Optymalizacja kosztów w handlu detalicznym. Część 1: Wartość wykorzystania danych w celu redukcji kosztów

Publish date:

Obecnie sprzedawcy detaliczni mogą gromadzić i przetwarzać ogromne ilości bogatych i zróżnicowanych danych, co pozwala im na ciekawie zakłócić proces decyzyjny w każdym aspekcie

Rosnąca niepewność ekonomiczna na początku 2020 roku spowodowana nagłym i nieprzewidzianym rozwojem sytuacji zmusza sprzedawców detalicznych do podejmowania szybkich inicjatyw w zakresie optymalizacji kosztów w celu utrzymania konkurencyjności i utrzymania swoich wyników finansowych. Ponadto, w erze hiperkonkurencyjnego handlu elektronicznego, detaliści stają w obliczu ogromnego zapotrzebowania na inwestycje i agresywnie poszukują możliwości „kosztowych” inwestycji przyczyniających się do wzrostu.

Sprzedawcy detaliczni z listy Fortune 1000 byli jednymi z pierwszych i najbardziej agresywnych zwolenników przedsiębiorczości opartej na danych w kilku obszarach, takich jak marketing, doświadczenia klientów, promocje i ceny. Jednak wielu z nich wahało się, czy w pełni przyjąć kulturę opartą na danych we wszystkich obszarach działalności. Były to obawy związane z zakłóceniami w działalności i wyzwaniami w zakresie integracji danych.

Znaczący postęp w świecie technologii AI/ML, IoT, 5G, wizji komputerowej, robotyki i technologii geoprzestrzennej otwiera nowe, niesamowite możliwości. Aby uwolnić prawdziwy potencjał, przedsiębiorstwa muszą zatrzeć granice między cyfrową transformacją a inicjatywami optymalizującymi koszty. Mistrzowie w dziedzinie kosztów wykorzystują dane i spostrzeżenia stanowiące podstawę ich działalności, aby identyfikować kluczowe możliwości, działać z maksymalną wydajnością, a także reinwestować w swoją drogę rozwoju. Podejście do optymalizacji kosztów, które jest oparte na danych oraz technologii pozycjonuje każdego sprzedawcę detalicznego w lidze mistrzów.

Era cyfrowa otworzyła przed sprzedawcami detalicznymi nowe możliwości w zakresie digitalizacji wszystkiego, co robią. Na przykład, cyfryzacja interakcji z klientami i dostawcami dostarczyła ogrom informacji, które pozwoliły zwiększyć przewagę nad konkurencją poprzez aktywizację marketingu, sprzedaży, rozwoju produktów i łańcucha dostaw. A to wszystko miało miejsce gdyż cyfryzacja procesów wewnętrznych wygenerowała dane i spostrzeżenia mające na celu optymalizację operacji i poprawę produktywności oraz, co z tym związane, wyników końcowych.

W tej wieloczęściowej serii blogów o sprzedaży detalicznej opartej na danych osobowych zbadamy, w jaki sposób detaliści mogą przejąć kulturę ciągłej optymalizacji kosztów opartą na danych.

Argumenty przemawiające za optymalizacją kosztów w oparciu o dane

Porównajmy scenariusz – kilka lat temu, gdy detaliści polegali na tradycyjnych metrykach wydajności i wiedzy w celu optymalizacji kosztów w swoim łańcuchu dostaw, zapasów lub marketingu, to dziś ich zdolność do gromadzenia i przetwarzania ogromnych ilości danych znacznie się zmieniła. Nie chodzi tylko o ilość danych; same dane zyskały ogromne bogactwo i różnorodność. Połączenie danych, pamięci masowej, mocy obliczeniowej i algorytmów pozwoliło sprzedawcom detalicznym ‘twórczo’ zakłócać proces decyzyjny w każdym aspekcie.

Liderzy w handlu detalicznym już teraz czerpią korzyści z podejścia opartego na wnikliwej analizie danych, aby na przykład dokładniej zrozumieć produkty, które konsumenci naprawdę sobie cenią.

Mogą oni następnie zarządzać negocjacjami z dostawcami i nagradzać tych, którzy faktycznie napędzają sprzedaż kategorii. Jednak wciąż jest zbyt mało sprzedawców detalicznych, którzy konsekwentnie korzystają z analizy danych czy też wykorzystują zebrane dowody w procesach decyzyjnych.

Kluczowe aspekty dla sprzedawców detalicznych

Rosnące zapotrzebowanie na sprawność biznesową, rozwijający się stos technologii, ograniczenia zasobów i zmieniający się krajobraz regulacyjny sprawiają, że przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowego, opartego na danych podejścia do optymalizacji kosztów. Nie powinny one nadal działać w oparciu o wąskie, podzielone, taktyczne rozwiązania punktowe.

Sprzedawcy detaliczni mają możliwości w całym łańcuchu handlu, w tym w zakresie marketingu, zakupów i merchandisingu, łańcucha dostaw, zapasów, dystrybucji, dostaw i operacji (zarówno sklepowych, jak i cyfrowych), a także w obszarze IT, finansów, zasobów ludzkich i procesów prawnych. Mogą oni wykorzystywać dane historyczne do analizy każdego procesu biznesowego i wypracowania optymalnej strategii.

Przykładowo, IT może analizować możliwości w zakresie standaryzacji i racjonalizacji sprzętu, oprogramowania, platform, aplikacji, procesów i usług. Mogą one obejmować przejście do chmury w celu wykorzystania modelu „pay-as-you-go” oraz maksymalizację wdrożenia oprogramowania open-source zamiast oprogramowania komercyjnego. Dostępnych jest kilka narzędzi do przechwytywania danych wokół bieżącej infrastruktury, aplikacji i krajobrazu danych aby dostrzec odpowiednie dla biznesu możliwości.

Sprzedawcy detaliczni powinni zastanowić się nad strategiczną rewizję głównych procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii loT, AI/ML technologii informacyjno-komunikacyjnych/mediów, wizji komputerowych, robotyki itp. To właśnie tam mogą oni zyskać najwięcej, nie tylko pod względem kosztów, ale również w zakresie tworzenia wartości biznesowej. Przykładowo, AI/ML wspomaga prognozowanie popytu i planowanie zapasów, umożliwia pozyskiwanie i zaopatrzenie poznawcze czy też magazynowanie wspomagane robotyką, itp.

Dodatkowo, operacje wewnętrzne lub funkcje wsparcia mogą koncentrować się na automatyzacji i digitalizacji operacji informatycznych oraz biznesowych. Wykorzystują one takie narzędzia jak AI/ML, RPA i przetwarzanie obrazów.

W drugiej części tego bloga wyjaśniamy jak firmy mogą rzeczywiście wdrożyć wymagane systemy i procesy w przypadku optymalizacji kosztów poprzez dane.

To learn more about data-driven cost-optimization, please contact me via my Expert Connect profile.

Powiązane posty

retail

Trzy wskazówki dla sprzedawców detalicznych w czasie kryzysu

Date icon 2020-04-06

Ze względu na fakt, że klienci z trudem radzą sobie z nadzwyczajnymi zakłóceniami w ich...

AI in Retail

Czy technologia pomoże w ewolucji handlu sklepowego?

Date icon 2019-04-04

The biggest challenge for retailers and department stores today is maintaining their...

retail

2019 retail predictions: “The reports of my death have been greatly exaggerated…”

Chris Long
Date icon 2019-01-17

We asked our experts for their perspectives on what lies in store for retail in 2019. In this...