Skip to Content

Uusi toiminnanohjauksen teknologia auttaa varautumaan markkinoiden nopeisiin muutoksiin

Kirsi Parviainen
Aug 16, 2023

Digitaaliset liiketoimintamallit ja palvelullistaminen haastavat perinteisiä toimialoja. Ostajat vaativat yhä sujuvampia kokemuksia, mutta toimitusketjut ovat haavoittuvaisia. Miten yritys onnistuu mukautumaan jatkuvasti muuttuvan markkinaympäristön haasteisiin mahdollisimman notkeasti?

Artikkeli julkaistu alunperin Tietoviikossa 1.12.2022 kaupallisena artikkelina.

Monien suurten suomalaisyritysten ERP-järjestelmät – siis yrityksen ydinprosesseja ohjaavat IT-ratkaisut – on otettu käyttöön noin 20 vuotta sitten. Tuolloin esimerkiksi verkko-ostaminen oli vielä marginaalista. Tuotantolinjan päästä valmistui tavaraa, erät saateltiin maailmalle ja sillä selvä. Nyt yritysten on sen sijaan oltava valmiita kehittämään jotain uutta tarjoamiensa tuotteiden tai palveluidensa ympärille, jotta ne erottuvat kilpailijoistaan.

Asiakkaiden odotukset ovat korkealla, eikä yhtä malliratkaisua ole

Palvelullistaminen on arvon luomisesta yksi esimerkki: Jos yrityksen katalogissa on koneen osia, pelkän tavaran sijaan myynnissä on elinkaaripalvelua säännöllisine huoltoineen. Tai jos brändi lanseeraa elintarvikeuutuuksia, se todennäköisesti tarjoaa myös houkuttelevia reseptejä ja pyrkii sitouttamaan kuluttajia sosiaalisessa mediassa.

Palveluiden merkityksen kasvaessa myös digitaalisen asiakaskokemuksen rooli on aiempaa merkittävämpi. Me kaikki käytämme päivittäin kymmeniä intuitiivisia digisovelluksia, ja siksi sekä B2B- että B2C-ostajien rima on jo valmiiksi korkealla. Voittava asiakaskokemus muuttuu euroiksi asiakkuuden elinkaariarvon sekä suositusten määrän kasvaessa.

Näiden pitkän aikavälin trendien lisäksi yrityksiä haastavat markkinaympäristön nopeat muutokset. Asiakassegmentit fragmentoituvat, kun esimerkiksi verkko-ostaminen monikanavaistuu. Koko yhteiskuntaa ravistelleet poikkeustilat taas ovat osoittaneet, miten nopeaa päätöksenteon pitää olla silloin, jos toimitusketjut katkeavat tai kokonaiset markkina-alueet ovat pois pelistä.

Tarvitaan dataa ja asiakasymmärrystä, tarvitaan ketterää kykyä kehittää ja tuoda markkinoille uutta. Ratkaisun avaimet löytyvät teknologiasta. Ongelmana on, että vanhat toiminnanohjausjärjestelmät taipuvat tähän kaikkeen kankeasti.

Satsaus IT-ratkaisuihin on koko liiketoiminnan muutosvoima

Monessa yrityksessä tiedostetaan, että nykyinen ERP-ratkaisu alkaa olla tiensä päässä. Silti muutos herättää epäilyksiä. Nykyisen ratkaisun rakentaminen ja pyörittäminen on ollut niin suunnaton työ. Pitääkö sama rumba aloittaa alusta vain, koska teknologiakumppani sanoo niin?

Väitän epäilysten johtuvan siitä, ettei yritysten johtoryhmissä vielä tunnisteta uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmien hyötyjä riittävän hyvin. ERP-ratkaisu ei ole enää se entisaikojen monimutkaisesti räätälöity monoliitti, jonka sielunelämää ainoastaan IT-osaston syväosaajat tuntevat.

Tärkeintä on ymmärtää, että moderni ERP vauhdittaa koko liiketoiminnan transformaatiota. Yrityksen menestyksen kannalta on ratkaisevaa, että teknologia mahdollistaa ketterän reagoimisen markkinoiden ja liiketoimintamallien nopeisiin muutoksiin.

