Skip to Content

Capgemini förvärvar Advectas och förstärker sitt affärsområde inom datadriven analys i Skandinavien

19 Feb 2020

Stockholm, 18 februari, 2020 – Capgemini har ingått avtal om att förvärva Advectas, ett ledande företag inom business intelligence och dataanalys i Skandinavien. Genom att bli en del av Capgeminis globala affärsområde Insights & Data kommer Advectas team, som i dag består av över 200 personer, hjälpa till att möta den ökade efterfrågan på Capgeminis tjänster inom business intelligence och datadriven analys i regionen.

Advectas startades 2006 i Sverige och hjälper sina kunder med bättre affärsbeslut baserat på datadrivna insikter. Advectas har en stark skandinavisk position med kontor i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Malmö och Köpenhamn. Kundprojekten spänner över flera branscher och erbjuder lösningar inom business intelligence, data science och data management.

– Advectas, som är en välkänd aktör på den svenska marknaden, har de senaste 13 åren byggt upp en gedigen kompetens inom analystjänster genom kompetenta medarbetare och en stark kundbas, kommenterar Anil Agarwal, Skandinavien-chef på Capgemini. Utöver likheter i kultur och kunder kommer Advectas att bidra med en ökad närvaro i både Sverige och Danmark, expertkunskap inom dataanalys, samt relationer med innovativa partnerorganisationer inom business intelligence. Jag ser fram till att välkomna Advectas team till Capgemini.

– Det var viktigt för oss att våra företagskulturer skulle passa bra ihop. Hos Capgemini såg vi flera grundläggande värderingar som liknade våra, så som laganda, frihet och förtroende, samt en vilja att samarbeta, säger Stefan Olsson, CEO för Advectas. Genom att bli en del av Capgemini kommer vi bl.a. kunna erbjuda våra kunder skalbarhet tillsammans med utökade möjligheter inom områden såsom AI och molnbaserade lösningar

Transaktionen kommer genomföras med sedvanliga villkor inklusive konkurrensgranskning och kommer att avslutas under de kommande veckorna.

Om Capgemini

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med  50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att med teknik realiserad affärsnytta åstadkoms av människor. Capgemini är multikulturellt med nästan 220 000 anställda i mer än 40 länder. 2019 omsatte Capgemini 14,1 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com. People matter, results count.