Skip to Content

Handlarna satsar på nätet och sänker priserna inför julhandeln

18 Nov 2020

Stockholm, 18 November, 2020 – Den nordiska detaljhandeln räknar med att sänka priserna i genomsnitt med 35 procent inför Black Friday och julhandeln. Hela sex av tio handlare tror på en ökad omsättningen jämfört med förra året och bara två av tio handlare befarar att julhandeln kommer att gå sämre trots den pågående Covid-19 pandemin. Samtidigt uppger så många som fyra av tio konsumenter att deras inkomst sjunkit under året och 85 procent planerar att göra av med mindre eller lika mycket som 2019. Det visar en ny undersökning från konsultbolaget Capgemini om detaljhandelns och konsumenternas förväntningar på Black Friday och julhandeln.

Många detaljhandlare upplever ändå stor osäkerhet inför julhandeln. Hälften (49 %) oroar sig för hårdare restriktioner med anledning av pandemin och sex av tio (58 %) känner oro för att få problem med leveranserna om de skulle sälja mer än förväntat.

Fredrik Åström, Chef för Retail & Consumer Products på Capgemini Sverige säger: ”Årets julhandel blir mycket intressant att följa avseende var vi väljer att handla inklusive hur vill ha artiklarna levererade. COVID restriktionerna skapar stor osäkerhet. Vinnarna kommer att vara de som har digitaliserat sin egen verksamhet och även har digitala leverantörskedjor, så att de snabbt kan skala upp eller ner för att möta plötsliga förändringar i konsumentefterfrågan.”

Skilda förväntningar

Majoriteten av de nordiska handlarna är ändå optimistiska och så många som sex av tio (60 %) tror på ökad omsättning under årets julhandel jämfört med förra året, pandemin till trots.

Det står i kontrast mot vad konsumenterna säger. Endast 15 procent av konsumenter räknar med att shoppa mer i årets julhandelssäsong jämfört med förra året. Mer än hälften (56 %) tänker handla lika mycket som förra året, medan tre av tio (29 %) planerar att göra av med mindre pengar i år. Samtidigt är det bara två av tio (18 %) handlare som tror att årets julhandel kommer att bli sämre än förra årets.

Hälften (49 %) av konsumenterna uppger att deras främsta drivkraft för att shoppa under julhandelsperioden är rabatter och erbjudanden. De har dock högre förväntningar på rabatternas storlek än vad handlarna planerar att erbjuda. Konsumenter skulle vilja se rabatter på 44 procent, men förväntar sig inte högre än 37 procent. Undersökningens resultat visar att detaljhandeln kommer att erbjuda i genomsnitt 35 procents prissänkning under Black Friday och julhandeln.

Det som begränsar konsumenternas planerade inköp är lägre disponibel inkomst i år (38 %), att det inte finns något man behöver (35 %) samt rädsla för att man kommer att få mindre inkomster i framtiden (29 %). Det man planerar att köpa är främst saker som behövs i hemmet (50 %) och presenter (29 %). I topp för planerade inköp finns kläder (50 procent) och elektronik (32 %).

Detaljhandeln rustar

För att rusta sig har hela 94 procent av den nordiska detaljhandeln vidtagit åtgärder för att förbättra kundupplevelsen online. Det man satsat mest på är att förbättra sina e-handelssidor (53 procent), erbjuda fler och bättre alternativ för leverans eller upphämtning (46 procent) samt metoder för betalning (37 procent). 45 procent av de tillfrågade konsumenterna räknar med att handla mer online i år.

Vid sidan av satsningarna på e-handeln vidtar man samtidigt åtgärder för att göra de fysiska butikerna mer attraktiva. De vanligaste åtgärderna är att begränsa antalet besökare och öka den sociala distanseringen (44 procent), ändra inredning och layout i butikerna (42 procent) samt att införa kontaktlösa betalningsalternativ (40 procent).

Om undersökningen
Undersökningen består av två delar och genomfördes av Sapio Research i oktober 2020 i form av en online-undersökning. Återförsäljarundersökningen genomfördes bland 851 detaljhandelschefer. varav 100 i Norden, med minst 250 anställda i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Finland, Norge och Danmark. Konsumentundersökningen genomfördes bland 6 588 konsumenter i samma länder, varav 1 028 i Norden. På en övergripande nivå är resultaten i återförsäljarundersökningen korrekta till ± 9,8 % vid 95 % konfidensgränser förutsatt ett resultat på 50 %. Resultaten från konsumentundersökningen är korrekta med 3,1 ± 95 % vid 95 % konfidensgränser om man antar ett resultat på 50 %.

Om Capgemini
Som en global ledare inom konsult-, teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Capgemini är ett ansvarstagande och multikulturellt företag med 265 000 anställda i nästan 50 länder med målsättningen att genom teknik frigöra människors energi för skapandet av en inkluderande och uthållig framtid. 2019 omsatte Capgemini tillsammans med förvärvet Altran 17 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com.