Skip to Content

5G-verkolle kova kysyntä kehityksen haasteista huolimatta

06 Jun 2019

Suurin osa teollisuusyrityksistä suunnittelee 5G:n käyttöönottoa kahden vuoden sisällä. Monet ovat jo valmiita operoimaan yksityisin lisenssein.

Espoo, 7.6.2019 – Teollisuusyritykset näkevät 5G-yhteyden digitaalisen muutoksen päämoottorina ja suunnittelevat teknologian käyttöönottoa kahden vuoden sisällä. Kiinnostus on luonut kysyntää yksityisille lisensseille, joita lähes puolet yrityksistä (47 %) haluaa hyödyntää, Capgemini Research Instituten viimeisin selvitys kertoo.

5G in Industrial Operations: How Telcos and Industrial companies stand to benefit -tutkimuksen mukaan 5G nähdään digitaalisen muutoksen ajurina. Valmistajat uskovat sen parantavan turvallisuutta ja tehokkuutta.

Kahdessatoista eri maassa sijaitsevien yli 800 teollisuusyrityksen ja 150 telecom-yrityksen johtoa konsultoineen raportin tärkeimpiä löydöksiä ovat:

5G on välttämätön osa digitaalista muutosta: Kysyttäessä suurimpia digitaaliseen muutokseen vaikuttavia tekijöitä viiden vuoden sisällä nosti teollisuusyritysten johto 5G:n toiseksi tärkeimmäksi pilvilaskennan jälkeen. Vastaajista 75 % uskoo 5G:n parantavan yhdistettävyyttä, jota pidetään tällä hetkellä suurimpana esteenä digitaaliselle muutokselle. Vastaava prosenttiluku pilvilaskennalle on 84 %, ja edistyneelle automatiikalle 73 %.

”Suomi on aina ollut edelläkävijänä uusimpien verkkoteknologioiden käyttöönotossa. Nytkin olemme ensimmäisenä Euroopassa investoimassa ja ottamassa 5G:tä laajempaan käyttöön. 5G on enemmän kuin nopeampi verkkoyhteys. Se mahdollistaa nopeiden verkkojen lisäksi esimerkiksi autonomiset ajoneuvot, etäpalvelut sekä yksityiset 5G-verkot teollisuuden käyttöön. 5G mullistaa toimijakenttää, ja 5G-murros haastaa perinteisen verkkotoimittaja-operaattori-asiakas -asetelman. Kaikkien sidosryhmien on määriteltävä uudelleen oma asemansa ja arvonsa pysyäkseen kilpailukykyisinä. Capgemini on edelläkävijä 5G:n alueella ja voimme auttaa yrityksiä 5G:n mahdollisuuksien tunnistamisessa, connectivity-strategian ja tiekartan luomisessa,” kommentoi Jarmo Kortelahti, Capgemini Inventin asiantuntija.

Teollisuusyritykset haluavat ottaa 5G:n käyttöön nopeasti: Lähes kaksi kolmasosaa (65 %) teollisuusyrityksistä luottaa 5G:n potentiaaliin ja suunnittelee sen käyttöönottoa kahden vuoden sisällä lanseerauksesta. Yli neljännes yrityksistä Italiassa (35 %), Ranskassa (30 %) ja Kanadassa (27 %) aikoo käyttää 5G:tä vuoden kuluessa. Kahden vuoden sisällä käytön aloitusta suunnittelee 75 % yrityksistä Britanniassa ja Italiassa, 69 % Espanjassa sekä 68 % Yhdysvalloissa ja Norjassa. Alaa laajasti tarkasteltaessa suuret valmistajat ovat todennäköisimpiä 5G:n käyttöönottajia: 74 % yrityksistä, joiden vuosittainen liikevaihto ylittää $10 mrd., suunnittelee 5G:n implementointia kahden vuoden sisällä. Vuosittaiselta liikevaihdoltaan $500 milj. ja $1 mrd. välissä oleville yrityksille vastaava luku on 57 %.

Kolmannes (33 %) teollisuusyrityksestä suunnittelee hakevansa omaa 5G-lisenssiä: Suurista organisaatioista 47 % on kiinnostunut yksityisistä lisensseistä. Pääsyyt kysyntään ovat suurempi päätösvalta ja parempi turvallisuus sekä toive nopeammasta käyttöönotosta kuin mihin telecom-operaattorit pystyvät. Paikalliset säädökset asettavat kuitenkin lisensseille esteitä.

“Valmistajina tarkkailemme 5G-muutosta tarkasti ja uskomme omasta lisenssistä olevan meille paljon hyötyä. Meillä on täysi kontrolli 5G-strategiamme toteuttamisesta, sillä voimme päättää, haluammeko hoitaa käyttöönoton itsenäisesti vai yhdessä telecom-operaattorin kanssa”, sanoo Gunther May, Bosch Rexroth AG:n automaatio- ja sähköistysyksikön teknologia- ja innovaatiojohtaja.

