Skip to Content

Nu träder Capgeminis avtal IT-konsulttjänster 2021 med Stockholm, Uppsala och Gotland i kraft

26 Sep 2022

Capgemini har i Adda Inköpscentrals ramavtalsupphandling tilldelats ett fyraårigt ramavtal avseende IT-konsulttjänster för det geografiska anbudsområdet som omfattar Stockholm, Uppsala och Gotlands län. Avtalet ersätter det tidigare ramavtalet ”IT-konsulttjänster 2016” och träder i kraft idag, den 26 september 2022.

Vi är stolta över tilldelningen och ser stora möjligheter att stötta och stärka kommuner och regioner att fullgöra service och välfärd till sina invånare. Vi ser fram emot att bidra med våra erfarenheter med såväl IT-resurser som kompletta projekt när dessa offentliga aktörer väljer att ta nästa steg mot digitalisering och effektivisering i verksamheterna”, säger Lars Kullberg, affärsområdeschef för offentlig sektor på Capgemini.

Ramavtalet ska vara ett stöd för kommuner och regioner på deras digitaliseringsresa och att uppnå de nyttor som de eftersträvar, såsom ökad effektivitet, transparens, rättssäkerhet och inflytande för medborgarna.

Ramavtalet ska tillgodose:

  • Tillfälliga behov och behov över längre tid
  • Resursuppdrag och projektuppdrag
  • Enkla och komplexa tjänster
  • Operativa och strategiska tjänster

Läs mer om ramavtalet:

https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/it-produkter-och-tjanster/it-konsulttjanster-2021

Adda Inköpscentral upphandlar nationella ramavtal åt kommuner och regioner för att underlätta deras arbete med inköp. Upphandlingsberättigade för detta ramavtal är regionerna Stockholm, Uppsala och Gotland samt kommuner och deras kommunala bolag.

Om Capgemini

Capgemini är världsledande när det gäller att hjälpa kunder att driva och utveckla sina verksamheter genom den potential och de möjligheter som skapas av teknik. Koncernen har som ledstjärna att med teknikens hjälp frigöra mänsklig energi som kan användas till att bygga en hållbar och inkluderande framtid. Organisationen präglas av mångfald och ansvar och har 350 000 medarbetare i över 50 länder. Med 55 års erfarenhet och djup branschexpertis är Capgemini en trygg partner som kan hantera hela bredden av kundernas affär, från strategi till drift, och alltid i takt med den senaste utvecklingen för innovationsområden som molnet, data, AI, uppkopplade enheter, mjukvara, digital ingenjörskonst och nya plattformar. Koncernen rapporterade globala intäkter på 18 miljarder Euro för 2021.

Get the Future You Want | www.capgemini.com