Skip to Content

Europeisk e-förvaltningsrapport från Capgemini: Digitaliseringen av svensk offentlig sektor lägst i Norden

11 Oct 2022

För nittonde året i rad släpper Capgemini en rapport om den europeiska e-förvaltningens status på uppdrag av EU-kommissionen. I rapporten eGovernment Benchmark 2022 utvärderas hur väl de deltagande 35 länderna erbjuder medborgare möjlighet att hantera och konsumera offentliga tjänster digitalt. I rapporten hamnar Sverige överraskande så lågt som på 15:e plats och placerar sig därmed sist bland de nordiska länderna.

Det europeiska snittet för möjligheten att sköta kontakter och ärenden gentemot myndigheter är idag 68 procent. (Sverige 74 procent). Även om Sverige placerar sig över medel är den digitala servicen mer utvecklad i våra nordiska grannländer som alla placerar sig bland de tio främsta länderna i undersökningen. Bäst i klassen är Estland och Malta. Undersökningen omfattar de 27 EU-länderna och ytterligare åtta europeiska länder.

LandDigitaliseringsbetygPlacering
Sverige74%15
Finland85%6
Danmark84%7
Norge79%10
Genomsnitt Europa68%

Rapportens digitaliseringsbetyg baseras på en sammanvägning av fyra aspekter på offentlig digitalisering. Dessa fyra områden är:

Användarvänlighet: i vilken utsträckning medborgare har tillgång till tjänster och information online och om dessa tjänster är anpassade för mobilanvändning.

Transparens: hur tydligt det är vilken data som tjänster använder, om användare kan påverka hur och vilken data som används.

Nyckelteknik: i vilken utsträckning digital teknik för till exempel elektronisk identifiering (eID), elektroniska underskrifter och digital post finns på plats för att möjliggöra identifiering och kommunikation mellan medborgare och det offentliga.

Internationalisering: hur väl tjänsterna är anpassade för användning av medborgare och företag i andra europeiska länder. Till exempel språktillgänglighet och möjlighet att identifiera sig elektroniskt.

Sverige får ett bättre betyg än snittet i Europa och kategoriseras som ett land som är på god väg mot full digitalisering. Särskilt utmärker sig Sverige när det gäller att erbjuda tillgång till digitala offentliga tjänster via mobilen.

”Även om vi gör mycket bra i Sverige är inte en femtondeplats i Europa något vi ska vara nöjda med. Vi får inte slå oss till ro utan måste fortsätta att accelerera den digitala omställningen av den offentliga sektorn. Det handlar om att öka integrationen mellan system, minska krångel och satsa på lösningar som med hjälp av artificiell intelligens kan underlätta för medborgare i kontakten med myndigheter och förvaltning”, säger Lars Kullberg, ansvarig för offentlig sektor på Capgemini.

Hela rapporten med data för alla länder finns att ladda ner och läsa här:

eGovernment Benchmark 2022