Skip to Content
HERO banner On Pulse -Bites (2880 × 1800 px) (1)
Sustainability

On Pulse – kestävän kasvun jäljillä

Kestävä liiketoiminta on meidän kaikkien etu ja samalla ainoa vaihtoehto. Vastuullisuudesta ja ympäristövaikutusten minimoinnista on puhuttu jo paljon, eivätkä pelkät sanat enää riitä. Tarvitaan tekoja, jotka aiheuttavat muutosta omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella.

Podcast etsii vastaukset näihin kysymyksiin

  • Mitä ja miten ympäristön hyväksi voisi tehdä?
  • Miten kestävästä liiketoiminnasta tehdään arkipäivää?
  • Miten voimme hyödyntää teknologiaa suuremman vaikutuksen aikaansaamiseksi?

Capgeminin suomenkielinen On Pulse -podcast tuo kestävän liiketoiminnan ja ilmastotalkoiden pioneerien tarinat kuuluviin. Nämä suunnannäyttäjät eivät tyydy sanoihin, vaan ohjaavat Suomea vastustamattomasti kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035. Yksi innovaatio ja kestävä teko kerrallaan. 

Vierainamme on kestävän kasvun edistäjiä johtavista organisaatioista mm. teollisuuden ja kaupan aloilta. He jakavat oppinsa teoista, joissa vastuulliset innovaatiot on onnistuttu viemään sisukkaasti läpi regulaation ja arvoketjujen – osaksi päivittäistä toimintaa ja yrityskulttuuria.  

Parempi tulevaisuus luodaan tänään. Oletko mukana? Tilaa podcast

Kuuntele podcast

JAKSO 8 | TERÄSTUOTANNON VIHREÄ SIIRTYMÄ – OUTOKUMPU

Outokumpu on maailman johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottaja, miten tämä tukee koko Suomen hiilineutraalitavoitteiden saavuttamista? Entä mistä terästuotannon vihreässä siirtymässä on kyse?

Tässä jaksossa Niina ja Jaakko saavat vieraakseen Outokummun talous- ja rahoitusjohtajan Pia Aaltonen-Forssellin sekä vastuullisuusjohtaja Juha Erkkilän.

Outokumpu kulkee terästeollisuuden vihreän siirtymän kärjessä: 94 prosenttia ruostumattoman teräksen raaka-aineesta on kierrätysmateriaalia, jota saadaan mm. ihan arkisista tavaroista kuten kattiloista ja autoista. Kierrätysteräksen käyttö on keskeistä myös päästöjen näkökulmasta: hiilijalanjäljen kannalta jopa 2/3 päästöistä tulee raaka-aineista sekä toimitusketjun päästöistä. Siksi on tärkeää pohtia miten koko toimitusketju saadaan oikeasti toimimaan vastuullisesti. 

Lue yhteenveto jaksosta täältä

JAKSO 7 | MEDIAN ROOLI ILMASTOLUKUTAIDON KASVATTAJANA – SANOMA

Onko vastuullisuudesta helppo viestiä? Entä kiinnostaako se massoja? Millä eri tavoin vastuullisuus näyttäytyy Sanoman sisällöissä?

Tässä jaksossa Niina ja Jaakko saavat vieraakseen Sanomalta Piia Elosen joka on Helsingin Sanomien ympäristötuottaja sekä luontotoimittaja ja EveliinaNygrenin, joka taas toimii Sanoma-konsernin vastuullisuuspäällikkönä.

Vastuullisuus tarkoittaa Sanoman kaltaiselle median ja oppimisen yhtiölle samoja asioita kuin mille tahansa yhtiölle: ympäristövastuuta, vastuuta työntekijöiden hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta sekä eettisiä liiketoimintatapoja. Media-alalla korostuvat myös datan käyttöön liittyvät kysymykset. Sanomalla onkin tunnistettu se fakta että ChatGTP:n kaltaiset tekoälymallit tulevat korostumaan jatkossa journalistisen sisältöjen tekemisessä. 

