Skip to Content

SKFs oljeåtervinningsteknik Recondoil belönas med nyinstiftat hållbarhetspris

Capgemini Nordic Sustainability Tech Award

01 Dec 2022

Stockholm, 1 december 2022 – Igår genomfördes den första upplagan av Capgemini Nordic Sustainability Tech Award, en årligt återkommande utmärkelse som ska uppmärksamma nordiska företag och organisationer som arbetar med innovativa och tekniska lösningar för att begränsa klimatförändringarnas effekter på miljö- och samhälle. I Sverige tilldelades industribolaget SKF:s Recondoil utmärkelsen för sin hållbara oljeåtervinningsteknik med potential att återvinna alla typer av smörjoljor inom alla sektorer. Det danska vindenergibolaget Vestas utsågs till totalvinnare i Norden.

Capgemini Nordic Sustainability Tech Award är öppen för alla företag och organisationer i Norden som utvecklar och arbetar med tekniska lösningar med inverkan mot klimatförändringarna och som syftar till att minska koldioxidutsläppen. Nomineringarna utvärderades av en oberoende jury, där bland annat Danmarks före detta statsminister, Helle Thorning-Schmidt, ingick. Bedömningen baserades på fyra nyckelkriterier: Skalbarhet och användbarhet, Ledarskap inom teknik, Påverkan på växthusgaser (GHG) och övrig miljöpåverkan. Fyra vinnare utsågs, en från varje nordiskt land, och därtill utsågs en totalvinnare för hela Norden.

I Sverige tilldelades Industribolaget SKF (Recondoil), utmärkelsen för sin hållbara oljeåtervinningsteknik som har potential att återvinna alla typer av smörjoljor inom alla sektorer. Den patenterade tekniken möjliggör borttagning av föroreningar som andra, konventionella filterlösningar inte kan ta bort.

Smart användning av teknik och ett innovativt tillvägagångssätt är nyckeln för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Därför vi har lanserat Capgemini Nordic Sustainability Tech Award; vi vill erkänna och uppmärksamma de insatser som görs i hela Norden. Vi är hedrade över att få uppmärksamma bolag som SKF, som vidtagit positiva åtgärder för att möta hållbarhetsutmaningarna genom sin oljeåtervinningsteknik. Capgemini har som organisation åtagit sig att arbeta för en klimatpositiv framtid och därför är det viktigt att vi fortsätter att samarbeta med likasinnade företag, så att vi tillsammans kan agera för att skydda vårt samhälle och vår planet.”, säger Anil Agarwal, nordisk vd för Capgemini.

Prisceremonin samlade de nordiska länderna i ett hybridevent med deltagare både virtuellt och på plats, på Nobelmuseet i Stockholm, Fineart Gallery i Oslo, och Natura i Helsingfors.

Övriga nordiska pristagare i Capgemini Nordic Sustainability Tech Award var:

Danmark: Vindenergibolaget Vestas tilldelas utmärkelsen för deras hållbara turbinåtervinningsteknik. Organisationens användning av cirkulära processer inom tillverkning och service gör att återvunnet material kan vara användbart även utanför vindenergibranschen. Detta möjliggörs av artificiell intelligens som möjliggör turbinspecifika livscykelbedömningar i realtid. Vestas användning av teknik är ett lysande exempel på hur teknik kan hjälpa samhället att leverera på sin hållbarhetsagenda. Vestas belönades också som totalvinnare i Norden.

Finland: Spinnova, väletablerad startup som utvecklar rena, biobaserade material som sparar mer utsläpp än de genererar. Deras lösning är helt unik och visar på en innovativ användning av teknik. Spinnova har för närvarande 37 internationella patent, med över 40 ytterligare patent sökta.

Norge: Yara, ett ledande växtnäringsföretag som använder den senaste tekniken, såsom realtidssensorer, datavetenskap och artificiell intelligens för att optimera beslut för deras hållbara, digitala jordbruksmetoder. Lösningarna har ett tydligt användningsområde inom lantbruket och har blivit en pålitlig digital partner för miljontals bönder runt om i världen.

Juryn[1] bestod av näringslivsprofiler från hela Norden:

• Helle Thorning-Schmidt, Danmarks tidigare statsminister
• Karl-Henrik Sundström, styrelseordförande i Boliden, Mölnlycke och Climate Leadership Coalition (CLC) och styrelseledamot i Vestas och NXP
• Ingrid Bonde, vice styrelseordförande i Telia
• Håkan Buskhe, VD FAM och tidigare koncernchef för SAAB
• Ingvild Myhre, professionell styrelseledamot
• Øystein E. Søreide, VD Abelia
• Malin Speace, VD & Senior Sustainability Advisor, Ethos
• Jaakko Hirvola, VD på Technology Industries of Finland
• Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel.

För mer information om Sustainability Tech Awards 2022, besök: https://sustainableawards.capgemini.com/

Om Capgemini
Capgemini är världsledande när det gäller att hjälpa kunder att driva och utveckla sina verksamheter genom den potential och de möjligheter som skapas av teknik. Koncernen har som ledstjärna att med teknikens hjälp frigöra mänsklig energi som kan användas till att bygga en hållbar och inkluderande framtid. Organisationen präglas av mångfald och ansvar och har 350 000 medarbetare i över 50 länder. Med 55 års erfarenhet och djup branschexpertis är Capgemini en trygg partner som kan hantera hela bredden av kundernas affär, från strategi till drift, och alltid i takt med den senaste utvecklingen för innovationsområden som molnet, data, AI, uppkopplade enheter, mjukvara, digital ingenjörskonst och nya plattformar. Koncernen rapporterade globala intäkter på 18 miljarder Euro för 2021.


Get the Future You Want | www.capgemini.com


[1] Disclaimer: Jurymedlemmar med intressekonflikt i ett nominerat företag inte deltagit i diskussionerna eller omröstningsprocessen för det specifika landet eller den nordiska övergripande utmärkelsen. För mer information om hur Capgemini hanterar intressekonflikter, besök vår policy för intressekonflikter.