LP Building Solutions zapewnia lepsze doświadczenie pracowników.

Nowe procesy zbudowane w oparciu o SAP SuccessFactors wspierają utrzymanie i satysfakcję pracowników.

Region: Ameryka Północna

Sektor: Sektory związane z produkcją

Wyzwania klienta: Firma LP Building Solutions chciała wykorzystać swoją transformację IT do aktualizacji systemu HR i odejść od istniejących procesów rekrutacji tradycyjnej oraz procesów onboarding.

Rozwiązanie: Współpracując z Capgemini, firma LP Building Solutions wdrożyła SAP SuccessFactors, aby zapewnić lepsze Employee Experience.

Korzyści:

  • Menedżerowie mają dostęp i wgląd w szkolenia pracowników oraz informacje o zatrudnieniu.
  • Kierownictwo może uzyskać dostęp do informacji na temat wynagrodzeń i raportów analitycznych.
  • Przeniesienie pracowników działu HR z działalności transakcyjnej do pracy bardziej złożonej.
  • Pomoc w utrzymaniu pracowników poprzez identyfikację luk w szkoleniach, zapewnienie planów startegicznych i planów rozwoju.

Konstruktorzy i właściciele domów w całej Ameryce ufają produktom z drewna zaprojektowanym przez LP Building Solutions przy tworzeniu wysokiej jakości domów. Założona w 1973 roku firma LP jest sprawdzonym liderem w zakresie budownictwa o wysokiej jakości i produkcji unikalnych, innowacyjnych produktów, które spełniają wymagania przemysłu budowlanego.

W ciągu ostatnich dwóch lat firma LP przekształciła swoje środowisko IT, aby stało się bardziej zwinne i skalowalne oraz pomogło jej czerpać korzyści z rozwijającego się rynku. Podstawą tej transformacji jest środowisko SAP oparte na chmurze, które pozytywnie wpływa na działalność firmy i obniża koszty.

Kształtowanie nowych doświadczeń pracowników

Zatrudniając ponad 4 900 pracowników, dział HR był integralną częścią inwestycji technologicznych. Dzięki wdrożeniu środowiska SAP, firma LP chciała odejść od istniejących procesów rekrutacji ręcznej i papierowej oraz procesów onboardingowych w celu zapewnienia lepszego doświadczenia pracowników.

Transformacja kadr rozpoczęła się od obszarów, które wymagają największej uwagi – uczenia się, rekrutacji i onboardingu. Firma LP współpracowała z Capgemini, wieloletnim partnerem technologicznym, aby wybrać najlepszy system wspierający transformację. W tym przypadku okazał się nim SAP SuccessFactors. SuccessFactors dobrze zintegrował się z istniejącym środowiskiem SAP i zapewnił możliwość rozbudowy i ulepszania z biegiem czasu.

Transformacja w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika

„Doświadczenie onboardingu to dla nas okazja do zrobienia pierwszego wrażenia, które powinno być pozytywne”, mówi Jeff Yelle, Dyrektor IT w Centrum Doskonałości LP. „Pracownicy wchodzący do firmy są teraz bardzo dobrze zaznajomieni z technologią i narzędziami, więc oczekują, że ich pracodawca dysponuje takim samym poziomem technologii i narzędzi, aby zapewnić im niezbędne narzędzia w pracy”.

Firma LP rozpoczęła wdrażanie oprogramowania SuccessFactors w 2017 roku, koncentrując się na pierwszych trzech modułach. Po upływie roku dodano wyniki i cele, zarządzanie ciągłymi wynikami, wynagrodzenia i płace zmienne oraz moduły środkowo-pracownicze.

„Pracownicy dostrzegają pozytywne skutki”, wyjaśnia Yelle. „Menedżerowie i pracownicy działu HR mają wiele punktów styczności w obrębie aplikacji, ale nawet nasi pracownicy na hali produkcyjnej mają styczność z systemem. Dzięki opcjom samoobsługi, pracownicy mogą uzyskać informacje z dziedziny HRw dogodnym dla nich momencie, bez konieczności składania zapytania”.

Menedżerowie mają dostęp i wgląd w szkolenia pracowników oraz informacje o zatrudnieniu. System zapewnia również kadrze zarządzającej informacje o wynagrodzeniach, dzięki czemu możliwe jest przechodzenie do większej liczby raportów analitycznych w miarę dodawania modułów.

„Oczekujemy, że SuccessFactors pomoże nam zatrzymać pracowników, pomagając w identyfikacji braków w szkoleniach, zapewniając im plany na przyszłość oraz pomagając w pracy nad ciągłym rozwojem, tak aby chcieli nadal z nami pracować i dostarczać jak największą wartość dla LP”, wyjaśnia Yelle.

Budowanie podstaw na przyszłość

Zmiana ta przyczyniła się do stworzenia przez LP nowej platformy do budowy systemów HR. LP dostosowuje obecnie niektóre procesy w ramach Systemu Informacji o Zasobach Ludzkich (HRIS) oraz systemu płacowego, który powinien zwiększyć wydajność poprzez eliminację pracy ręcznej. Firma chce przenieść pracowników działu HR z działalności transakcyjnej do pracy o większym znaczeniu.

Dzięki stworzeniu silnych podstaw, LP może nadal inwestować w zmodernizowane systemy, co pozwoli na pracę nad ludźmi, procesami i technologią oraz na poprawę doświadczenia pracowników. Aktualizacje te obejmują również analizę siły roboczej, następstwa i rozwój, a także rekrutację marketingową planowaną na rok 2019.

„Jest to część wielkiej transformacji – kultury wysokiej efektywności i organizacji, która zaczyna się od naszych pracowników i inwestycji, które przeprowadzamy”, mówi Yelle. „Przekazywanie informacji i systemów w ich ręce umożliwia im bycie najlepszymi”.

LP Building Solutions Case...

Wielkość pliku: 528,74 KB File type: PDF

Skontaktuj się z nami

Thank you for filling out my form!

This field is required!