Capgemini Polska ma już 25 lat!

Publish date:

Capgemini Polska ma już 25 lat. Z tej okazji organizacja wydała „Raport wpływu”

Siedem lokalizacji, 10,5 tysiąca pracowników, posługujących się na co dzień blisko 30  językami w pracy z klientami z niemal całego świata. Od 1996 roku, kiedy został otwarty pierwszy oddział Capgemini w Warszawie, firma urosła na tyle, by stać się jednym z największych inwestorów sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Jak kształtowała się droga Capgemini prowadząca do tego miejsca? Dokładne dane organizacja przedstawia w „Raporcie wpływu” podsumowującym ostatnie 25 lat działalności Capgemini w Polsce, stworzonym we współpracy z ABSL. Dodatkowo, jak zapowiadają przedstawiciele Capgemini – w najbliższych latach firma planuje dalszy wzrost.

Przy obecnym zatrudnieniu na poziomie 10,5 tys. osób, Capgemini zdobyło i utrzymuje pozycję największego inwestora w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

– Capgemini funkcjonuje w Polsce od 1996 roku, jednak znaczny wzrost naszej organizacji nastąpił w roku 2004, kiedy rozszerzyliśmy działalność jednocześnie w kilku największych miastach w kraju – Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu (klasyfikowanych przez ABSL jako miasta pierwszego i drugiego poziomu pod względem wielkości zatrudnienia i dojrzałości sektora). Tym samym jako Capgemini zaliczamy się do grona pionierów, którzy zbudowali fundament sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, torując drogę dla kolejnych inwestycji – mówi Ewa Gołębiewska-Krzyżan, Przewodnicząca Zarządu, Wiceprezes, HR Dyrektor Capgemini Polska.

Capgemini generuje ponad 19 tys. miejsc pracy

Zatrudnienie w centrach Capgemini od 2004 do 2021 roku wzrosło ponad trzydziestokrotnie. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) zatrudnienia w Capgemini od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku do dziś, wynosi aż 22.3 proc. Wpływ sektora nowoczesnych usług biznesowych opartych na wiedzy (KIBS) na rynek pracy w Polsce jest jednak zdecydowanie większy, niż wynikałoby to tylko z analizy zatrudnienia. Należy wziąć pod uwagę pośrednie oraz indukowane efekty mnożnikowe, czyli miejsca pracy, które powstały w wyniku rozwoju biznesu Capgemini w Polsce także poza samą organizacją (dla przykładu w biurach, w których firma ma swoje siedziby). Korzystając z mnożnika opracowanego przez EY[1] (wynoszącego 1,8) można oszacować liczbę miejsc pracy generowanych przez centra Capgemini w Polsce aż na 19,2 tys.

 – Capgemini to organizacja, która w ciągu ostatnich 25 lat stała się największym pracodawcą w sektorze BSS w Polsce. Firma w pełni wykorzystuje potencjał inwestycyjny, jaki ma do zaoferowania nasz kraj. Wśród zatrudnionych w Polsce pracowników można znaleźć wielu ekspertów pełniących role kluczowe z punktu widzenia globalnego rozwoju firmy. Ich udział w przebudowie działów personalnych i finansowych organizacji działających na światową skalę jest nieoceniony i dowodzi, że Polska ze swoją pulą talentów, składającą się zarówno z ekspertów wyższego szczebla, jak i początkujących specjalistów, może konkurować z innymi lokalizacjami w Europie. Rola, jaką Capgemini odgrywa w rozwoju naszego rynku pracy, sektora i potencjału inwestycyjnego, jest nie do przecenienia – komentuje Paweł Panczyj, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu ABSL.

Organizacja na tle sektora

W badaniu sektora nowoczesnych usług biznesowych ABSL określono 60 specyficznych procesów obsługiwanych przez centra w Polsce. Capgemini jest liderem w kraju, wspierając swoich klientów w 51 z 60 procesów biznesowych. Mowa m.in. o procesach z zakresu finansów i księgowości, HR, IT i usług chmurowych, obsługi klienta, zarządzania projektami, zarządzania zmianą oraz analityki i zarządzania danymi.

W strukturze zatrudnienia w centrach KIBS w Polsce według kategorii stanowisk, dominują specjaliści – dla rynku średnia w zatrudnieniu wynosi 53,5 proc. W przypadku Capgemini specjaliści wypełniają większą część kadry, a ich udział w zatrudnieniu wynosi 58 proc. Firma ma również większy od średniej dla Polski udział kobiet w zatrudnieniu. Organizacja wyróżnia się na tle sektora pod względem udziału kobiet w kadrze zarządzającej (first-line management – team leaders’ level) – jest to aż 70 proc., przy średniej dla sektora ogółem równej 45,8 proc.

Jak wynika z danych ABSL, Capgemini należy jednocześnie do grona 70 proc. centrów, które stale wprowadzają innowacyjne zmiany produktowe bądź organizacyjne, co świadczy o wysokim poziomie kreatywności.

Plany rozwoju spółki

W najbliższych latach Capgemini planuje jeszcze większą ekspansję dostarczając klientom nowe rozwiązania i specjalizacje. Otwieramy właśnie nową linię biznesową Capgemini Engineering w Katowicach. Również obecne oddziały będą rozrastać się dynamicznie – łącznie w Krakowie i Katowicach firma planuje zatrudnić 600 osób na przestrzeni najbliższych sześciu miesięcy. Oddział poznański, który w tym roku obchodził swoje pięciolecie, Capgemini chce podwoić zatrudnienie w ciągu kolejnych pięciu lat. Z kolei w Lublinie, gdzie obecnie zatrudnionych jest 100 osób,  planowane jest podwojenie zespołu w nadchodzących miesiącach, a docelowo zwiększenie go do 400 ekspertów. Podobne plany firma ma w stosunku do Warszawy, Wrocławia czy Opola.

– Branża usług dla biznesu rośnie dynamicznie, a my jesteśmy jednym z jej liderów. Analizujemy na bieżąco trendy i potrzeby rynku, wytyczając nowe kierunki działania. Niezwykle istotne dla nas jest także to, że klienci dostrzegają wysoką jakość usług w zakresie obsługi procesów biznesowych i rozwiązań technologicznych, a na bazie zaufania, zbudowanego dzięki efektywnej współpracy, poszerzają zakres wspólnych działań o kolejne obszary, wymagające ekspertyzy i specjalistycznej wiedzy. Jesteśmy dumni, że przez ostatnie 25 lat mieliśmy szansę stać się tak znaczącą częścią polskiego rynku. Głęboko wierzymy w to, że kolejne lata przyniosą nam jeszcze więcej nietuzinkowych projektów i klientów, a wspólnie z nimi oraz naszymi pracownikami będziemy w stanie kreować nowe rozwiązania i lepszą przyszłość, wdrażając nowe narzędzia i technologie, nie zapominając jednocześnie o poszanowaniu środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju – dodaje Ewa Gołębiewska-Krzyżan, Przewodnicząca Zarządu, Wiceprezes, HR Dyrektor Capgemini Polska.

[1] EY (2019 r.) „Global Business Services last decade and outlook for the next years”, na podstawie modelu SPECTRUM EY, w oparciu o dane z GUS, ABSL, Randstad Sourceright i JLL.

Powiązane posty

Life At Capgemini

Capgemini Poland is 25 years old!

Date icon 2021-12-17

Capgemini Poland is 25 years old. On this occasion, we issued an „Impact...

Life At Capgemini

Finding purpose in passion and what it means to “ace” your career at Capgemini

Sarang Brahme
Date icon 2018-07-23

Capgemini is deeply committed to creating an environment and opportunities that will help you...