Lue yhteenveto jaksosta täältä

JAKSO 6 | VASTUULLISUUTTA LÄPI LIIKETOIMINTOJEN JA BRÄNDIEN – PAULIG

Kuinka Paulig on rakentanut vastuullisuusstrategiansa? Entä kuinka teknologiaa voi hyödyntää vastuullisuustavoitteiden seurantaan? Miten kuluttajien odotukset vastuullisuuteen liittyen ovat muuttuneet vuosien varrella?

Tällä kertaa Ninan ja Jaakon vieraaksi saapuvat Kaisa Lipponen, Pauligin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja sekä Andras Koroknay-Pál, jonka vastuulla on Pauligin hankinnat ja raaka-ainehintasuojaus.

Pauligilla on pitkät perinteet vastuullisuustyöstä, jossa keskeistä on tunnistaa oman ydinliiketoiminnan haasteet. Yksi suurimmista haasteista on se, että Pauligin alihankintaketju on monimuotoinen ja globaali. Raaka-aineita tulee 80 maasta, joista osa on luokiteltu haasteiden osalta riskimaiksi. Näin ollen vastuullisuuden varmentaminen on todella tärkeässä roolissa.

Lue yhteenveto jaksosta täältä

JAKSO 5 | VARAINHOITO VASTUULLISUUDEN AJURINA – OP VARAINHOITO

Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa? Kuinka vastuullisuuskysymykset näyttäytyvät muuttuvassa sijoittajakunnassa? Entä millaisilla eri keinoilla OP mahdollistaa asiakkailleen vastuullista sijoittamista?

Tässä jaksossa Nina ja Jaakko saavat vieraakseen OP:n omaisuudenhoidon johtajan Tuomas Virtalan sekä OP:n omaisuudenhoidon johtavan ESG-asiantuntijan Annika Esono Mannisen.

Vastuulliseen sijoitustoiminaan liittyvissä odotuksissa ja toiveissa on selkeitä eroja riippuen siitä, onko asiakkaana kuluttaja vai yritys. Yksityisasiakkailla pelissä on omat rahat ja heidän toiveensa ovat usein hyvin arvopohjaisia. Toisessa ääripäässä taas ovat instituutiosijoittajat, jotka haluavat tehdä asiat pieteetillä ja joilla on taustalla runsas määrä teoriatietoa.

Lue yhteenveto jaksosta täältä

JAKSO 4 | VASTUULLISUUDEN MERKITYS SIJOITTAJIEN KESKUUDESSA – KONECRANES

Miten liiketoiminnan vastuullisuusohjelma vaikuttaa sijoittajasuhteisiin? Miten vastuullisuus näkyy Konecranesilla konkreettisina tekoina kehityksessä ja liiketoiminnassa? Kuinka muuttuvat tarpeet asiakaskentässä vaikuttavat sijoittajien toimintaan?

On Pulse -podcastissa sukelletaan sijoittajasuhteisiin, kun Nina ja Jaakko saavat vieraakseen Konecranesin vastuullisuusjohtaja Anniina Virta-Toikan sekä Konecranesin sijoitussuhdejohtaja Kiira Fröbergin.

Sijoittajasuhteissa dialogin ylläpitäminen on tärkeää, jonka vuoksi Konecranesilla sijoittajille tuotetaan heidän toivomaansa materiaalia sekä vastataan sijoittajien kysymyksiin. Lisäksi mietitään vastavuoroisesti sitä, mistä Konecranesilla itse haluttaisiin kertoa sijoittajille. Vastuullisuus on yksi tärkeä teema ja Konecranesin vastuullisuusstrategia koostuukin viidestä kulmakivestä, jotka ovat eko-optimoitu tarjooma ja kiertotalous, ilmastotoimet ja resurssitehokkuus, työturvallisuus ja turvalliset tuotteet, monimuotoinen, osallistava ja sitouttava työympäristö sekä vastuulliset liiketoimintakäytännöt.

Lue yhteenveto jaksosta täältä

JAKSO 3 | MODERNILLA MOBIILITEKNOLOGIALLA VÄHENNETÄÄN PÄÄSTÖJÄ – TELIA

Miten uusi teknologia voi vähentää hiilidioksidipäästöjä? Entä millaista on IT-laitteisiin liittyvä kiertotalous? Millaisilla mittareilla vastuullisuutta mitataan Telialla?

