Skip to Content

Fler dollarmiljonärer i världen – men i Sverige blir de färre 

12 Jun 2024
Brand logo

Stockholm, den 5 juni – Efter en nedgång under pandemin är antalet dollarmiljonärer i världen tillbaka på nya rekordnivåer. Det visar årets upplaga av World Wealth Report från Capgemini som släpps idag. I takt med att många ekonomier studsat tillbaka har antalet dollarmiljonärer i världen ökat med 5,1 procent. I Sverige går utvecklingen däremot i motsatt riktning, med en minskning på 0,6 procent. 

Rapporten visar att 22,8 miljoner dollarmiljonärer globalt förfogar över en samlad förmögenhet på 86,8 biljoner dollar, vilket är en uppgång på 4,7 procent jämfört med förra årets upplaga av Capgeminis årliga World Wealth Report. Därmed är den tillbakagången på 3,3 procent från förra årets undersökning utraderad. 

Statistiken från årets undersökning är en indikation på att det kanske snarare handlade om ett tillfälligt hack i den uppåtgående kurvan än ett regelrätt trendbrott.  

Men i Sverige har utvecklingen fortsatt neråt, rapporten visar en minskning med 0,6 procent till sammanlagt 154 000 dollarmiljonärer. Det totala värdet av de svenska dollarmiljonärernas förmögenhet har samtidigt minskat med 0,5 procent och uppgår nu till cirka 374,7 miljarder dollar. Utvecklingen går också tvärt emot våra nordiska grannländer, där Danmark sett en ökning av antalet dollarmiljonärer med 4,3 procent och Norge med 3,3 procent.  

”Sverige hängde inte riktigt i den globala ökningen av dollarmiljonärer under 2023. Det beror delvis på att den låga BNP-tillväxten och höjda räntor ledde till ökade bostadskostnader, samtidigt som den höga inflationstakten urholkade köpkraften och arbetslösheten ökade. Den svenska börsen gick ungefär i linje med den globala börsmarknaden, men bostadspriserna minskade ganska kraftigt vilket fick konsekvenser för den personliga förmögenheten”, säger Johan Bergström, ansvarig för finanssektorn på Capgemini Invent. 

”I samband med att räntehöjningarna planade ut under andra halvåret 2023, och vissa centralbanker aviserade framtida räntesänkningar under 2024, så skiftade det globala investeringsfokuset återigen mot tillväxt. Samtidigt återstår det flera frågetecken och potentiella orosmoment om marknadsutvecklingen 2024, så det återstår att se hur antalet dollarmiljonärer i Sverige utvecklas under 2024.” 

Rapporten visar att det är USA som sett den starkaste återhämtningen av antalet dollarmiljonärer med en ökning på 7,1 procent, följt av APAC (4,2 procent) och Europa (4,0 procent). En stark utveckling på aktiemarknaden kombinerat med ett avtagande inflationstryck och en positiv ekonomisk utveckling i stort lyfts fram som drivkrafter bakom uppgången. I Latinamerika och Mellanöstern var utvecklingen lite mer beskedlig med uppgångar på 2,7 respektive 2,1 procent. Afrika är den enda region som visar en sammanvägd nedgång i antalet dollarmiljonärer (-0,1%), till stor del beroende av fallande råvarupriser och minskade utländska investeringar. 

I takt med att antalet dollarmiljonärer i världen återigen ökar finns det också tecken på att fokus för placeringar förändras, från förmögenhetsbevarande till tillväxt. Data från början av 2024 visar att kontantinnehaven i relation till totalportföljen normaliserats kring 25 procent, i stark kontrast mot de rekordnivåer på närmare 35 procent som noterades i januari 2023. Rapporten visar bland annat att två av tre dollarmiljonärer planerar att investera mer i riskkapital under 2024 för att bättre kunna dra nytta av framtida tillväxtmöjligheter. 

