Projekt FARM, czyli inteligentna platforma danych do rozwiązywania globalnych niedoborów żywności

Przewiduje się, że światowy popyt na żywność wzrośnie o 60% do 2050 r. Obecnie duży odsetek ludności świata jest zaopatrywany w żywność przez drobnych rolników, głównie z krajów rozwijających się, stosujących tradycyjne metody i podstawowe praktyki rolnicze. Złożony łańcuch, oraz brak zasobów i połączeń, przyczyniają się do nieefektywności rolnictwa, a zatem istnieje silna potrzeba stworzenia szerszego pakietu usług w zakresie optymalizacji upraw i zmniejszania ryzyka dla drobnych rolników. Projekt FARM, utworzony w Capgemini w Applied Innovation Exchange (AIE) Collaboration Zone (CoZone) w Holandii, ma na celu rozwiązanie tych problemów.

Platforma Projektu FARM wykorzystuje sztuczną inteligencję do określania wzorców produkcji rolnej w oparciu o Big Data, generując wgląd na podstawie danych, by następnie formułować zalecenia. Wykorzystuje ona Machine Learning, aby platforma miała szerokie zastosowanie poprzez połączenie jej z telefonami komórkowymi. Rozwiązanie to zostało zbudowane we współpracy z Agrics, przedsiębiorstwem, działającym w Afryce Wschodniej, które dostarcza lokalnym rolnikom produkty rolne i usługi kredytowe.

Capgemini FARM platform

Rysunek 1: W jaki sposób platforma FARM agreguje dane i dostarcza cennych informacji rolnikom, aby pomóc im w podejmowaniu właściwych decyzji?

Dane i analiza projektu FARM są pokazane na platformie, która dostarcza użytecznych informacji. Na przykład, rolnicy mogą uzyskać dostęp do dostosowanych do indywidualnych potrzeb porad w celu optymalizacji produkcji rolnej. Wzory z dostępnych danych dostarczają Agrics informacji, które mogą pomóc w sterowaniu procesami decyzji w biznesie i zapewnić wgląd w potencjalne ryzyko biznesowe. Informacje mogą być również dostarczane partnerom w łańcuchu produkcyjnym, głównie dostawcom środków (takich jak nasiona i nawozy), jak również producentom i nabywcom, eliminując w ten sposób nieefektywność.

Projekt FARM gromadzi dane z różnych źródeł publicznych i prywatnych, umieszcza je w chmurze i uruchamia tam modele analityczne. Agrics oferuje dane na temat uprawianych roślin, potencjału i zrealizowanych plonów, powierzchni pola, kredytów i spłat. Informacje te są połączone z danymi z satelity Copernicus. W celu ułatwienia dostępu do danych satelitarnych, projekt FARM jest połączony z projektem Sobloo, oraz usługą Data and Information Access Service (DIAS).

Wybrane rekomendacje

Julian van Velzen, Data Analyst and Project Lead, Capgemini

Udostepniając społeczności rolniczej naukę o danych, oraz łącząc Big Data z tradycyjnymi metodami uprawy roli, uzyskano platformę FARM. Została ona zbudowana w celu optymalizacji łańcucha wartości i połączenia różnych stron procesu w jeden ekosystem, działający wokół jednej platformy. Platforma ta może utorować drogę do wprowadzenia zautomatyzowanego rolnictwa dla drobnych rolników. Wraz z rosnącą dostępnością danych i przystępnymi cenami czujników i zdjęć satelitarnych, przyszłość rolnictwa jest coraz bardziej perspektywistyczna.

Skontaktuj się z nami

Thank you for filling out my form!

This field is required!