Skip to Content

Capgeminille ja Outokummulle uusi pitkäaikainen IT-palvelusopimus

16 Feb 2015

Capgemini implementoi Outokummulle palvelunhallinnan integraatiotoiminnon (SIAM), joka kokoaa kaikki prosessit ja ohjeet yhden hallintomallin alle. Lisäksi Capgemini tarjoaa Outokummulle ensiluokkaisen globaalin Service Desk –palvelun, jonka ensisijainen tavoite on taata liiketoiminnan jatkuvuus.

Capgemini työskentelee Outokummun kanssa rakentaakseen palveluintegroinnin kyvykkyyksiä jotka varmistavat, että eri IT-toimittajien tuottamat palvelut tukevat tehokkaasti Outokummun globaalia liiketoimintaa. Capgeminin ratkaisu auttaa Outokumpua hallitsemaan monitoimittajamalliin perustuvaa IT-ekosysteemiä, jotta IT:n loppukäyttäjille voidaan tarjota saumatonta ja korkealaatuista palvelua.
 
Capgeminin Intelligent Service CenterTM –käyttäjätuella on keskitetty näkymä kaikkiin Outokummun  loppukäyttäjien tekemiin palvelupyyntöihin. Liiketoimintaprosesseihin linkitetty palvelumittaristo perustuu tähän dataan, ja analytiikan avulla tunnistetaan uusia tapoja vähentää häiriötilanteita ja nopeuttaa palvelupyyntöjen läpimenoaikaa, lisäten loppukäyttäjien tyytyväisyyttä palveluihin.
 
Outokumpu on viime vuosina yhdenmukaistanut ja teollistanut IT-palveluitaan ja -palvelutuotantoaan. Tarvitsimme kumppanin, joka kykenee uudistamaan loppukäyttäjäkokemuksen. Tavoitteena on edistää liiketoiminnan jatkuvuutta, vähentää häiriötilanteita ja ratkaista palvelupyynnöt mahdollisimman nopeasti. Outokumpu halusi myös rakentaa kyvykkyyksiä, jotka auttavat edistämään saumatonta yhteistyötä ekosysteemimme eri palveluntoimittajien välillä. Uskomme, että Capgeminin kokemus näillä alueilla, liiketoimintalähtöisyys ja uusi ajattelutapa tekevät heistä oikean kumppanin tukemaan Outokumpua näissä tavoitteissa”, sanoo Outokummun tietohallintojohtaja Patrik Ekström.
 
Olemme erittäin iloisia, että Outokumpu päätti valita meidät yhteistyökumppanikseen. Todistettu kykymme hallita suurten monikansallisten yritysten monitoimittajamalliin perustuvia IT-ekosysteemejä, sekä yhteistyötä korostava toimintatapamme, auttaa Outokumpua hyödyntämään globaalia monitoimittajamallia tehokkaasti ja varmistamaan saumattomat IT-palvelut, jotka tukevat liiketoiminnan kasvua.”, sanoo Petteri Uljas, Capgeminin Iso-Britannian ja Pohjois-Euroopan infrastruktuuripalveluiden johtaja.
 
Lisätietoa:
Leena Lahti, viestintäpäällikkö Capgemini Finland Oy, p. 050 367 3304, leena.lahti@capgemini.com
 
Capgemini
Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti. Yhtiön palveluksessa on yli 140 000 työntekijää, joista yli 1600 tekee töitä suomalaisille asiakkaille. Capgeminillä on toimipisteitä 44 maassa muodostaen kattavan verkoston maailmanlaajuiselle Rightshore®-toimitusmallille. Se mahdollistaa asiakkaillemme optimoidut ratkaisut huippuosaamisen ja kustannustehokkuuden ansiosta. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli 10,1 miljardia euroa.
Lisätietoa osoitteista www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.
 
Rightshore® on Capgeminin rekisteröimä tavaramerkki.