Skip to Content
HERO banner On Pulse -Bites (2880 × 1800 px)
Innovation

ON PULSE – BITES

Teknologia vauhdittaa liiketoiminnan murrosta ennennäkemättömällä vauhdilla. Mutta miten tunnistaa ja priorisoida oman liiketoiminnan kannalta tärkeimmät trendit?

Capgeminin suomenkielisissä On Pulsen uusissa bites jaksoissa liikumme tutkitun tiedon ja käytännön ratkaisujen polttopisteessä.

Nostamme esiin kiinnostavia teemoja ja ilmiöitä muun muassa Capgeminin kansainvälisistä raporteista ja peilaamme niiden vaikutuksia Suomen yrityskenttään. 

Näistä jaksoista saat ajatuksia siihen, miten navigoit jatkuvassa teknologian ja liiketoiminnan muutoksessa.

Kuuntele podcast

   

Jakso 6 | TYÖNTEKIJÄKOKEMUS JA INKLUUSIO HYBRIDITYÖN AIKAKAUDELLA

Hybridityö muutti työelämän ja työntekijäkokemuksen vaatimukset kertaheitolla.

Tässä On Pulse Bites -jaksossa Capgemini Suomen viestintäjohtaja Piia Pietilä, henkilöstöjohtaja Leena Kirjavainen ja yritysvalmentaja Veera Rautio keskustelevat monikulttuurisuudesta ja erilaisten taustojen sekä tarpeiden huomioimisesta nykypäivän työelämässä. Lisäksi kuulemme työntekijöiden kokemuksia inkluusion toteutumisesta mm. rekrytointivaiheessa.

Jaksossa viitataan myös Capgemini Research Instituten The People Experience Advantage -raportin löydöksiin, jotka kertovat selvää kieltä työntekijäkokemuksen arvosta työnantajille. Raportin mukaan käsityksissä työtyytyväisyydestä on valtavia eroja: esimerkiksi 92% johtajista uskoo työntekijöidensä olevan tyytyväisiä, mutta vain 30% työntekijöistä on samaa mieltä.

Jakso 5 | ÄLYKKÄIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN ARVO TODEKSI

Millaista arvoa tuotteiden ja palvelujen älyratkaisut tarjoavat, ja miten niitä voi kehittää?

Tässä On Pulse Bites -jaksossa Capgeminin Engineering-yksikön Sanni Karjalainen ja Elmeri Mehtomaa sukeltavat älykkäiden tuotteiden ja palvelujen maailmaan. Capgemini Research Instituten Intelligent Products and Services -raportti paljastaa, miten organisaatiot kehittävät älyratkaisuja, ja millaisiin haasteisiin niillä haetaan vastauksia.

Käsittelyssä on tutkimuksen neljä pääteemaa: softan rooli tuotteissa, ekosysteemin rakentaminen, älykkäiden tuotteiden vaikutus kannattavuuteen, sekä tekoälyn tuoma vallankumous. Aiheeseen liittyy myös yhteiskunnallinen näkökulma, sillä älykkäiden tuotteiden ja palvelujen avulla voidaan ratkoa myös meitä kaikki koskevia ongelmia, kuten väestön ikääntymisen tuomia haasteita.

Jakso 4 | DATA PAREMPIEN PANKKIPALVELUIDEN PERUSTANA – OP-RYHMÄ

Millaisia pankkipalveluita suomalaiset haluavat?

Tässä On Pulse Bites -jaksossa OP-ryhmän Saija Antikainen ja Henry Warden käyvät läpi Capgeminin World Retail Banking -raportin esiin nostamia teemoja. Miten finanssitoimiala ja asiakasodotukset muuttuvat. Ja millaisen mausteen teknologia tuo tähän soppaan.

OP-ryhmän asiakkaat arvostavat ennen kaikkea sujuvuutta pankkiasioinnissa. Luotettavuus ja turvallisuus korostuvat, koska raha-asiat ovat erittäin henkilökohtaisia. OP-ryhmä pyrkii datan avulla poistamaan kaiken kitkan palveluista ja tekemään niistä mahdollisimman vaivattomia. Tähän on loistavat lähtökohdat, sillä OP-ryhmällä on toiseksi eniten dataa suomalaisista heti Suomen valtion jälkeen.

JAKSO 3 | FinOps – Läpinäkyvyyttä pilvipalveluihin liiketoiminnan tueksi – Elisa

Miten pilvipalveluita hyödyntävät yritykset pystyvät optimoimaan ja hallitsemaan kustannuksia FinOpsin avulla?

Tässä On Pulse Bites -jaksossa Elisan Software-yksikön vetäjä Jussi Hacklin pohtii Capgeminin tutkimusinstituutin “Rise of FinOps” -raportin pohjalta, miten pilvipalveluiden kustannukset pidetään hanskassa. Tutkimuksen mukaan, kaksi kolmesta vastaajasta käyttää enemmän rahaa cloudiin kuin on budjetoinut.

FinOps (Financial Operations), toimii yrityksen viitekehyksenä tai parhaassa tapauksessa yrityksen sisäisenä kulttuurina, jossa pilvipalveluiden käyttöä ja toimintaa ohjataan kustannustehokkuuden näkökulmasta. FinOpsin pitäisikin kuulua kaikkien modernien yritysten työkalupakkiin.

JAKSO 2 | IHMISKESKEINEN DIGITALISAATIO – TAMPEREEN KAUPUNKI

Mikä on Society 5.0? Miten se liittyy Tampereen kaupunkiin ja ihmiskeskeisen digitalisaation edistämiseen? Ja miten tämä kaikki näkyy kunnallisen palvelutuotannon kehittämisessä datan avulla?

Tässä On Pulse Bites -jaksossa Tampereen kaupungin digitalisaatiojohtaja Aleksi Kopponen pohtii suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatiota Capgeminin Hollannissa tehdyn “Arvot ja ohjeet ihmisen kokoisen digitalisaation kehittämiseksi” -raportin pohjalta.

Kopposen työn fokuksessa on se, miten teknologian, datan ja tekoälyn avulla voidaan edistää kaupungin uudistumiskykyä ja tukea ihmisiä muutoksen tekemisessä. Kaksi konseptia – ihmiskeskeinen ja elämäntapahtumalähtöinen digitalisaatio – auttavat tunnistamaan olennaiset asiat ja muodostamaan yhteisen ajattelutavan ja käsityksen, joiden pohjalta voidaan rakentaa konkreettisia projekteja.

JAKSO 1 | VÄHITTÄISKAUPPA KULUTTAJAN TUKENA – S-RYHMÄ

Taloudellinen matalapaine vaikuttaa niin kuluttajien tarpeisiin kuin kulutuskäyttäytymiseen. Miten S-ryhmä tukee kuluttajia vaikeina aikoina?

Tässä On Pulse Bites -jaksossa vähittäiskaupan IT:stä vastaava Kirsi Saarikko peilaa S-ryhmän kokemuksia Capgeminin tutkimusinstituutin “What matters to today’s consumer” -raportin tuloksiin.

Kansainväliseen tutkimukseen vastasi 11 000 kuluttajaa 11 eri maasta. 78 prosenttia ilmoitti olevansa lojaali sellaisille yrityksille, jotka tukevat heitä vaikeina aikoina. Miten S-ryhmä on toiminut tämän asian suhteen?

Jaksossa Saarikko kertoo, että S-ryhmä muun maussa palautti asiakasomistajille viime vuonna 0,5 miljardia euroa bonuksina ja muina rahallisina etuina. Lisäksi viime maaliskuussa alennettiin yli 400 tuotteen hintaa.