Czy twój łańcuch dostaw jest odporny na zakłócenia?

Publish date:

Jak przygotować swój łańcuch dostaw online na przyszłość w dobie koronaawirusa (COVID-19)?

W związku z ostatnimi wydarzeniami mającymi obecnie wpływ na życie codzienne na całym świecie, żaden kraj ani firma nie jest odporna na zakłócenia, które koronawirus (COVID-19) nadal powoduje na całym świecie. Zakłócenia spowodowane pandemiami stanowią bardzo duże zagrożenie dla życia ludzkiego i zmuszają liderów biznesu do podejmowania ważnych, szybkich decyzji. To wszystko aby chronić oraz wspierać zdrowi i bezpieczeństwo swoich pracowników, starając się jednocześnie zminimalizować zakłócenia w ciągłości biznesu.

Dla niektórych organizacji takie skutki ekonomiczne mogą być niezwykle poważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakres ich globalnego charakteru oraz formę ich wielopoziomowych, globalnych łańcuchów dostaw. Liderzy biznesowi muszą stale analizować i oceniać sytuację, aby szybko optymalizować swoją działalności i monitorować bieżącą zdolność operacyjną.

Potrzeba globalnej koordynacji

Większość firm z listy Fortune 1000 doświadcza zakłóceń w łańcuchu dostaw, które są  spowodowane wirusem (COVID-19). Niestety, ich negatywny wpływ doprowadził do pogorszenia perspektyw rozwoju danej działalności.

Chociaż istnieją podobieństwa do poprzednich recesji spowodowanych upadkiem Lehman Brothers w 2008 r. i klęskami żywiołowymi takimi jak powodzie i tsunami, koronawirus jest wyjątkowy w tym sensie, że wpływa na prawie wszystkie części świata. Oznacza to, że zakłócenia w łańcuchu dostaw nie zdarzają się w pojedynczych przypadkach (dla których istnieje porównywalnie łatwiejsze rozwiązanie). Liderzy dostaw muszą poradzić sobie z poważną globalną sytuacją.

W perspektywie krótkoterminowej, łańcuch dostaw musi dostosować się do natychmiastowego wyzwania. W perspektywie długoterminowej, nigdy nie będzie on taki sam. Istnieje potrzeba globalnej koordynacji, aby pomóc organizacjom na nowo zdefiniować ich możliwości w zakresie łańcucha dostaw. Głównym celem jest stworzenie i utrzymanie procesu szybkiego reagowania i elastyczności – tworzenia inteligentnych ekosystemów dostaw. Umożliwi to organizacjom ograniczenie ryzyka, ochronę funkcjonowania globalnych łańcuchów oraz zmniejszenie lub zminimalizowanie zakłóceń, przy jednoczesnym dostosowaniu się do nowej rzeczywistości.

Lekcje z przeszłości

Aby pomóc przedsiębiorstwom w planowaniu, ustalaniu priorytetów i reagowaniu w przypadku zakłóceń w łańcuchu dostaw, przedstawiamy poniższe zalecenia. Nie tylko pomogą one w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów, ale także będą pomocne w długoterminowym planowaniu działań naprawczych:

