Skip to Content

Capgemini förvaltar och vidareutvecklar Skånetrafikens kundportaler

17 Sep 2020

Nytt avtal ska ge bättre digitala tjänster åt invånarna i Skåne

Skånetrafiken tecknade den 15 september ett avtal med Capgemini om förvaltning och vidareutveckling av alla sina portaler, mitt konto samt skanetrafiken.se.

De flesta av Skånetrafikens kunder har någon gång besök skanetrafiken.se för att söka en resa, köpa biljett eller logga in på Mitt konto. En annan grupp besöker vår hemsida för att logga in på företagstjänsten. Eller så reser de med en skolbiljett eller seniorbiljett som administreras i Skolportalen respektive Seniorportalen. Alla de här delarna ska Capgemini både förvalta och vidareutveckla från och med 15 september 2020 när det nya avtalet börjar gälla.

  • Med det här avtalet säkerställer vi att våra tjänster kommer fortsätta att utvecklas utifrån våra kunders behov. Dessutom får vi synergieffekter när alla delar ingår i ett och samma avtal. Nu får vi möjlighet att se över helheten och skapa fler värden för våra kunder tack vare att vi har en och samma leverantör att jobba tillsammans med, säger Carl Järsberg, enhetschef tjänsteutveckling på Digitalisering och IT på Skånetrafiken.
  • Vi är mycket glada att Skånetrafiken har valt Capgemini som den sammanhållande leverantören för förvaltning och vidareutveckling av alla deras portaler, Mitt konto och skanetrafiken.se. Detta avtal med möjlighet till förlängningar över flera år, möjliggör ett riktigt bra och långsiktigt samarbete. Vi ser fram emot resan tillsammans med Skånetrafiken, säger Lars Kullberg, affärsområdeschef, Offentlig Sektor på Capgemini.

Avtalet sträcker sig över två år och kan sedan förlängas som mest tre gånger vilket ger en maximal avtalstid på åtta år. Det totala värdet på avtalet är cirka 128 miljoner kronor.

Avtalet innehåller även ett serviceavtal för beredskap.

Skånetrafiken har i valet av leverantör tillämpat bästa förhållandet mellan pris och ett antal kvalitetskriterier.

Fakta om Skånetrafikens hemsidor och portaler

  • I augusti 2020 besöktes skanetrafiken.se 770 000 gånger.
  • Totalt finns det 6236 användarkonton registrerade i vår företagstjänst.
  • Skånetrafikens Mitt konto har cirka 665 000 registrerade användare som till exempel kan administrera sina reskort, få tappa bort-garanti eller ta del av erbjudanden.
  • Genom skolportalen skickades det ut 50 000 skolbiljetter inför terminsstarten i augusti.
  • Med Seniorportalen nås 131 000 seniorer i 17 skånska kommuner som har infört seniorbiljetten.
  • Totalt nås 36 000 personer med färdtjänst genom Servicereseportalen.

Fakta om Capgemini

Som en global ledare inom konsult-, teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med mer än 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att med teknik realiserad affärsnytta åstadkoms av människor. Capgemini är multikulturellt med 270 000 anställda i nästan 50 länder. År 2019 omsatte Capgemini tillsammans med förvärvet Altran 17 miljarder euro. Besök oss på www.capgemini.com.