Skip to Content

Sverige klättrar på listan över länder med flest dollarmiljonärer

09 Jul 2020

Stockholm, 9 juli, 2020 – Antalet svenska dollarmiljonärer[1] ökar igen. Det visar World Wealth Report 2020 som i dag presenteras av konsultbolaget Capgemini för 24:e året i rad. Under 2019 tar Sverige två platser på topplistan över länder med flest dollarmiljonärer och når en ny rekordnivå. På en lista med relativt låg rörlighet går Sverige från plats 25 till plats 23 i jämförelse med 2018.

I World Wealth Report 2020 avancerar Sverige på topp-25 listan och rör sig två steg uppåt till plats 23. Det är bara Sverige och Thailand som förbättrar sin position mer än en plats på årets topplista. Trots en svag krona ökade Sveriges dollarmiljonärer sina tillgångar med 10 % under 2019. Ökningen är främst driven av en stark börs (+22%) och stigande bostadspriser (+3%). Antalet dollarmiljonärer i Sverige ökade från 129 000 till 142 000 under 2019. Det är det högsta antalet någonsin sedan Capgemini började publicera sin årliga World Wealth Report. Den svenska ekonomin har utvecklats starkare än ekonomin i våra nordiska grannländer.

– En exceptionellt stark svensk börs och fortsatt ökande bostadspriser är två av de viktigaste orsakerna till ökade svenska förmögenheter under 2019, säger Johan Bergström ansvarig för finanssektorn på Capgemini Invent. Vi hade en nedgång 2018, men nu växer Sverige igen och tar tillbaka plats 23 på listan av länder med flest dollarmiljonärer.

Rapporten visar att antalet dollarmiljonärer i Sverige har ökat med 10%. Motsvarande siffror för Danmark och Norge är 8% respektive 4 %. När det gäller de svenska dollarmiljonärernas samlade tillgångar har även de ökat 10% under 2019. (Danmark +9%, Norge +5%) I den globala rankingen är ökningen störst i Nordamerika (+11%) och Europa (+9%). För första gången sedan 2012 ökar antalet dollarmiljonärer och deras tillgångar mer i dessa regioner än i de asiatiska ekonomierna (+8%).

Effekterna från den pågående globala COVID-19 pandemin kommer att skapa osäkerhet under den närmaste tiden. Rapporten prognostiserar en global nedgång för dollarmiljonärernas samlade tillgångar på mellan 6% och8 % under första halvåret 2020 jämfört med december 2019. Sverige bedöms klara sig lindrigare undan med en förväntad nedgång mellan 5% och7 %.

Var dollarmiljonärerna tänker placera sina pengar efter COVID-19 förändras också. Andelen investeringar i aktiemarknaden ökade under 2019, men det förväntas ett skifte mot likvida tillgångar under 2020 på grund av pandemin. Rapporten visar även ett fortsatt ökat intresse för investeringar i hållbara placeringar. För 2021 uppges att 46% av investeringar kommer att ske i hållbara tillgångar. Förutom aspekter kring socialt ansvarstagande förväntas både bättre resultat och mindre risker i denna typ av placering. Hela 39% av de dollarmiljonärer som deltagit i undersökningen förväntar sig högre avkastning från hållbara placeringar.

– Vår undersökning visar att över 90% av kapitalförvaltare redan erbjuder eller kommer att erbjuda hållbara investeringsprodukter. Förväntningen från investerarna är att på sikt uppnå bättre avkastning från etiska och hållbara bolag och fonder än från traditionella investeringar, säger Johan Bergström.

World Wealth Report 2020 i korthet:

  • Trots en bromsande ekonomi steg det globala antalet dollarmiljonärer[1] och deras förmögenheter med 9% under 2019.
  • Under 2019 ökade antalet svenska dollarmiljonärer från 129 000 personer till 142 000.
  • Sverige klättrar två placeringar till plats 23 på den globala topplistan.
  • Sverige går starkast i Norden – Antalet svenska dollarmiljonärer ökade med 10%. (Danmark + 8% och Norge +4%)
  • Flest dollarmiljonärer finns i USA, Japan, Tyskland och Kina. Tillsammans återfinns 62% av världens samlade dollarmiljonärer i dessa fyra länder.

[1] Dollarmiljonärer (High Net Wealth Individuals) definieras som de med investeringsbara tillgångar på 1 MUSD eller mer, exklusive primärbostad, samlarobjekt, förbrukningsvaror och konsumtionsvaror.

Om rapporten
World Wealth Report 2020 från Capgemini innehåller data från 71 länder som tillsammans representerar mer än 98% av BNP och 99% av det samlade börsvärdet i världen. Rapporten baseras på svar från mer än 2500 dollarmiljonärer på 21 marknader i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien-Stillahavsregionen. Fältarbetet genomfördes under januari och februari 2020 vilket gör att effekter från den globala pandemin inte är reflekterade i rapporten.


Om Capgemini
Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster och digital transformation ligger Capgemini i framkant av innovation för att bemöta sina kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med hjälp av sitt 50-åriga arv och gedigna branschspecifika kompetens gör Capgemini det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom en rad olika tjänster, från strategi till operation. Capgemini sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att teknikens affärsvärde kommer från och genom människor. Bolaget är multikulturellt med 270 000 anställda i nära 50 länder. 2019 redovisade Capgemini, inklusive Altran, globala intäkter på 17 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.comPeople matter, results count.