Skip to Content

Generatiivinen tekoäly uudistaa organisaatioita nopeasti – se luo myös uusia työnkuvia ja lisää koulutustarvetta

08 Nov 2023
Brand logo

Helsinki 8.11.2023 – 74 % yritysjohtajista uskoo generatiivisen eli sisältöä tuottavan tekoälyn hyötyjen päihittävän niiden riskit, ja 70 % uskoo sen laajentavan tietotyötä[1] tekevien asiantuntijoiden työnkuvaa. Lähes kaikki (96 %) yritysjohtajat näkevät generatiivisen tekoälyn olevan keskeinen aihe johtoryhmän asialistalla. Tiedot ilmenevät Capgemini Research Instituten kansainvälisestä tutkimuksesta ‘Harnessing the value of generative AI: Top use cases across industries’.

Generatiivisen tekoälyn riskeistä – kuten tekijänoikeus- tai tietoturvaloukkaukset – huolimatta 74 % yritysjohtajista näkee siitä saatavat hyödyt riskejä suurempina. Siinä missä 21 % odottaa teknologian mullistavan heidän toimialaansa, on 40 % organisaatioista eri toimialoilla jo aloittanut generatiivisen tekoälyn investoinnit, ja lopuista 49 % harkitsee tekevänsä niin seuraavan vuoden aikana.

Tämä viittaa siihen, että generatiivinen tekoäly tunnistetaan laajalla sektorilla toimintamalleja tehostavaksi ja uutta arvoa tuottavaksi teknologiaksi – jopa perinteisimmissä yrityksissä”, sanoo pitkään ohjelmistorobotiikan, hyperautomaation, tekoälyn ja muun tietotyön automaation parissa työskennellyt Jaakko Lehtinen. Hän vastaa kyseisten palveluiden kehittämisestä ja liiketoiminnasta Capgemini-konserniin kuuluvassa Sogeti-liiketoimintayksikössä.

Tekoälyn käyttö lisää koulutustarvetta ja luo uudenlaisia työnkuvia

Capgeminin tutkimuksessa 68 % yrityksistä kertoo arvioivansa generatiivisen tekoälyn vaikutusta henkilöstöönsä esimerkiksi uudelleenkoulutustarpeen osalta.

Tutkimuksen mukaan 69 % organisaatioista näkee generatiivisen tekoälyn voivan auttaa konseptoinnissa ja suunnittelussa, mikä muuttaa työn luonnetta. Tarve siirtyy perinteisestä ideoinnista ja luomistyöstä kohti ideoiden testausta ja hienosäätöä. Samankaltaisia löydöksiä havaittiin kuluttajatutkimuksessa[1], jonka mukaan 70 % kuluttajista uskoo generatiivisen tekoälyn voivan tehostaa työskentelyä, vapauttaa aikaa rutiinitehtävistä ja mahdollistaa keskittymisen strategisemman tason työskentelyyn.

Osavuosikatsauksessaan Capgemini ilmoitti investoivansa globaalisti yli 2 miljardia euroa generatiivisen tekoälyn kyvykkyyksiin tuplaten data- ja tekoälyasiantuntijoidensa määrän 60 000:een seuraavan kolmen vuoden aikana. Uusien tekoälyratkaisujen käyttöönotto edellyttää uudenlaista asiantuntijuutta ja osaamista. Uusia projekteja edistetään yhdessä globaalien kumppaneiden, kuten esimerkiksi Google Cloudin ja Microsoftin kanssa.

Generatiivisesta tekoälystä on tulossa valtavirtaa nopeasti. Innovaatioita ja julkistuksia algoritmien, kielimallien ja niiden soveltamisen ympärillä tehdään lähes päivittäin. Panostamme Capgeminillä erikoisosaamiseen voidaksemme auttaa asiakkaitamme soveltamaan teknologiaa mahdollisimman vaivattomasti ja huolettomasti omassa liiketoiminnassaan. Käytännön sovellutukset edellyttävät usein esimerkiksi organisaation oman luottamuksellisen tai jopa sensitiivisen datan tuomista osaksi kokonaisuutta. Uskon tämän teknologisen murroksen vaikuttavan merkittävästi mahdollisuuksiin myös asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentamiseen liittyvissä hankkeissa”, kertoo Lehtinen.

69 % yritysjohtajista uskoo, että generatiivinen tekoäly luo myös uudenlaisia ammatteja, joiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi valvoa tekoälyn eettisyyttä tai toimia promptaajina. Promptaamisella tarkoitetaan kehotteiden antamista tekoälylle luonnollista kieltä käyttäen. Ammattimaisesti tehtynä tekoäly saadaan tuottamaan tilannekontekstiin soveltuvia sisältöjä tehokkaammin, laadukkaammin ja yhdenmukaisemmin kuin harjaantumattoman käyttäjän tekemänä tai pitkiä keskusteluita tekoälyn kanssa käymällä.