Generationsväxling bland de allra rikaste förändrar fokus för förvaltare 

Så kallade ultra-high-net-worth individuals (UNHWI) utgör bara strax över 1 procent av de samlade dollarmiljonärerna, men deras samlade förmögenhet står för drygt 34 procent av gruppens samlade tillgångar. Åldrande generationer väntas överföra mer än 80 biljoner dollar under de kommande två decennierna. Denna generationsväxling kommer att driva på efterfrågan på olika typer av tilläggstjänster på förvaltarsidan, från mer traditionellt finansiella som skatteplanering och förvaltning av tillgångar till kringliggande tjänster inom filantropi, nätverkande, och så kallade ”passion investments” som exempelvis konst, vin, exklusiva fastigheter och fordon. Rapporten visar att det är en lukrativ möjlighet för förvaltare – 78 procent av de ultra-rika anser att den här typen av kringtjänster är centrala och drygt 77 procent av dem förlitar sig på sin förvaltare när det gäller att föra över deras förmögenhet över generationer. I den bredare gruppen dollarmiljonärer svarar 65 procent att de oroas över avsaknaden av personlig rådgivning som är skräddarsydd efter deras förändrade ekonomiska situation. 

En majoritet söker stöttning för att hålla sig opartiska  

Fler än 65 procent av dollarmiljonärerna i undersökningen uppger att de har svårt att hålla sig neutrala och opartiska i sina investeringsbeslut och att de påverkas särskilt under viktiga livshändelser som äktenskap, skilsmässa och pensionering. Därför efterfrågar hela 79 procent vägledning från Relationship Managers för att hjälpa dem hantera situationen. Genom att integrera den här typen av beteende-orienterad rådgivning med artificiell intelligens kan kapitalförvaltare effektivt bedöma hur kunder reagerar och agerar och fatta datadrivna resultat som är mindre känsliga för den här typen av känslomässiga beslut. 

Enligt rapporten har de ultra-rika ökat antalet engagemang med förmögenhetsförvaltare från tre stycken år 2020 till sju år 2023. Det är ett tecken på att branschen har svårt att leverera såväl den bredd av tjänster som förväntas av dem, som den höga kvalitetsnivå som målgruppen kräver. Samtidigt framgår det att antalet en-familjskontor – som bara arbetar med en familj – har ökat med 200 procent under det senaste decenniet. För att fortsätta kunna tillgodose de olika behov som finns i det breda spektrumet av dollarmiljonärer behöver kapitalförvaltare hitta rätt balans mellan konkurrens och samarbete med de här en-familjsförvaltarna. I gruppen ultra-rika säger drygt hälften (52 procent) att de vill sätta upp enskild personlig förvaltning, och att de vill ha support från sin vanliga förvaltare för att göra det. 

Antalet dollarmiljonärer i Norden*  

2022 2023 Skillnad i % 
Sverige 155 000 154 000 -0,6% 
Danmark 114 900 119 900 +4,3% 
Norge 203 900 210 700 +3,3% 

Samlad förmögenhet i miljarder dollar*  

 2022 2023 Skillnad i % 
Sverige 376,6 374,7 -0,5% 
Danmark 273,3 285,4 +4,5% 
Norge 544,3 563,2 +3,5% 
*Finland ej inkluderad 

Om rapporten 

World Wealth Report 2024 omfattar 71 marknader som står för mer än 98 %av den globala bruttonationalinkomsten och 99 procent av världens börsvärde. I Capgeminis Global HNW Insights Survey för 2024 tillfrågades 3 119 dollarmiljonärer (HNWI – High Net Worth Individuals) på 26 stora förmögenhetsmarknader i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet. För att få in branschperspektivet omfattar 2024 Wealth Management Executive Survey 75 svar från 12 olika marknader, med representation från rena WM-företag, globala banker, oberoende mäklare/återförsäljare och familjekontor. 2024 års undersökning bland relationship managers omfattar fler än 750 svar från tio marknader. I undersökningen intervjuades relationship managers om deras syn på företagets WM-strategier, hur nöjda de är med stödet från deras WM-företag och kundernas ökade intresse för nya produkter/erbjudanden. 

Om Capgemini 

Capgemini är en global partner inom affärs- och tekniktransformation som hjälper organisationer att påskynda deras övergång till en digital och hållbar värld, och samtidigt gör skillnad för företag och samhälle. Det är en ansvarsfull och mångsidig organisation med 340 000 medarbetare i över 50 länder. Med ett starkt arv som sträcker sig över 55 år tillbaka har Capgemini sina kunders förtroende att hjälpa dem frigöra värdet av teknik för att tillgodose hela deras affärsbehov. Capgemini levererar helhetslösningar som utnyttjar styrkan från strategi och design till teknik. Allt drivet av en marknadsledande kapacitet inom AI, moln och data, kombinerat med en djup branschexpertis och ett ekosystem av partners. År 2023 rapporterade Capgemini Group globala intäkter på 22,5 miljarder euro. 

Get The Future You Want | www.capgemini.com