Jak stworzyć trwałą odporność w całym łańcuchu dostaw

Publish date:

Wdrażanie rozwiązań takich jak wieże kontrolne, doskonałość planowania i zarządzanie danymi w łańcuchu dostaw – w połączeniu z inteligentną automatyzacją i analizą – może pomóc stworzyć trwałą odporność w całym łańcuchu dostaw.

Odporność łańcucha dostaw zależy od dwóch głównych obszarów – zdolności do unikania lub ograniczania ryzyka oraz zdolności do stabilizacji i powrotu do normy po zakłócającym je zdarzeniu. Chociaż organizacje powinny starać się robić obie te rzeczy, często nie radzą sobie w jednym z tych dwóch obszarów – poświęcając elastyczność na rzecz gotowości lub odwrotnie, faworyzując mobilność nad przeszkodami.

W ciągu ostatnich kilku lat niezliczone organizacje musiały radzić sobie z zakłóceniami w łańcuchu dostaw – od klęsk żywiołowych po nieoczekiwane wycofania z rynku – spychając łańcuchy dostaw daleko poza możliwości i ponosząc koszty w wysokości milionów dolarów. Ponadto, gwałtowny przepływ danych przez ekosystemy łańcucha dostaw na całym świecie doprowadził do naruszenia praw własności intelektualnej, braku zgodności z przepisami oraz korupcji danych, co dodatkowo destabilizuje łańcuchy dostaw.

Podstawowe czynniki, które obecnie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk – a mianowicie globalizacja i rosnący stopień złożoności – nasilają się jeszcze bardziej z powodu braku widoczności i nieco nieodłącznego rozwoju ekosystemów łańcucha dostaw, które często obejmują kilka szczebli dostawców.

Podejmowanie wyzwań

Aby poradzić sobie z tymi problemami, organizacje muszą nie tylko stale dążyć do stworzenia odpowiedniego poziomu odporności, ale także stale się doskonalić i stale znajdować nowe możliwości zarządzania zarówno spodziewanym, jak i nieprzewidzianym ryzykiem.

Istnieją cztery podejścia, które organizacja może zastosować, aby sprostać tym wyzwaniom:

  • Rozwijanie lub zwiększanie możliwości monitorowania – zakłócenia pogodowe, ruch portowy lub kolejowy, blokady i strajki mogą być aktywnie kontrolowane i czasami przewidywane poprzez tworzenie najlepszych w swojej kategorii możliwości planowania. Ponadto, wdrożenie rozwiązań w zakresie wież kontrolnych w całym łańcuchu dostaw zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym i szybki czas reakcji, co tworzy prawdziwą przewagę konkurencyjną bezpośrednio związaną z doświadczeniem klienckim.
  • Dźwignia finansowa i podstawowe dane dotyczące łańcucha dostaw – wąskie gardła w procesach łańcucha dostaw mają bezpośredni wpływ na sprawność działania i ostatecznie negatywnie wpływają na odporność łańcucha dostaw. Nieefektywne zarządzanie danymi podstawowymi w łańcuchu dostaw (np. materiałami, cenami, logistyką, dostawcami i klientami) powoduje zakłócenia w działalności, tworzenie zapasów magazynowych i wiązanie cennych zasobów. Jednakże, dzięki odpowiedniemu połączeniu efektywnych ekonomicznie zasobów w połączeniu z inteligentnymi rozwiązaniami automatyzacji, zarządzanie danymi głównymi może być bezproblemowo realizowane w celu optymalizacji operacji we wszystkich głównych dziedzinach łańcucha dostaw.
  • Optymalizacja krajobrazu dostawców – ryzyko dostawcy, takie jak bankructwo lub kwestie zgodności z przepisami (jakość, ochrona środowiska), może być przewidywane i zarządzane proaktywnie poprzez, na przykład, wykorzystanie rozwiązań typu blockchain w celu stworzenia natychmiastowej wymiany informacji pomiędzy wszystkimi partnerami. Obejmuje to instytucje certyfikujące (na przykład ISO i inne certyfikaty branżowe wymagane przez dostawców i cały ekosystem łańcucha dostaw w niektórych branżach podlegających wysokim regulacjom) oraz zapewnienie przejrzystości wszystkim podmiotom.
  • Tworzenie buforów zwiększających elastyczność – zmianom w prawie i przepisach można zaradzić poprzez posiadanie skalowalnych, sprawnych zespołów gotowych do radzenia sobie z operacyjnymi skutkami wszelkich oczekiwanych lub nieoczekiwanych zmian w przepisach – czego przykładem jest poniższy przypadek zastosowania.

Source: BCI Supply Chain Resilience Report 2018

Cyfrowy łańcuch dostaw Capgemini pomaga głównemu klientowi międzynarodowemu w ograniczeniu ryzyka związanego z Brexitem.