Moderni ERP-arkkitehtuuri tuo resilienssiä liiketoimintaan

SAP on yksi tunnetuimmista ERP-järjestelmistä. Sen uudistettu versio SAP S4/HANA on hyvä esimerkki siitä, miten perustavanlaatuisesti toiminnanohjausjärjestelmien arkkitehtuuri on muuttunut.

Jos aiemmin lähes kaikkiin tarpeisiin yritettiin vastata yhtä järjestelmää räätälöimällä, nykyisen SAPin ytimestä löytyy selvästi kevyemmin kustomoitava sovellus. Se vastaa yrityksen ydinprosesseista ja tarjoaa lisäksi liittymäkohdat muiden, liiketoimintakriittisten järjestelmien integrointiin. Valmiit sovellukset tukevat esimerkiksi automatiikan ja robotiikan käyttöä. Kokonaisuuteen voi yhdistää usean eri palveluntarjoajan teknologioita.

Digitaalisen asiakaskokemuksen yhteydessä puhutaan asiakkaille näkyvän julkisivun (front end) lisäksi taustaratkaisuista (back end). Toiminnanohjausjärjestelmän ydin ja siihen kytkeytyvät järjestelmät mahdollistavat onnistuneita asiakaskohtaamisia. Lisäksi taustaratkaisut myös tallentavat, liikuttavat ja varastoivat tarpeellista dataa asiakkaista. Suurimmat erot asiakaskokemuksessa tehdään juuri taustaratkaisujen puolella.

Sokerina pohjalla: uuden sukupolven ERP-ratkaisut ovat tyypillisesti pilvipohjaisia. Se tuo mukanaan ajantasaisten päivitysten, paremman tietoturvan ja kustannusten ennakoitavuuden kaltaisia etuja.

Investointi tulevaisuuden kasvuun

Elämme epävakaassa tilanteessa. Uskaltaako uudistuksiin ryhtyä juuri nyt? Muutosmatka edellyttää sitoutumista tiimeiltä. Lisensseilläkin on hintansa. Kehotan kuitenkin katsomaan näiden lyhyen tähtäyksen haasteiden ylitse ja ynnäämään IT-ratkaisujen kustannuksia kokonaisuutena, muuttuvaa markkinaympäristöä vasten.

Kuinka kallista vanhaa ratkaisua on ylläpitää ja päivittää, kun teknistä velkaa on kertynyt jo valtavasti? Mitä kustannusriskejä on-premises -palvelinsaleihin ja vanhentuneeseen tietoturvaan liittyy? Kuinka monimutkainen ja hintava palapeli on edessä, jos vanhaan ERPiin halutaan integroida uusia työkaluja tai kokonaan ulkopuolisia IT-järjestelmiä? Kalleimmaksi tulee sellainen teknologia, joka ei tue huomisen liiketoimintaa. Kun teknologiaan panostaminen nähdään investointina liiketoiminnan transformaatioon, yritys saa keinoja vastata ympäröiviin muutoksiin kilpailijoitaan nopeammin. Siksi uudistushankkeiden aloittaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan.

Valitse transformaatioon globaalisti ajatteleva kumppani

1. Toimialan parhaat käytännöt koko maailmasta

Harvoin tapahtuvaan ERP-käyttöönottoprojektiin kannattaa suhtautua liiketoiminnan kannalta kriittisenä transformaatiohankkeena. Valitse siksi kumppani, joka pystyy viemään hankkeen läpi riittävän suuressa mittakaavassa.


2. Kymmenientuhansien asiantuntijoiden pooli

Osaajapula koettelee koko IT-sektoria. Esimerkiksi SAP S/4HANA-projekteja toteutetaan tällä hetkellä maailmalla paljon, joten myös SAP-asiantuntijoista on pulaa. Capgeminillä on Suomessa vahva SAP-tiimi, jonka taustajoukot eivät lopu kesken, sillä sen globaalissa osaajapoolissa on SAP-asiantuntijoita yli 25 000.

3. Ketterät menetelmät

Nopeasti muuttuvilla markkinoilla suurikaan organisaatio ei voi enää odottaa viittä vuotta, että transformaatiohanke saadaan vietyä läpi. Siksi metodeilla, työkaluilla ja ketterillä käytännöillä on onnistumisessa erityisen suuri rooli.