Skip to Content

Förändrade beteenden ställer nya krav på försäkringsbranschen: framtiden kräver individanpassade försäkringar

27 Apr 2023

Stockholm, 27 april 2023 – Tre av fyra nordbor kräver mer individanpassade försäkringar, något som ställer krav på motor- och skadeförsäkringsbranschen att anpassa sina lösningar utifrån människors nya liv. Från att erbjuda traditionella försäkringar för fysiska fordon, behöver försäkringsbolagen nu utvecklas för att skydda hela mobilitetsresan, från elsparkcyklar till bildelningstjänster. Det visar en ny rapport från Capgemini i samarbete med Qorus.

Allt fler människor söker hållbara alternativ i vardagen, inte minst när det kommer till val av fordon och transport. Rapporten ”The World Property and Casualty Insurance Report” från Capgeminis forskningsinstitut visar att efterfrågan på el-och vätgasdrivna och autonoma fordon, som självkörande bilar, ökar. Även om människor inte är helt villiga att ersätta sina personbilar på kort sikt, finns det en ökad efterfrågan att använda nya och mer flexibla transportalternativ och lösningar. Men dagens försäkringslösningar är inte anpassade till dessa förändrade behov och beteenden.

– Utvecklingen i hur vi rör och transporterar oss innebär utmaningar och möjligheter för skadeförsäkringsbranschen, och det gäller att försäkringsbolag är öppna för att anpassa affärsmodellen och möta konsumenternas växande behov. Det kan kännas som en stor utmaning, men faktum är att försäkringsbranschen har stora möjligheter att öka sin lönsamhet så länge de är villiga att pröva ett mer lösningsorienterat förhållningssätt, säger Stefan Grimfors, försäkringsexpert på Capgemini Invent i Sverige.

Tre av fyra kräver individanpassade försäkringslösningar

Rapporten visar att delade fordon och flexibla transportlösningar kommer fördubblas från 29 procent till 58 procent till år 2025, och det är framför allt storstadsbor som kommer driva utvecklingen. Detta ställer nya krav på försäkringsbolagen. Rapporten visar att tre av fyra (76 procent) konsumenter på den nordiska marknaden efterfrågar mer individanpassade försäkringspremier framöver. Det är tydligt att försäkringstagare söker enkla och smidiga lösningar, formade efter individens behov och livsstil. Dock visar rapporten att mer än var fjärde nordbo (27 procent) inte är villiga att dela med sig av sin personliga mobilitetsdata, vilket kommer försvåra insiktsarbetet.

– Det ökade användandet av alternativa transportmedel och fordon, som stadscyklar och bilpooler eller leasing och bilabonnemang, driver premietillväxt för försäkringslösningar som täcker helheten och skapar trygghet för mer än bara det fysiska fordonet. Utvecklingens stora vinnare kommer vara de försäkringsbolag som lägger mer fokus på att samordna lösningar som anpassas efter individens behov och beteenden, fortsätter Grimfors.

3 tips – Så bör försäkringsbolagen tänka

  1. Skapa en helhetslösning som skyddar individens hela, personliga mobilitet (inklusive användningen av elsparkcyklar, bilpooler och stadscyklar)
  2. Att gå från att försäkra bilar till att försäkra individens hela mobilitet kräver nya affärsmodeller och sätt att tänka.
  3. Genom att gå från produktutveckling till att vara proaktiv och samordna nya helhetslösningar tillsammans med andra för att skapa nytta och värde för kunderna kan intäkterna och lönsamheten förbättras.

Om rapporten

The World Property and Casualty Insurance Report 2023 hämtar data från två primära källor – 2023 Global Insurance Voice of the Customer Survey (nästan 6000 intervjuer med kunder) och 2023 Global Insurance Executive Interviews (nästan 600 intervjuer med ledande befattningshavare inom försäkringsbolag). Denna primära forskning täcker tillsammans insikter från 22 marknader: Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Indien, Italien, Japan, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Portugal, Singapore, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA.

Om Capgemini Research Institute

Capgemini Research Institute är Capgeminis interna tankesmedja om allt digitalt och det digitalas påverkan inom olika branscher. Tankesmedjan är utgivare av Capgeminis flaggskepp World Report Series i över 25 år med dedikerat fokus för finansiella tjänster och publicerar tankeledarskap om digitalisering, innovation, teknik och affärstrender som påverkar banker, förmögenhetsförvaltningsföretag och försäkringsbolag över hela världen. En oberoende byrå rankade en ny World Retail Banking Report, publicerad av institutet, som en av de 10 bästa publikationerna bland konsult- och teknikföretag globalt.

Besök: https://worldreports.capgemini.com

Om Qorus

Qorus (tidigare känt som Efma) är en global ideell organisation som grundades 1971 av banker och försäkringsbolag och hjälper sina medlemmar att återuppfinna sig själva för att trivas – att gå längre, bli snabbare och arbeta tillsammans. Vårt globala ekosystem ger värdefulla insikter, inspirerande evenemang, omfattande data och aktiva globala samhällen på ett och samma ställe.

Med över 50 års erfarenhet ger Qorus ett neutralt utrymme för delning och samarbete av bästa praxis, samtidigt som det erbjuder mångsidig kunskap och en global räckvidd – till mer än 1200 finansiella grupper i 120+ länder. Qorus har sitt huvudkontor i Paris och betjänar finansinstitut på alla kontinenter, med kontor i Andorra, Bangkok, Bratislava, Bryssel, Dubai, Istanbul, Kuala Lumpur, London, Milano, Seoul och Tokyo.

Besök: www.qorusglobal.com