Skip to Content

Kiertotalous tarjoaa arvokkaita mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen

Capgemini
27 Sep 2022

Miten toimialalla, jossa investointien käyttöikä on kymmeniä vuosia, vaikutetaan hiilidioksidipäästöihin? Millä tavalla kestävän kehityksen ratkaisut voivat hyödyttää liiketoimintaa? Entä miten mitataan vastuullisuuden vaikutuksia koko arvoketjussa?

On pulse -podcastissa ollaan kestävän kasvun jäljillä! Vastuullisuudesta on puhuttu paljon, mutta nyt sanat eivät enää riitä: tarvitaan tekoja, jotka aiheuttavat muutosta omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella. Tässä podcastissa kestävää kasvua etsivät Capgeminin Head of CX & Design Nina Antipin sekä Director of Automation Jaakko Lehtinen. Ninan intohimona on auttaa organisaatiota saavuttamaan täysi potentiaalinsa, Jaakko taas auttaa yrityksiä ymmärtämään älykkään prosessiautomaation mahdollisuuksia. Nina ja Jaakko saavat joka jaksossa seurakseen vaihtuvia asiantuntijavieraita, jotka jakavat oppinsa teoista, joilla vastuulliset innovaatiot on tuotu osaksi päivittäistä toimintaa ja yrityskulttuuria.

Ninan ja Jaakon vieraana ovat tällä kertaa Valmetin kestävän kehityksen johtaja Laura Puustjärvi sekä tutkimus- ja kehitysjohtaja Janne Pynnönen. Puustjärvi on reilun kahdeksan vuoden ajan kehittänyt Valmetilla vastuullisuusasioita koko arvoketjun näkökulmasta, Pynnösellä on alasta 20 vuoden kokemus ja ennen uraansa Valmetilla hän on työskennellyt esimerkiksi Stora Ensolla.

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin kestävän kehityksen agenda perustuu ESG-viitekehykseen, jolla tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita. Valmetilla tärkeässä roolissa on ympäristövastuullisuus, joka jakautuu kiertotalouteen, ympäristöön ja energiatehokkuuteen.

Valmetin vastuullisen toiminnan kehittämiseen vaikuttaa megatrendit

Capgemini Research Institute on julkaissut Circular Economy -raportin, jonka mukaan maailman kansantalous käyttää yli 100 miljardia tonnia resursseja joka vuosi. Määrä on kolminkertaistunut vuodesta 1970 ja se tulee vielä tuplaantumaan vuoteen 2050 mennessä – vain alle 10 % resursseista kierrätetään. Myös Valmetilla kiertotalous on tärkeä osa liiketoimintaa ja sille on selkeä tarve.

”Valmetilla haluamme mahdollistaa kiertotalouden asiakkaillemme yhdistämällä prosessiteknologiaa, automaatiota ja palveluitamme. Tarjoamme ratkaisuja, jotka parantavat esimerkiksi energiatehokkuutta, vesitehokkuutta sekä materiaalitehokkuutta”, Laura Puustjärvi kertoo.

Valmet parantaa myös omassa toiminnassaan jatkuvasti energiatehokkuutta, puhtaan veden käyttötehokkuutta, kierrätettävyyttä ja jätteiden vähentämistä. Valmetin valimoilla jo 64 % kaikista käytettävistä raaka-aineista on kierrätettyä. Kiertotalous on tuonut arvokkaita mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun:

”Olemme viime vuosina panostaneet erilaisiin uusiin prosessiteknologian kehityksiin, esimerkkinä tekstiilikierrätys. Kun jatkossa kaikkien materiaalien pitää kiertää, Valmetin kompetenssi lämpö- ja vesipohjaisissa prosesseissa, automaatioissa ja palveluissa mahdollistaa meidän mukaantulomme uusiin liiketoiminta-alueisiin”, sanoo Janne Pynnönen.

Valmetin vastuullisen toiminnan kehittämiseen ovat vaikuttaneet globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos, ja asiakkaiden tavoitteet sekä odotukset.

”Asiakkaamme asettavat entistä kunnianhimoisempia tavoitteita ja sitä kautta odotukset Valmetia kohtaan ovat merkittävästi kasvaneet siihen suuntaan, että prosessiteknologian tulee vähentää hiilidioksidipäästöjä ja vaikuttaa positiivisesti kiertotalouselementteihin”, Puustjärvi kertoo.

Valmetin toimittamien teknologioiden hankinta ei tapahdu hetkessä, vaan päätöstä suunnitellaan pitkään. Pynnönen kertoo, että taustalla on useita esiselvityksiä alkaen jo raaka-aineiden saatavuudesta.

”Varsinkin veden kulutus nousee usein agendalle. Hiilidioksidipäästöt ovat monelle jo tuttu asia, mutta tällä hetkellä veden riittävyydestä keskustellaan paljon. Siitä ollaan globaalisti huolissaan” Pynnönen tarkentaa.

Globaali asema on suuri mahdollisuus

Valmetilla on asiakkaita ympäri maailmaa. Pynnönen kertoo, että globaali asema on haasteen lisäksi Valmetille ennen kaikkea suuri mahdollisuus. Globaalilla tasolla vaatimuksen kestävän kehityksen suhteet ovat jonkin verran erilaisia Aasiassa ja Euroopassa, puhumattakaan eri maissa toimivien yritysten mahdollisuuksista vastata näihin teemoihin.

