Skip to Content

Capgemini blir Nobel International Partner och stödjer innovation och vetenskap för en mer hållbar framtid

12 Nov 2021

Capgemini tillkännager idag ett treårigt globalt partnerskap med Nobel Prize Outreach. Partnerskapet är en del av Capgeminis långsiktiga engagemang för innovation och teknik och syftar till att stödja innovation och vetenskap i linje med Alfred Nobels vision och arv.

Laura Sprechmann, VD, Nobel Prize Outreach, Aiman Ezzat, VD, Capgemini och Vidar Helgesen, VD, Nobelstiftelsen vid undertecknandet av partnerskapet den 12 november 2021 i Stockholm. © Dan Lepp, Nobel Prize Outreach

Capgemini blir genom undertecknandet del av en liten grupp med internationella partners som delar samma engagemang och passion för att globalt verka för spridning av kunskap och insikter som kan inspirera människor över gränser och generationer att engagera sig i arbetet med att lösa vår tids största utmaningar med hjälp av vetenskap.

“Capgemini och Nobel Prize Outreach delar samma vision om innovation som grund för en mer hållbar och inkluderande framtid för alla,” säger Aiman Ezzat, VD för Capgemini. ”Jag ser fram emot denna möjlighet att kunna sammanföra forskning och innovation för att inspirera fler människor över hela världen till att omvandla idéer till handling. 

Partnerskapet med Capgemini gör det möjligt för de idéer och kunskaper som har uppmärksammats och belönats via Nobelpriset att nå en bredare publik“, säger Laura Sprechmann, VD för Nobel Prize Outreach. ”För att ta oss an vår tids största utmaningar behöver vi stärka banden mellan näringsliv, beslutsfattare och forskarsamhälle.

Nobels internationella partnerprogram drivs av Nobel Prize Outreach med syfte att sprida kunskap om Nobelprisbelönade prestationer och stimulera intresset för vetenskap, litteratur och fred i linje med Alfred Nobels vision och arv. Organisationen når miljoner människor genom serier av event och föreläsningar via digitala plattformar i hela världen. Bland dessa finns den officiella Nobelprize.org-webbplatsen och Nobel-podcasten, Nobelpriskonserten samt en serie världsomspännande inspirationsföreläsningar med deltagande från Nobelpristagare.

Som Nobel International Partner fram till 2024 kommer Capgemini att bidra med sin expertis inom innovation och teknik för att stödja ett rikt program av fysiska och digitala evenemang över hela världen. Dessa inkluderar Nobelprisdialogerna som är regelbundet återkommande evenemang där nobelpristagare, forskare, studenter, innovatörer, beslutsfattare och andra experter möter vanliga människor för att diskutera lösningar på några av världens mest angelägna frågor.

Dessa evenemang syftar till att främja faktabaserat beslutsfattande och stimulera dialog för att inspirera människor över hela världen att tillsammans bygga en inkluderande och hållbar framtid. Det exklusiva partnerskapet mellan Nobel Prize Outreach och Capgemini är starkt kopplat till Capgeminis vilja att stödja utbildning i världsklass och att bidra till skapandet av morgondagens världsledare och beslutsfattare. Nästa Nobelprisdialog äger rum i Latinamerika den 16 november. Under titeln “United by Science” kommer fem Nobelpristagare och 80 studenter från Latinamerika och Karibien att utforska hur vetenskap och forskning bäst kan användas för att ge en positiv inverkan på samhället. Detta onlineevenemang kommer att vara tillgängligt offentligt.

Ansvarsfriskrivning: Nobel Outreach är inte direkt eller indirekt involverad i processen att nominera eller välja mottagare av Nobelpris. Dessa förfaranden är strikt konfidentiella och regleras av de institutioner som delar ut Nobelprisen.

Om Capgemini

Capgemini är världsledande när det gäller att hjälpa kunder att driva och utveckla sina verksamheter genom den potential och de möjligheter som skapas av teknik. Koncernen har som ledstjärna att med teknikens hjälp frigöra mänsklig energi som kan användas till att bygga en hållbar och inkluderande framtid. Organisationen präglas av mångfald och ansvar och har 290 000 medarbetare i nästan 50 länder. Med 50 års erfarenhet och djup branschexpertis är Capgemini en trygg partner som kan hantera hela bredden av kundernas affär, från strategi till drift, och alltid i takt med den senaste utvecklingen för innovationsområden som molnet, data, AI, uppkopplade enheter, mjukvara, digital ingenjörskonst och nya plattformar. Koncernen rapporterade globala intäkter på 16 miljarder Euro för 2020.

Get the Future You Want | www.capgemini.com