Wirtualny pociąg – nowe rozwiązanie Capgemini i Alstom

Capgemini we współpracy z Alstom stworzyło wielokrotnie nagradzane rozwiązanie Virtual Train . Rozwiązania Smart Engineering wykorzystują AR, VR i Mixed Reality do walidacji systemów kolejowych.

Wirtualny pociąg (Virtual Train) to rozwiązanie opracowane wspólnie z Alstomem. To inteligentne rozwiązanie inżynieryjne, które skupia się na weryfikacji i walidacji systemu (V&V) stanowisk badawczych i urządzeń w rzeczywistych pociągach w zakładach produkcyjnych Alstom. Wirtualny pociąg umożliwia cyfryzację procesów walidacji systemu Alstom z innowacyjnym wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości .

Przejście od dokumentacji papierowej do technologii cyfrowej jest konieczne z wielu powodów, ale głównie z uwagi na wydajność i niezawodność. Ewolucja technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości pokazuje jednak, że integracja takich technologii z istniejącymi systemami nie jest najłatwiejsza. W rzeczywistości, zastosowanie AR do zadowalającego wykorzystania w produkcji, we wszystkich gałęziach przemysłu, jest nadal w trakcie badań i eksperymentów. Podejście Capgemini umożliwiło opracowanie rozwiązania poprzez modelowanie i animację systemów wbudowanych w środowisku wirtualnym i/lub rzeczywistym. To znacznie przyspieszyło i usprawniło interpretację testów przez operatorów, którzy są w stanie zweryfikować scenariusze.

W początkowych fazach testów, aplikacja wykazała wzrost o około 30% oszczędności w czasie potrzebnym na analizę zaobserwowanych usterek. Bezpośrednia widoczność w czasie rzeczywistym stanu systemów pozwala operatorom Alstom na interakcję z urządzeniami i zmianę parametrów w bazie danych, dając możliwość odtwarzania najbardziej zaawansowanych modeli scenariuszy testowych na ekranie kontrolnym z wizualizacją 3D ruchów urządzeń, takich jak ruchy drzwi, zmiany oświetlenia otoczenia, wyświetlanie interpretacji ramek komputerowych, itp. Wirtualny pociąg dokładnie przedstawia symulowany widok całego systemu, co przekłada się na niezawodność końcowej dostawy pociągów Alstom. Wykorzystujemy moduły generyczne do importu modeli z CAD, kalibracji dowolnego typu obiektów w środowisku fizycznym lub wyświetlania symulowanych danych na rzeczywistym sprzęcie w rzeczywistości rozszerzonej.

Rozwiązanie Virtual Train zdobyło nagrodę ERCI Innovation Award 2019 w kategorii „The Best Large Enterprise” SIFER, jednej z najważniejszych międzynarodowych wystaw kolejowych, które odbyły się w Lille we Francji w dniach 26-28 marca. Jury wyróżniło Capgemini nie tylko za najlepszą innowacyjność, ale również za znaczącą przewagę ekonomiczną rozwiązania Virtual Train.

Wirtualny pociąg – nowe rozwiązanie Capgemini i Alstom

Skontaktuj się z nami

Thank you for filling out my form!

This field is required!