 • Bezpieczeństwo pracowników – zapewnienie zdrowia jest sprawą najwyższej wagi. Przygotowanie i dostosowanie się do nowych sposobów pracy w celu zapewnienia ciągłości działania (np. praca w domu – dostępność narzędzi i technologii umożliwiających wydajną pracę, ograniczenia w podróży itp.)
 • Centrum dowodzenia (Command Center) – stworzenie centrum oceny bieżącej sytuacji w zakresie zarządzania i procesów, stworzenie jednego punktu dla wszystkich aktualizacji informacji, zapewnienie zgodności między różnymi jednostkami/podmiotami biznesowymi i zainteresowanymi stronami oraz opracowanie zarządzania ryzykiem i reagowaniem na nie, a także przygotowanie planu  awaryjnego.
 • Implikacje finansowe – przegląd i ochrona stabilności finansowej zarówno organizacji, jak i całego ekosystemu (sprzedawcy/dostawcy, klienci, producenci kontraktowi, dystrybucja/detaliczna)
 • Analiza wpływu na łańcuch dostaw – określenie wpływu na cały łańcuch dostaw, w tym:
  • Analiza ograniczeń w zaopatrzeniu, takich jak wsparcie finansowe dostawcy, zarządzanie czasem realizacji zamówienia, dostawcy alternatywni, marka vs. kupno, insourcing, itp.
  • Analiza wpływu produkcji na globalny łańcuch dostaw i działania wewnętrzne w celu oceny. Czy można wykorzystać sieci wewnętrzne w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie zarządzania podażą i zarządzania aktywami predykcyjnymi? Przykładowo, amerykański przemysł motoryzacyjny ponownie wykorzystuje i przekształca produkcję respiratorów medycznych
  • Skupienie się w większym stopniu na dynamicznym planowaniu popytu (mowa tutaj o popycie, który stoi w obliczu szybko malejącego popytu lub jest bogaty w nowy popyt). Historyczne wzorce zamówień stają się niewystarczające do prowadzenia łańcucha dostaw ze względu na dużą zmienność popytu i podaży
  • Wykorzystywanie planowania sprzedaży i operacji w celu koordynacji całego łańcucha wartości
  • Przewidywanie i planowanie efektu ‘Bullwhip” na różnych etapach – błąd zapotrzebowania może się wzmacniać, a sygnał ulega zniekształceniu.
  • Modyfikacja operacji magazynowych w celu zmniejszenia ilości personelu i określenie lub ocena zapotrzebowania na dodatkowe moce przerobowe dla produktów o dużym zapotrzebowaniu
  • Modyfikacja strategii uzupełniania zapasów w celu efektywnej dystrybucji i alokacji, aby pomóc zmaksymalizować wydajność z ograniczonych zasobów i określić oczekiwania dotyczące poziomu usług. Na przykład, rękawice i maski medyczne przydzielane pierwszym respondentom, nie sprzedawcom detalicznym
  • Wydajność strategii i działań łagodzących.

Aktywne zarządzanie tymi kluczowymi aspektami pozwoli na rozwój w czasie trwania kryzysu.

Przyszłość

Obecne zakłócenia spowodowane przez koronaawirus (COVID-19) mogą mieć długotrwały wpływ na funkcjonowanie łańcucha dostaw i siłę roboczą. Organizacje nie mogą zakładać, że stare plany reagowania pozwolą na utrzymanie działalności biznesowej w obliczu bezprecedensowych zmian. Istnieje potrzeba zorganizowania proaktywnej i holistycznej reakcji uwzględniającej elementy od początku do końca, związane z nią ryzyko i możliwości zarządzania operacjami dla wszystkich krytycznych funkcji.

Budowanie odporności i elastyczności w łańcuchach, pomoże w przyszłości sprostać wyzwaniom. Koncentracja na digitalizacji i wdrożeniu platform technologicznych, które wspierają analitykę stosowaną, sztuczną inteligencję (AI), uczenie się maszyn i automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów (RPA) w celu oceny i łagodzenia ryzyka w całym biznesie, zarówno wśród partnerów, jak i dostawców.

Kierowanie się danymi. Należy wykorzystywać analizy aby uruchamiać dynamiczne scenariusze typu „co jeśli” i wprowadzać na czas korekty, które pomogą w ustaleniu priorytetów w zakresie wyzwań i ryzyka związanych z łańcuchem dostaw, optymalizując je pod kątem doświadczenia pracowników, a tym samym klientów.

Potrzeba inteligentnego ekosystemu dostaw jest jeszcze większa, aby sprostować wyzwaniom i móc ustabilizować się na rynku. Są to bezprecedensowe okoliczności, w których najlepsze praktyki i wnioski wyciągnięte z poprzednich kryzysów mogą stanowić dobrą strukturę i podstawę do zbudowania skutecznej i prężnej reakcji.

Wielkie podziękowania dla Phila Daviesa (wiceprezesa Capgemini Invent) i Jörga Junghannsa (wiceprezesa Europe – Digital Supply Chain, Capgemini’s Business Services) za ich wkład w ten artykuł.

Many thanks to Phil Davies (Vice President, Capgemini Invent) and Jörg Junghanns (Vice President, Europe – Digital Supply Chain, Capgemini’s Business Services) for their input into this article.

Powiązane posty

bpo

Big conversations for a sustainable future

Date icon 2022-01-20

One leader. One hour. One circle. One global movement – Capgemini’s new global campaign to...

Business Process Outsourcing

A delivery mechanism for the digital twin

Date icon 2022-01-20

Capgemini’s Transformation and Innovation Office leverages the digital twin, to drive...

bpo

YayPay drives frictionless order-to-cash

Date icon 2022-01-20

Divya Turner talks to Sarah-Jayne Martin about how YayPay’s next-generation order-to-cash...