Ewolucja gospodarki cyfrowej i modele operacyjne nowej generacji

Publish date:

W miarę jak gospodarka cyfrowa będzie się dalej rozwijać, podobnie powinien rozwijać się sposób prowadzenia działalności gospodarczej i budowania zrównoważonych modeli biznesowych.

Termin „gospodarka cyfrowa” narodził się podczas japońskiej recesji w latach 90. i zyskał dalsze znaczenie dzięki książce Dona Tapscotta z 1995 roku “The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence” – jednej z pierwszych książek, w której zastanawiano się nad tym, jak Internet zmieniłby sposób prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstw. Definicja gospodarki cyfrowej zmieniła się przez te 30 lat, podobnie jak sposób, w jaki konsumujemy i prowadzimy działalność gospodarczą.

Czym jest „gospodarka cyfrowa”?

Krótko mówiąc, „gospodarka cyfrowa” to działalność gospodarcza powiązana z miliardem codziennych internetowych połączeń między ludźmi, przedsiębiorstwami, urządzeniami, danymi i procesami. W sytuacji, gdy technologia cyfrowa nadal przekształca sposób funkcjonowania takich działalności, istnieje pięć podstawowych obszarów, które powinny być brane pod uwagę przez organizacje:

Wymiana cyfrowa – podstawowym elementem każdej gospodarki rynkowej są miliardy codziennych transakcji, które przez nią przechodzą, oraz to, w jaki sposób nowoczesne technologie wpłynęły na sposób dokonywania takiej wymiany.

Cyfrowa sieć zaopatrzenia – połączenie cyfrowych i fizycznych metod produkcji i dystrybucji. Połączenie sztucznej inteligencji (AI) i Internetu rzeczy (IoT) w celu przekształcenia liniowych łańcuchów dostaw we wzajemnie połączone, skalowalne systemy.

Doświadczenie klienta – w gospodarce cyfrowej spersonalizowany outsourcing umożliwia naszym klientom kontakt z biznesem w dowolnym momencie i w coraz wygodniejszy sposób.

Zwiększona siła robocza – zmiana przeznaczenia pracy wykonywanej przez naszych pracowników i połączenie jej z AI oznacza zmianę charakteru pracy.

Łączność cyfrowa – połączenie świata fizycznego i cyfrowego łączy nasze atuty w domenie cyfrowej, w której dominuje oprogramowanie. Wyobraź sobie, że Twoja organizacja miała w danej chwili wgląd w swoje fizyczne i cyfrowe zasoby, co umożliwiło jej działanie na niewyobrażalnym wcześniej poziomie precyzji i otworzyło drogę do lepszego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zastępujemy stare nowym

Ale co to dokładnie oznacza dla organizacji? Tradycyjne modele operacyjne będą musiały ewoluować, ponieważ operacje, procesy i technologie dostosowują się do ilości danych i sposobu, w jaki konsumenci płacą za nowe produkty i doświadczają ich.

W celu dalszego budowania wartości i zapewnienia klientom atrakcyjnych doświadczeń i usług po niższych kosztach, organizacje powinny zobowiązać się do opracowania modelu operacyjnego nowej generacji, który będzie dostarczał korzyści:

  • Zintegrowane operacje – skoncentrowane na podróżach lub osobach klientów oraz interakcjach, jakie klienci mają z organizacją podczas dokonywania zakupów, odbierania towarów oraz podróży wewnętrznych, takich jak podróże typu „record to-act” (R2A), „procure-to-pay” (P2P) i „order-to-cash” (O2C). Wymaga to od nas zbudowania sieci relacji, które ponownie zbadają, co organizacje mogą i powinny robić zarówno indywidualnie, jak i wspólnie w ramach sieci, przełamując wewnętrzne mury, aby umożliwić szybsze i łatwiejsze dokonywanie zakupów w firmie.
  • Lepsze doświadczenia klientów – poprzez przyjęcie wielowymiarowego, sekwencyjnego podejścia, które wykorzystuje inteligentną automatyzację i sztuczną inteligencję w celu prostszeego przetwarzania oraz ulepszonej analizy, monitorowania i wiedzy w całej organizacji.

Krótko mówiąc, aby nadążyć za tempem zmian, organizacje muszą na nowo zaprojektować i wyobrazić sobie modele operacyjne, które będą bardziej otwarte i podatne na zmiany poprzez myślenie wielostronne i rozbicie tradycyjnych silosów w celu lepszego połączenia wewnętrznego.

Jak dokładnie wygląda dobry cyfrowy model operacyjny? O tym będę pisał w moim następnym artykule.

Aby dowiedzieć się więcej o Digital Global Enterprise Model Capgemini, który umożliwia naszym klientom wdrażanie nowych biznesowych modeli operacyjnych w obszarze gospodarki cyfrowej, prosimy o kontakt: sanket.a.solanki@capgemini.com

Powiązane posty

Business Services (global)

Inteligentna automatyzacja procesów – wypłaszczanie krzywej

adambujak
Date icon 2020-07-09

Enhancing your business operations with a digitally augmented workforce and automated,...

Business Services (global)

Czy twój łańcuch dostaw jest odporny na zakłócenia?

Date icon 2020-04-10

Jak przygotować swój łańcuch dostaw online na przyszłość w dobie koronaawirusa...

Business Services (global)

Jak stworzyć trwałą odporność w całym łańcuchu dostaw

Date icon 2020-04-06

Wdrażanie rozwiązań takich jak wieże kontrolne, doskonałość planowania i zarządzanie danymi w...