”Pohjoismaissa bioenergiaa on runsaasti saatavilla, mutta Aasian suunnalla usea asiakas joutuu vielä hyödyntämään paljon fossiilisia energialähteitä – vaikka se ei olisi Valmetin teknologialla välttämätöntä”, Pynnönen antaa esimerkin.

Puustjärvi taas on huomannut, että asiakkaat ympäri maailmaa jakavat lähes saman perustarpeen päästöjen vähentämiseen. Kuitenkin tavoitteiden kunnianhimoisuus vaihtelee ja sitä kautta myös Valmetille tulevat vaatimukset eroavat toisistaan.

Asiakkaat ovat innolla mukana uusissa innovaatioissa ja dialogi on jatkuvaa. Kuitenkin tämän mittakaavan prosesseissa on aina omat haasteensa. Haasteita ei tule pelätä eikä niiden taakse pidä piiloutua. Valmetilla panostetaan siihen, että heillä on kyky ratkaista eteen tulevia ongelmia.

Kestävän kehityksen agendalla on myös energiatehokkuus

Energiatehokas prosessiteknologia mahdollistaa merkittävät vaikutukset hiilidioksidipäästöihin, sillä uusilla ratkaisuilla voidaan onneksi vähentää hiilidioksidipäästöjä. Valmet haluaa mahdollistaa asiakkailleen täysin hiilineutraalin toiminnan käytönaikaiselle prosessiteknologialle vuoteen 2030 mennessä.

”Näin koviin tavoitteisiin ei päästä, ellei joka osa-alueella tehdä parannuksia”, Pynnönen muistuttaa.

Valmetin kestävän kehityksen agendalla on myös energiatehokkuus. Valmet tukee asiakkaitaan energiatehokkuuden kehityksessä osoittamalla erilaisia mahdollisuuksia energiatehokkuuteen esimerkiksi tuotannon optimoinnin osalta.

”Osana toimittajayhteistyötämme meillä on sivuohjelma, johon olemme kutsuneet kaikista energiaintensiivisimmät alihankkijat. Tämä systemaattinen ohjelma tarjoaa koulutusta, esimerkkejä tavoitteista ja mittareista sekä konkreettisia toimenpiteitä, joiden kautta saadaan energiatehokkuutta ja päästöjen vähentämistä”, Puustjärvi sanoo.

Valmetin tuotekehitysprosessissa on omat mittarinsa vastuullisten vaihtoehtojen vaikutusten seuraamiseen ja raportointiin. Lisäksi on luotu hiilidioksidipäästöihin liittyviä laskureita, joilla voidaan tukea alihankkijoita ymmärtämään omaa kulutustaan ja päästöjään. Laskureita tarvitaan, jotta vaikuttavuutta voidaan selkeästi osoittaa. Koko arvoketjun päästöjen mittaaminen on silti vaikeaa. Iso käytännön haaste on, ettei vertailukelpoista ja kattavaa dataa ole vielä riittävästi. Tämän eteen tehdään koko ajan parannuksia ja takana onkin jo paljon työtä.

”Meillä ei läheskään aina ole pääsyä asiakkaiden tuotantoprosesseissa syntyviin indikaatioihin.  Voimme toki laskea sen, mitä meidän laitteemme laskennallisesti teoriassa kuluttavat. Kuitenkin faktaluku tulee siitä, miten asiakas lopulta laitetta käyttää”, Pynnönen kertoo.

Mikä on kestävän kehityksen paikka liiketoiminnassa?

”Valmet näkee kestävän kehityksen olevan strategian ytimessä ja osana kaikkia pääliiketoimintaprosesseja. Eri prosesseissa on erilaisia kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyviä elementtejä, joita kehitetään jatkossa. Meidän on pystyttävä näyttämään asiakkaillemme, miten haluamme olla heille paras partneri hiilineutraaliuden saavuttamisessa”, Puustjärvi kiteyttää.

Janne Pynnönen painottaa myös optimistista näkökulmaa: vaikka haasteita on näköpiirissä, käsillä on iso mahdollisuus tehdä merkittäviä ratkaisuja ja muuttaa toimintatapoja. Nyt pitäisi keskittyä siihen, miten asioita saadaan ratkaisua ja lopulta lähdettyä parempaan suuntaan.

Lopuksi Pynnönen ja Puustjärvi heittävät haasteen kaikille liiketoimintajohtajille:

”Kestävä kehitys on jokaisen liiketoimintajohtajan pöydällä – ja niin pitääkin! Kyseessä on koko organisaation yhteinen työ, joka ei voi olla vain vastuullisuusjohtajan ja hänen tiiminsä vastuulla. Haaste voisi olla, että miten voimme mahdollistaa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla hiilineutraalin liiketoiminnan tulevaisuudessa?”

Käy kuuntelemassa jakso Spotifyssä

Tutustu ja tilaa podcast

Käy tutustumassa Capgemini Research Instituten tuoreisiin tutkimuksiin vastuullisuudesta:

Circular Economy for a Sustainable Future

Rethink: Why Product Design is the Need of the Hour

Data for Net Zero