Skip to Content

Capgemini förlänger avtal med Svenska Försvarsmakten

06 Jul 2020

Stockholm, 6 juli, 2020 – Svenska Försvarsmakten väljer att förlänga sitt strategiska SAP co-sourcing ramavtal med Capgemini Sverige AB, som är en del av Capgemini.  För tre år sedan ingick Capgemini ett avtal med Försvarsmakten och har sedan dess varit strategisk co-sourcing partner inom SAP området.

Fokuset under den innevarande perioden har varit att tillhandahålla konsulttjänster bland annat för förvaltning och drift av Svenska Försvarsmaktens SAP-plattform inom områdena ekonomi, logistik och teknik, samt stödja Försvarsmaktens omlokalisering av SAP förvaltning från Stockholm till Enköping.

Systemet, som går under benämningen PRIO, är en del av Försvarsmaktens totala IT-plattform har integrationer med ett 80-tal stödsystem och applikationer. PRIO som bygger på SAP:s industrilösning benämnd Defense Forces & Public Security (DFPS) är anpassat för mer än ca 20 000 användare och är en av de mer omfattande SAP installationerna i Europa. Djupgående kunskap om applikationslandskap, lång erfarenhet med SAP och hög leveranskapasitet är några av kriterierna som gjorde att valet av leverantör ursprunligen föll på Capgemini.

«Vi är mycket stolta och nöjda med att Försvarsmakten har fortsatt förtroende för Capgeminis leveranser och väljer att förlänga sitt ramavtal med oss. Vi ser Försvarsmakten som en strategisk kund och kommer med hjälp av våra kompetens- och leveranscentran i Stockholm och Mälardalen att stödja Försvarsmakten i deras fortsatta utvecklingsresa inom SAP , säger Lars Kullberg, Affärsområdeschef för Offentlig sektor på Capgemini i Sverige.

Försvarsmakten har det yttersta ansvaret för förvaltningen av system PRIO och fortsätter i samarbete med Capgemini avropa SAP tjänster på strategisk, taktisk och operativ nivå avseende Ekonomi, Logistik samt Teknik. Det strategiska co-sourcing avtalet avseende PRIO har en varaktighet på tre år, och en option på två+två år. Nu går avtalet in i den första två års optionsperioden.

Om Capgemini

Som en global ledare inom konsult-,  teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med mer än 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att med teknik realiserad affärsnytta åstadkoms av människor. Capgemini är multikulturellt med 270 000 anställda i nästan 50 länder. 2019 omsatte Capgemini tillsammans med förvärvet Altran 17 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com. People matter, results count.