Skip to Content
malmo-stad-frigor
Client Stories

Malmö stad frigör tiotusentals arbetstimmar med hjälp av RPA

Genom en gemensam vision, nära samarbete och ett fullt integrerat team från Capgemini har Malmö stad lyckas etablera automationsförmågan Robot Process Automation (RPA) på ett hållbart och framgångsrikt sätt.

Lite fakta

Kundens utmaning / behov: Malmö är en av Sveriges snabbast växande städer. Det i kombination med en rik flora av verksamhetssystem som innefattar administrativt tunga moment, har skapat ett behov för staden att göra en förflyttning till ett mer automatiserat arbetssätt. Målet är att automatisera tidskrävande, monotona arbetsmoment som bättre utförs av en mjukvarurobot för att frigöra tid som kommunens medarbetare kan använda till mer stimulerande och värdeskapande aktiviteter.

Lösning: Genom att etablera ett kompetenscenter (CoE) med förmågan att utveckla RPA processer via ett agilt arbetssätt, har Capgemini och Malmö stad skapat en automationsfabrik som redan under de första månaderna av etableringen fullt ut har betalat för sig. Målsättningen är att frigöra 10,000-tals timmar under 2021 som stadens medarbetare kan använda för att leverera välfärd på ett smartare sätt.

Resultat:

  • Förebild för andra kommuner och städer i Sverige när det gäller etablering av ny teknik, processutveckling och automationsförmåga.
  • Hållbar organisering och finansiering.
  • +10,000 frigjorda timmar under första året som kan läggas på andra delar av verksamheten.
  • Break-even med alla investerade kostnader inom 6 månader.
  • En skalbar implementation av både teknik och organisation.

Vill du veta mer detaljer kring hur det hela har gått till? Se vår intervju med Malmö stads Automation Lead, Giovanni Leoni där han berättar i detalj hur Malmös RPA resa har sett ut hittills och vad som väntas i framtiden.