Skip to Content

Kallio Software ja Capgemini sopimukseen muutoshankkeen toteuttamisesta – tuleva etuuskäsittelyjärjestelmä sujuvoittaa ansioturvahakemusten käsittelyä

15 May 2024
Brand logo

Helsinki, 15.5.2024 – Kallio Software ja Capgemini ovat allekirjoittaneet sopimuksen suomalaisia palkansaajia palvelevan, uuden etuuskäsittelyjärjestelmän kehittämisestä. Capgemini on valittu sen kokonaisvastuulliseksi toimittajaksi. Kehitysprojekti käyttöönottoineen kestää kaksi vuotta, ja valmistuessaan järjestelmä palvelee yhteensä lähes miljoonaa suomalaista palkansaajaa

Kallio Software on Suomen kolmen suurimman työttömyyskassan[1] perustama yhteisyritys, jonka tarkoituksena on yhtenäistää jäsenistölle[2] kuuluvien etuuksien käsittelyprosesseja ja sujuvoittaa hakemusten läpimenoaikoja uudella etuuskäsittelyjärjestelmällä. Uudessa järjestelmässä yhdistyvät kolmen eri järjestelmän tiedot, ja muutoshankkeen tavoitteena on mahdollistaa yhteiskäyttöiset alustat työttömyyskassojen omaan käyttöön tulevaisuudessa. Capgemini on edistämässä alan käytäntöjä muuttavaa hanketta, jossa työttömyyskassat yhdistävät ensimmäistä kertaa voimansa. Kukin kassa omistaa jatkossakin oman datansa, mutta uuden järjestelmän perustoiminnallisuudet ovat yhteisiä. Järjestelmän ylläpitovaiheessa varaudutaan siihen, että myös muut työttömyyskassat voivat liittyä mukaan.

Capgemini valittiin luotsaamaan kokonaisvaltaista muutoshanketta saatuaan julkisessa hankintamenettelyssä parhaat laatu- ja hintapisteet. Tarkoituksena on kehittää ratkaisu, jolla voidaan tulevaisuudessa turvata työttömien kassajäsenien toimeentuloa aiempaa joutuisammin ja asiakasystävällisemmin.

Kallio Softwaren toimitusjohtaja Erkki Jurvansuu luottaa Capgeminin asiantuntemukseen kehittää toimialan tarpeita palveleva järjestelmä ja toimintatavat, joiden hyödyt kohdentuvat sekä omistajakassojen toimintaan että suureen osaan suomalaisista työttömyysetujen hakijoista: ”Kehitteillä olevan etuuskäsittelyjärjestelmän käyttöönoton myötä Kallio Softwaren perustajakassat saavat yhtenäisen, tehokkaan ja toimintavarman palvelualustan jäsenilleen. Capgeminin esittämän ratkaisun, osaamisen ja kansainvälisen toimitusmallin perusteella minulla on vahva luottamus siihen, että olemme valinneet oikean kumppanin toteuttamaan visiotamme.

Muutoshankkeessa uudistetaan toimintatavat ja luodaan kokonaan uusi palvelualusta

Capgeminin Suomen maayhtiön toimitusjohtaja Mikko Misukka luonnehtii yhteistyötä Kallio Softwaren kanssa: ”Capgeminille on merkittävää olla kumppanina Kallio Softwaren muutosmatkalla, jolla on vaikutusta myös yhteiskunnallisella tasolla. Uuden etuuskäsittelyjärjestelmän myötä lukuisten suomalaisten työttömien etuushakemusten käsittelyyn tulee merkittäviä parannuksia, kun prosesseja voidaan automatisoida eri osapuolet yhdistävän mahdollisimman saumattoman tiedonkulun ansiosta.

Capgemini vastaa uusien toimintatapojen luomisen ohella etuuskäsittelyjärjestelmän toteuttamisesta siten, että se on kehitettävissä, päivitettävissä ja hallittavissa keskitetysti, kuitenkin kassakohtaiset erityistarpeet huomioiden. Näin järjestelmä kykenee mukautumaan uusiin tilanteisiin nopeasti silloin, kun kassojen toimintaympäristö tai etuuskäsittelyn vaatimukset muuttuvat esimerkiksi lainsäädännön päivitysten vuoksi. Teknologiavalinnat on tehty etuuskäsittelyjärjestelmän pitkää elinkaarta silmällä pitäen.

Kallio Software saa muutoshankkeen läpiviemiseksi ja etuuskäsittelyjärjestelmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Capgeminiltä tarvittavat globaalit kyvykkyydet prosessiautomaation ja modernin hajautetun arkkitehtuurin alueille. Capgemini vastaa myös kolmansien osapuolten järjestelmiin tehtävistä reaaliaikaintegraatioista ja prosessiautomaation toteutuksesta, mikä nopeuttaa hakemusten käsittelyä etenkin, kun hakemusten määrä on suuri ja tietoja tarkistetaan eri viranomaisilta. Järjestelmän testauksessa Capgemini hyödyntää tekoälyn generoimaa testidataa välttääkseen arkaluontoisen henkilötietodatan käyttämistä.

Capgemini

Capgemini on globaalisti toimiva asiakkaidensa liiketoiminnan ja teknologian muutoshankkeiden luotettu kumppani. Capgemini auttaa organisaatioita kiihdyttämään digitalisaation ja kestävyystavoitteiden ohjaamien ratkaisutarpeiden kehitystä, millä on merkittävä vaikutus myös tulevaisuuden yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Vastuullisuutta, osallisuutta ja monimuotoisuutta vaalivana konsernina Capgemini työllistää globaalisti 340 000 ihmistä yli 50 maassa. Yli 55-vuotisen historiansa aikana Capgemini on saavuttanut vahvan aseman asiakkaidensa liiketoimintatarpeiden ratkaisijana teknologiaa hyödyntämällä. Capgeminin kokonaisvaltaisessa palveluportfoliossa yhdistyvät laaja-alainen teknologia- ja strategia-asiantuntemus, toimialaosaaminen sekä globaali kumppaniverkosto. Vastaamme uudistuvien organisaatioiden muutostarpeisiin edistämällä strategiakehitystä, rakentamalla uusia palveluita ja liiketoimintamalleja sekä uudistamalla tuotannon prosesseja sekä arvoketjuja johtavien tekoäly-, data- ja pilvikyvykkyyksien avulla. Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 22,5 miljardia euroa.

Get the Future You Want | https://www.capgemini.com/fi-en/


[1] Avoin työttömyyskassa (A-kassa), Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa (KOKO) ja YTK Työttömyyskassa.

[2] Jäsenten määrä vastaa noin kolmasosaa Suomessa olevasta työvoimasta, jolla tarkoitetaan työllisten (2 626 000) ja työttömien (195 000) yhteenlaskettua määrää (Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus heinäkuussa 2023).