Skip to Content

Det svenske Forsvaret velger Capgemini til å levere strategiske HR-tjenester

23 Feb 2021

Oslo, 23 februar, 2021 – det svenske forsvaret (Försvarsmakten) har valgt Capgemini Sverige AB, som er en del av Capgemini, til å levere sin strategiske SAP co-sourcing rammeavtale for HR-tjenester. Den nye kontrakten har en varighet på tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Med denne rammeavtalen, i tillegg til allerede eksisterende avtaler knyttet til SAP-tjenester innen økonomi, logistikk og teknologi, har Capgemini nå det totale ansvaret for leveransen av SAP-tjenester til det svenske forsvaret.

Inngående kunnskap innen applikasjonslandskap, lang erfaring med SAP og høy leveransekapasitet er noen av grunnene til at Capgemini er valgt til å levere de strategiske tjenestene. Capgemini vil også tilby konsulenttjenester for styring og drift av det svenske forsvarets svenske SAP-programvare innen HR-området. Sammen med de pågående SAP-leveransene innen økonomi, logistikk og teknologi, skal Capgemini også støtte den videre utviklingen av det svenske forsvarets totale SAP-løsning.

Systemet, som heter PRIO er en del av det svenske forsvarets totalte IT-plattform. PRIO er basert på SAPs bransjeløsning for forsvarsstyrker og offentlig sikkerhet (DFPS), som er tilpasset mer enn 20 000 brukere og er en av de større SAP-installasjonene i Europa innen forsvarsområdet. Det svenske forsvaret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av PRIO-systemet og fortsetter å bruke SAP-tjenester på et strategisk, taktisk og operativt nivå i samarbeid med Capgemini.

«Vi er veldig stolt over at det svenske forsvaret fortsetter å vise tillit til Capgeminis leveranser gjennom signeringen av en ekstra rammeavtale med oss for SAP-plattformen. Forsvaret er en veldig viktig kunde. Gjennom våre kompetanse-og leveransesentre i Stockholm og Mälardalen støtter vi Forsvarets videre utviklingsreise innen SAP-løsninger, nå også innen HR» sier Lars Kullberg, leder for offentlig sektor i Capgemini Sverige.

Om Capgemini

Capgemini er en global leder som bistår kunder med å transformere virksomheter ved å unytte potensialet og mulighetene som finnes innen teknologi. Selskapet har som formål å frigjøre menneskelig energi gjennom teknologi for en inkluderende og bærekraftig fremtid. Capgemini er en ansvarlig og mangfoldig organisasjon med 270 000 ansatte i nesten 50 land. Med over 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise er Capgemini en pålitelig partner som jobber for å realisere kundenes ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til drift, og alltid i takt med den siste utviklingen innen innovasjonsområder som sky, data, kunstig intelligens, programvare, digitale ingeniørtjenester og nye plattformer. Konsernet rapporterte i 2020 globale inntekter på 16 milliarder Euro.
Get the Future You Want | www.capgemini.com

SAP og andre SAP-produkter og tjenester nevnt her, samt deres respektive logoer, er varemerker eller registrerte varemerker for SAP SE i Tyskland og andre land. Se https://www.sap.com/copyright for ytterligere varemerkeinformasjon og merknader.