Skip to Content

Ny rapport, Sustainability Impact of Car Sharing 2020, visar; En delad bil med M ersätter åtta privatägda

08 Dec 2020

Idag publiceras rapporten, Sustainability Impact of Car Sharing 2020, av Volvo Car Mobility i samarbete med Capgemini Invent, en del av Capgemini Group och ledare inom digital innovation, konsulttjänster och transformation. I rapporten, framtagen av Capgemini Invent, har man beräknat de hållbarhetseffekter som M:s bildelnings- tjänst genererar. Den visar att M skapar värden inom alla tre dimensionerna för hållbar utveckling; ekonomiska, sociala och miljömässiga. Genom att ge människor tillgång till M har man minskat biltätheten i Stockholm rejält.

Redan när Volvo Car Mobility lanserade M för ett år sedan i Stockholm, fanns det en övertygelse om att tjänsten var ett hållbarare sätt att ha en bil än att äga en egen. Det som saknades var de konkreta sifforna på vilka miljöfördelar tjänsten faktiskt bidrog med. Med hjälp av konsultbolaget Capgemini Invent har man undersökt vilka konkreta hållbarhetseffekter som M:s tjänster har haft för den urbana miljön i Stockholm och vilka värden som M har skapat för staden, fastighetssektorn, företag och privatpersoner.

– För oss på Volvo Car Mobility handlar hållbarhet om så mycket mer än att minska avgasutsläpp. Vårt fokus är att driva en mer medveten inställning till hur vi använder bilar. Att få tillbaka utrymme, tid och pengar som annars tas upp av privatägda bilar är nödvändigt för att skapa en hälsosammare och mer hållbar stad, säger Steinar Danielsen, hållbarhetsansvarig på M, Volvo Car Mobility.

– På bara ett år har M bevisat minska trängsel och föroreningar i Stockholmsområdet. Totalt kör 4 515 färre bilar på gatorna och det har frigjort ytor för parkeringsplatser som motsvarar 56 400 kvadratmeter, en yta stor som Kungsträdgården. Vi har kunnat åstadkomma detta genom att kombinera intelligensen i vår egenutvecklade plattform med människors ökade efterfrågan på ett hållbarare sätt att ha bil och anpassa tillgången dynamiskt. Capgemini Invents rapport ger nya fakta som visar vilken positiv skillnad vi kan skapa tillsammans, säger Bodil Eriksson, vd på M, Volvo Car Mobility.

– M:s AI plattform är central för deras affärsmodell; genom att läsa av kundbeteenden och allokera bilar baserat på datadrivna beslut har de satt en ny standard för utvecklingen av delad mobilitet. Att använda en bildelningstjänst istället för att äga en egen bil är ett effektivt sätt att minska sin miljöpåverkan och vår undersökning visar att en delad bil med M för närvarande ersätter åtta privatägda bilar, säger Per Holmblad, vice president, Automotive & Manufacturing på Capgemini Invent.

Rapporten, The Sustainability Impact Of Car Sharing, redovisar hur M:s bildelningstjänst bidrar positivt till de globala målen för hållbar utveckling; 2030 Agenda for Sustainable Development Goals:

En delad bil med M ersätter 8 privatägda bilar

26 procent har sålt sin bil, 51 procent har avstått från att köpa en och totalt kör 4 515 färre bilar på gatorna – tack vare M.

Undersökningen visar att mer än hälften av alla som har använt M har avstått från att köpa en egen bil. En av fyra har sålt sin bil som en direkt effekt av medlemskapet i M. Detta betyder att för varje bil som M har haft tillgänglig, har åtta privatägda bilar försvunnit, bilar som står stilla till 95 procent av tiden. M:s bildelningstjänst har gjort att det kör 4 515 färre bilar på Stockholms gator än vad det annars hade gjort.

Stationsbaserad bildelning – ett komplement, inte ett substitutSå många som 68 procent av de som hade tillgång till bil innan de anslöt sig till M minskade sin bilkörning med 43 procent och fortsatte att använda kollektivtrafiken och andra alternativa sätt att förflytta sig. Medan friflytande bildelningstjänster många gånger används istället för kollektivtrafik, användes M som ett komplement i resandet och konkurrerade inte med andra sätt att ta sig fram. 25 procent av respondenterna svarade att de gick mer och använde cykeln i högre utsträckning än tidigare.

Plats för boende och parker istället för parkeringI Sverige idag har vi i genomsnitt 50 kvm parkeringsyta per person medan vi bara har 42 kvm boarea per person. Dagens parkeringsnorm i Sverige bygger på gamla principer för hur många parkeringsplatser varje hushåll minst behöver. Den yta som frigörs när antalet bilar har minskat med 4 515 motsvarar 56 440 kvm, en yta som skulle kunna användas till bostäder för 10 300 personer. Eller plantering av en mindre skog bestående av 1 000 träd som kan ta upp 1 350 ton CO2 från atmosfären varje år.

Delad mobilitet har en betydelsefull roll i utvecklingen av en modern stad där nya tjänster kan utmana och ersätta traditionella lösningar. Tillsammans med progressiva partners; städer, fastighetsutvecklare, företag och ideella organisationer engagerar sig Volvo Car Mobility i projekt som driver utvecklingen av ett hälsosammare och mer levande stadsliv som i projektet Street Moves (ArkDes Think Tank, Stockholms Stad, Vinnova, LundbergDesign, Transportstyrelsen och Voi) och i stadsdelen Haga Norra i Solna stad.

Ladda ner och läs hela rapporten, Sustainability Impact of Car Sharing 2020

Om undersökningenCapgemini Invent genomförde undersökningen mellan juli-oktober 2020, den omfattar 9 955 privatkunder i Stockholm, Göteborg och Malmö. Respondenterna har tillfrågats om bilägande och körbeteende före och efter att ha använt M, och om de går, cyklar eller åker kollektivt oftare än tidigare.

Rapporten är baserad på en kombination av externa data och nationell statistik samt av intern data från Volvo Car Mobility, data har också validerats av relevanta experter inom stadsplanering, fastighetssektorn samt forskning kring bilolyckor.

Om M, Volvo Car Mobility
Volvo Car Mobility erbjuder M, en smart mobilitetstjänst som ger privatpersoner och företag i storstäder snabb och smidig tillgång till bil, utan att behöva äga en. Genom att nyttja kraften i delningsekonomin bidrar M till en mer hållbar stadsmiljö där fler människor kör färre bilar, och kan röra sig fritt, meningsfullt och hållbart. M, Volvo Car Mobility är ett helägt, fristående dotterbolag till Volvo Car Group och en strategisk investering för att möta framtidens kundpreferenser. Företaget har 150 anställda, utvecklingsbolaget ligger i Stockholm och lokalkontor finns i Göteborg och Malmö. Ladda ner M-appen på App Store och Google Play. Läs mer på m.co