W Wielkiej Brytanii, Brexit stwarza znaczące ryzyko zakłóceń, które mogą spowodować, że łańcuchy dostaw staną się przedmiotem sporu. Chociaż niektóre organizacje mogą czuć się niezadowolone, ponieważ ich działalność nie obejmuje Wielkiej Brytanii i w związku z tym pozostanie bez zmian, należy wziąć pod uwagę tę sytuację: brytyjski dostawca poziomu 2 dostarczający materiały dostawcy poziomu 1 z siedzibą poza Wielką Brytanią może nie stanowić bezpośredniego ryzyka. Jednakże to ryzyko pośrednie będzie się ostatecznie rozprzestrzeniać i wpływać na działalność, jeżeli dostawca z poziomu 1 nie będzie właściwie zarządzał swoim własnym ryzykiem.

Brexit będzie miał konsekwencje dla wielu – ponad 150 000 importerów i eksporterów będzie musiało po raz pierwszy zadeklarować opłaty celne w scenariuszu po Brexit. Ciężarówki mogą spowodować znaczne opóźnienia w ruchu drogowym. Firmy będą musiały być sprawne i gotowe na wszelkie możliwe skutki. W przypadku miękkiego Brexitu, rzeczywisty wpływ pozostanie nieznany aż do faktycznego dnia zakończenia procesu wyjścia ze struktur UE.

Wyzwanie klienta

Na przykład dostawca poziomu 1 z siedzibą w Wielkiej Brytanii stoi w obliczu bezpośredniego zagrożenia Brexitem ze względu na oczekiwane, standardowe cła ustanawiane między Wielką Brytanią a Europą kontynentalną. Należy aktywnie kontrolować poziom dokładności i ilość danych wymaganych do przejścia od miesięcznego sprawozdania Intrastat (miesięczny obowiązek dla przedsiębiorstw przemieszczających towary za granicę w UE) do pełnej dokumentacji wymaganej do odprawy celnej.

Podejście

Stworzenie zintegrowanego, ekonomicznego i efektywnego kosztowo zespołu do pracy w terenie i na odległość:

  • Proaktywna aktualizacja wszystkich głównych danych wymaganych przez służby celne, aby umożliwić płynne przejście w ramch zmian Brexitu.
  • Reaktywne reagowanie na wnioski organów celnych w przypadku braku lub niedokładności informacji, a tym samym unikanie dodatkowych:
    • kosztów, takich jak np. koszty przestoju
    • opóźnień, które wstrzymałyby produkcję gdzie indziej

W celu zwiększenia wydajności identyfikowane są możliwości automatyzacji procesów zrobotyzowanych (RPA), a inteligentna automatyzacja jest wdrażana jako standard w celu zrównoważenia rozmiarów i kosztów operacji.

Wynik

Natychmiastowy wzrost odporności łańcucha dostaw przy minimalnym wysiłku i niskich nakładach inwestycyjnych przy uwzględnieniu potencjalnego kosztu utknięcia towarów na granicy. Dodatkowo, klient skorzysta na skalowalności rozwiązania, które umożliwia praktycznie dowolny wzrost obrotów.

Konkluzja

W związku z tym, że organizacje muszą przetwarzać coraz więcej informacji, wzrost złożoności łańcucha dostaw spowodowany rosnącą globalizacją stwarza sytuacje niezrównoważone dla łańcuchów dostaw, którymi należy się nieustannie zajmować, aby zapobiec spadkowi przewagi konkurencyjnej i reputacji.

Rozwiązania takie jak wieże kontrolne, doskonałość planowania i zarządzanie danymi łańcucha dostaw, w połączeniu z inteligentną automatyzacją i analizą, są kluczowe dla każdej organizacji, która chce stworzyć trwałą odporność w całym łańcuchu dostaw – obejmującą zwinność i zdolność do przewidywania nadchodzących zagrożeń.

Ponadto, jak pokazano w powyższym studium przypadku, zdolność do tworzenia dodatkowych możliwości skalowalnych może pomóc w radzeniu sobie z nieoczekiwanymi zmianami regulacyjnymi i tworzeniu ciągłości biznesowej.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Cyfrowy Łańcuch Dostaw Capgemini może pomóc Twojej organizacji we wdrożeniu elastycznego programu łańcucha dostaw, który rozwiąże kluczowe problemy związane z łańcuchem dostaw, skontaktuj się z nami: joerg.junghanns@capgemini.com

Przeczytaj raport Capgemini Research Institute „Does blockchain hold the key to a new age of supply chain transparency and trust?” , aby dowiedzieć się więcej o tym, jak organizacje przeszły od trendu „blockchain hype” do rzeczywistości.

Jörg Junghanns wykorzystuje innowacje oraz podejście strategiczne i usługowe, aby pomóc klientom przekształcić ich działania w ramach łańcucha dostaw w czynnik sprzyjający wzrostowi.

Powiązane posty

bpo

Big conversations for a sustainable future

Date icon 2022-01-20

One leader. One hour. One circle. One global movement – Capgemini’s new global campaign to...

Business Process Outsourcing

A delivery mechanism for the digital twin

Date icon 2022-01-20

Capgemini’s Transformation and Innovation Office leverages the digital twin, to drive...

bpo

YayPay drives frictionless order-to-cash

Date icon 2022-01-20

Divya Turner talks to Sarah-Jayne Martin about how YayPay’s next-generation order-to-cash...