Tekoälyteknologian käyttöönoton hiilijalanjälkivaikutus tunnistetaan

Lähes 80 % tutkituista organisaatioista ymmärtää generatiivisen tekoälyn käyttöönottoon ja käytön skaalaamiseen liittyvät vastuullisuushaasteet.

Organisaatioista 78 % kertoo tunnistavansa tekoälyteknologian käytön suuremman hiilijalanjäljen perinteisiin IT-ohjelmistoihin verrattuna. Yrityksistä 8 % suunnittelee rakentavansa omia tekoälymalleja, ja näistä yrityksistä noin puolet on huomioinut oman tekoälymallin kehittämisen aiheuttaman ympäristövaikutuksen. Tämä nostaa esiin tarpeen käytännön vastuullisuustoimenpiteille.

Siinä missä puolet tekoälymalleja suunnittelevista yrityksistä aikoo kompensoida päästöjä tai investoida uusiutuviin energianlähteisiin, voi tekoälyä käyttämällä keventää hiilijalanjälkeä myös muilla yrityksen toiminnan alueilla. Esimerkiksi tekoälyn tukemalla tuotesuunnittelulla voi optimoida raaka-aineiden kulutusta pienemmäksi verrattuna perinteisellä tavalla suunniteltuihin tuotteisiin.


[1] Tietotyöhön lukeutuvat suunnittelu- ja ajatustyöhön liittyvät työtehtävät. Tietotyössä tyypillinen asiantuntemus yhdistyy kognitiivisiin taitoihin, ongelmanratkaisukykyyn ja erikoisosaamiseen.

[2] Capgemini Research Instituten kesäkuussa 2023 julkaisema raportti ‘Why Consumers Love Generative AI’.

Taustaa tutkimuksesta

Capgemini Research Institute haastatteli tutkimusta varten 1000 organisaatiota, jotka olivat kiinnostuneita generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksista. Mukana otannassa oli organisaatioita 13 maasta: Iso-Britannia, Yhdysvallat, Australia, Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Alankomaat, Singapore ja Espanja sekä Pohjoismaista Ruotsi ja Norja. Tutkimuksen syvähaastatteluosuuteen osallistui 10 eri toimialoja edustavaa johtajaa. Suurimmalla osalla (99 %) otannassa mukana olevista organisaatioista vuosittainen liikevaihto on yli 1 miljardia dollaria, ja 55 prosentilla liikevaihto on yli 5 miljardia dollaria.

Capgemini

Capgemini on globaali edelläkävijä organisaatioiden strategisten muutoshankkeiden kumppanina ja liiketoimintaa tukevien teknologisten ratkaisujen kehittäjänä. Capgeminin päämäärä vastuullisena sekä osallisuutta ja monimuotoisuutta vaalivana konsernina on tuoda ihmislähtöisesti suunnitellut ja käyttäjien tarpeisiin pohjautuvat ratkaisut yksilöiden ja organisaatioiden ulottuville. Syvästi monikulttuurinen Capgemini työllistää globaalisti 360 000 ihmistä yli 50 maassa. 55-vuotisen historiansa aikana Capgemini on ollut asiakkailleen luotettu ja kokonaisvaltainen kumppani strategiatyössä, liiketoimintamallien ja palveluiden muotoilussa sekä operatiivisten prosessien mahdollistajana. Laaja-alainen asiantuntemus pilvi-, tekoäly-, alusta- ja ohjelmistoratkaisuissa, data- ja verkkoyhteysosaamisessa sekä IT- ja tuotekehitysosaamisen yhdistämisessä ovat Capgeminin vahvuuksia nopeasti kehittyvällä teknologia-alalla. Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 22 miljardia euroa.

Get The Future You Want | https://www.capgemini.com/fi-en/

Capgemini Research Institute 

Capgemini Research Institute on Capgeminin sisäinen ajatushautomo, joka julkaisee tutkimusta digitaalisen teknologian vaikutuksista suuriin perinteisiin yrityksiin. Tiimi käyttää hyväkseen Capgeminin maailmanlaajuista asiantuntijaverkostoa ja tekee läheistä yhteistyötä akateemisten ja teknologia-alan kumppaneiden kanssa. Instituutilla on omat tutkimuskeskukset Intiassa, Singaporessa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Se sijoittui hiljattain ensimmäiselle sijalle riippumattomassa analyysissa, jossa arvioitiin tutkimuksen laatua maailmanlaajuisesti. 

Lisätietoa: https://www.capgemini.com/fi-en/insights/research-institute/