Tässä jaksossa Nina ja Jaakko saavat vieraakseen Telian yritysvastuujohtaja Eija Pitkäsen sekä Telia Finlandin talousjohtaja Marko Ylä-Aution.

Telialla panostetaan kovasti kiertotalouteen ja tavoitteet ovat vaativia: Telia haluaa olla jätteetön yritys kiertotalouden keinoin vuoteen 2030 mennessä. Vastuullisen liiketoiminnan tekeminen näkyy myös hallitustyöskentelyssä. Telialla vastuullisuutta mitataankin tiukoilla mittareilla. Mittareilla seurataan muun muassa kierrätyspuhelinten osuutta myynnissä, paljonko päästöjä on vähennetty absoluuttisesti ja mikä on jätteiden kierrätysprosentti.

Lue yhteenveto jaksosta täältä

JAKSO 2 | KIERTOTALOUS TARJOAA ARVOKKAITA MAHDOLLISUUKSIA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - VALMET

Miten toimialalla, jossa investointien käyttöikä on kymmeniä vuosia, vaikutetaan hiilidioksidipäästöihin? Millä tavalla kestävän kehityksen ratkaisut voivat hyödyttää liiketoimintaa? Entä miten mitataan vastuullisuuden vaikutuksia koko arvoketjussa?

Tässä jaksossa keskustellaan kiertotalouden mahdollisuuksista sekä megatrendien vaikutuksista liiketoiminnan kehittämiseen. Nina Antipinin ja Jaakko Lehtisen vieraaksi saapuvat Valmetin kestävän kehityksen johtaja Laura Puustjärvi sekä tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Janne Pynnönen.

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen sekä palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin kestävän kehityksen agenda perustuu ESG-viitekehykseen, jolla tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita. Valmetilla tärkeässä roolissa on ympäristövastuullisuus, joka jakautuu kiertotalouteen, ympäristöön ja energiatehokkuuteen.

Lue yhteenveto jaksosta täältä

JAKSO 1 | HIILINEUTRAALI LIIKKUMINEN JA LIIKENTEEN MURROS – S-RYHMÄ

Vastuullisuuteen liittyvät globaalit haasteet koskettavat kaikkia ja eri yritysten vastuullisuusohjelmat ovat monen ilmiön lopputuloksia. Miten S-ryhmä on ratkaissut vastuulliseen liikkumiseen ja kuluttajan käyttäytymisen muutokseen liittyviä haasteita? Entä millaisia vastuullisuusasioita suomalaisten yritysten tulisi huomioida globaalilla ja lokaalilla tasolla?

Tässä jaksossa keskustellaan liikkumisen murroksesta, kun hostien Nina Antipinin ja Jaakko Lehtisen vieraaksi saapuvat S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa sekä S-ryhmän liikennekaupasta vastaava Harri Tuomaala.

Lue jakson yhteenvetävä blogi täältä

Juontajat

Nina Antipin

Head of CX & Design, Capgemini

Intohimoni on auttaa organisaatioita saavuttamaan täysi potentiaalinsa. Vien asiakkaitamme holistisella otteella kohti kasvun mahdollistavia strategioita asiakaskokemuksen, liiketoiminnan, designin, brändin ja markkinoinnin alueilla, ja autan kääntämään strategiat tehokkaiksi toimenpiteiksi.

Jaakko Lehtinen

Director of Automation, AI & Analytics, Sogeti

Autan yrityksiä ymmärtämään älykkään prosessiautomaation mahdollisuuksia. Tuon projekteihin konkreettisia näkökulmia, jotka ohjaavat asiakkaitamme eteenpäin automaation polulla ja pitävät heidät ajan tasalla viimeisimmistä automaatioteknologian kehitysaskeleista.

Tilaa uusin jakso suoraan sähköpostiisi

Sähköposti is not valid.
Slide to submit
Kiitos kun tilasit podcastimme, lähetämme sinulle sähköpostia, kun uusi jakso on julkaistu.

We are sorry, the form submission failed. Please try again.

Tutustu myös näihin Capgemini Research Instituten tutkimuksiin