Turvallisuus ja toimintaan liittyvät edut edistävät 5G:n käyttöönottoa: Yli puolet vastanneista ilmoittaa toiminnan turvallisuuden (54 %) ja tehokkuuden tai säästöt (52 %) liiketoiminnallisiksi syiksi 5G-investointiin. Verkon odotetaan parantavan muun muassa reaaliaikaista edge-analytiikkaa, videovalvontaa, hajautetun tuotannon kauko-ohjausta, tekoäly- tai kauko-ohjattuja toimenpiteitä sekä AR/VR-teknologialla hallittua toimintaa.

Teollisuusyritykset maksavat premium-palveluista: Valmistajat ovat valmiita maksamaan laajasta 5G-yhteydestä huolimatta siitä, että verkon käyttöönoton ajankohta on epävarma. Teollisuusyrityksistä 72 % haluaa maksaa paremmasta laajakaistanopeudesta ja suuremmasta kapasiteetista, mutta vain 54 % telecom-operaattoreista luottaa kysyntään. Tilanne luo operaattoreille mahdollisuuden tuottavan 5G-liiketoimintamallin kehittämiseen.

“Tutkimus osoittaa, että teollisuusyritykset luottavat 5G:n hyötyihin, vaikka se ei ole vielä markkinoilla. Matka kohti 5G-tulevaisuutta ei kuitenkaan ole mutkaton. Paikalliset säädökset rajoittavat yrityksiä yksityisistä lisensseistä huolimatta. On tärkeä muistaa, että odotettu 5G on kehittyvä teknologia, jonka tiellä on monia haasteita ennen mahdollista laajaa käyttöönottoa”, kommentoi Capgemini Inventin johtava telecom-, media- ja teknologiakonsultti Pierre Fortier.

Tutkimuksen toteutustapa

Capgemini Research Instituten pääasialliseen kyselyyn yhteistyössä Capgemini Inventin kanssa vastasi yli 800 teollisuusyrityksen johtajaa. Vastaajat olivat 12 eri maasta – Belgiasta, Kanadasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Alankomaista, Norjasta, Etelä-Koreasta, Espanjasta, Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Kysely kattoi 12 eri alaa: ilmailu ja puolustus, lentoasema- ja rautatieyhtiöt, autoteollisuus, kemianteollisuus, kuluttajatuotteet, energia-alan yritykset ja yleishyödylliset yritykset, teollisuuden laitteet, logistiikka, lääkinnälliset laitteet, lääketeollisuus ja biotieteet, puolijohdeteollisuus ja korkea teknologia. Lisäksi tutkimukseen kuuluivat 150:n telecom-yrityksen johtajille tehty kysely kyseisissä maissa ja yli 20 haastattelua kasvokkain teollisuus- ja telecom-yritysten johtajien kanssa.

Capgemini

Maailman johtaviin konsultointi- ja teknologiapalveluita tarjoaviin yrityksiin kuuluva Capgemini toimittaa asiakkailleen innovatiivisia digiratkaisuja, pilvipalveluita ja eri teknologioihin perustuvia alustaratkaisuja. Syvällisen toimialaosaamisen ansiosta Capgeminillä on vahva jalansija eri sektoreilla toimivien asiakkaiden liiketoimintaa tukevana strategisena kumppanina. Capgemini tarjoaa monipuolisia palveluita strategiasuunnittelusta operatiivisen tason toteutukseen saakka kokemuksella, jonka juuret ovat yli 50 vuoden takana. Teknologian liiketoiminnalle tuoma lisäarvo pohjautuu vahvasti asiantuntijuuteen ja Capgeminin tärkeimpään voimavaraan: ihmisiin. Syvästi monikulttuurisena organisaationa Capgemini työllistää globaalisti yli 200.000 ihmistä yli 40 maassa. Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 13,2 miljardia euroa.

Lisätietoa https://www.capgemini.com/fi-en/. People matter, results count.

Capgemini Research Institute

Capgemini Research Institute on Capgeminin sisäinen ajatushautomo, joka keskittyy digitaalisuuteen. Se julkaisee tutkimusta digitaalisen teknologian vaikutuksista suuriin perinteisiin yrityksiin. Tiimi käyttää hyväkseen Capgeminin maailmanlaajuista asiantuntijaverkostoa ja tekee läheistä yhteistyötä akateemisten ja teknologia-alan kumppaneiden kanssa. Institutella on omat tutkimuskeskukset Intiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa. Se sijoittui hiljattain ensimmäiselle sijalle riippumattomassa analyysissa, jossa arvioitiin tutkimuksen laatua maailmanlaajuisesti.

Lisätietoa https://www.capgemini.com/fi-en/research-institute/