Skip to Content

Navigera rätt genom stormen

Caroline Segerstéen Runervik
Oct 30, 2023

Det är tydligt att hösten gjort sitt intåg på riktigt. Fortfarande vackra färger men kyligare, hög klar luft och stormigt ute. En bild som väl illustrerar vår tid just nu. En tid då vi alla måste navigera genom stormen. Som konsultbolag måste vi hjälpa våra kunder att hålla både styrfart och parera ständigt nya utmaningar. Vår tydliga ambition är fortsatt vara en viktig partner för våra kunder vad avser deras tillväxtresa. Samtidigt som vi alla påverkas av besparingsprogram och projekt som stoppas är det ännu viktigare att göra tydliga prioriteringar om var vi måste investera. Glädjande är att alla våra kunder, oavsett industri investerar i ny teknik och i att bygga kompetens inom arkitektur, data och nu generativ AI.

Generativ AI kommer med höga förväntningar

Enligt vår senaste rapport inom AI, Harnessing the value of generative AI från Capgeminis forskningsinstitut, investerar och utforskar 70 procent av företagen generative AI varav 20 procent redan har implementerat generativ AI i sina affärsfunktioner. Högteknologisk industri, inom vilken Capgemini Sverige växer stort, är ledande inom detta och drygt åtta av tio tillhör den kategori som är mest positiv till effekten av generativ AI. De två främsta användningsområdena just nu är 3D-modellering samt förebyggande underhåll vilket innebär stora besparingar.

Capgemini globalt investerar två miljarder euro på AI och data och i Sverige rekryterar vi fortsatt inom detta område för att bland annat kunna leverera affärskritiska projekt inom fraud liksom chatbots inom automatiserad kundservice. Att kundupplevelsen blir mer interaktiv och engagerande med generativ AI märker vi alla av – också i vår vardag.

Idag är AI en fråga för alla styrelser och ledningsgrupper. Företagen har höga förväntningar på den tekniska utvecklingen och räknar med minskade kostnader på upp till sju procent inom tre år efter en implementering av den nya tekniken samtidigt som försäljningen beräknas öka med i snitt åtta procent.

Hållbarhet och säkerhet går hand i hand

Samtidigt som våra kunder förstår behovet av hållbar generativ AI är det tydligt att generativ AI kan innebära större koldioxidavtryck än traditionell IT. Alltför få bolag har idag vidtagit tillräckliga åtgärder för att mildra sin miljöpåverkan, vilket belyser behovet av mer konkreta insatser för hållbarhet. Dessutom är säkerhetsfrågan kring AI extremt viktig. Det finns uppenbara risker, som kan innebära både allvarliga upphovsrättsintrång och hot kopplat till bristande cybersäkerhet. Som bolag bör man därför tidigt ta ställning till om det spelar det någon roll om resultatet av företagets AI-initiativ är korrekt och om man är beredd att ta ansvar för eventuella felaktigheter. Baserat på svaret på dessa frågor bör bolaget se över sin styrning för AI och data och hur öppet man implementerar sin AI-lösning. Idag ser vi en större efterfrågan på att skapa ett AI-moln inom företaget.

Digitaliseringen inom svensk offentlig sektor måste prioriteras

Förutom AI, har vi på Capgemini en fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster inom digitalisering, moln- och datatjänster. Främst inom fordonsindustrin, tillverkande industri och offentlig sektor. Det är dock skrämmande att se att Sverige återigen halkar efter vad avser digitalisering i Europa. Sverige tappar ytterligare placering i rankningen av digitaliseringsgraden bland de europeiska offentliga förvaltningarna. Sverige hamnar på 16:e plats och placerar sig sist av de nordiska länderna. Detta framkommer i den årliga rapporten eGovernment Benchmark  som Capgemini gör på uppdrag av EU-kommissionen. Jag är övertygad om att det för Sveriges del krävs en ökad samverkan mellan de offentliga aktörerna och där är delning av data och gemensamma tekniklösningar nyckelfaktorer för att börja klättra på listan. Detta kan underlättas av att Capgemini idag driver ett mer tydligt samarbete inom offentlig sektor i Europa.

Vi får inte sluta investera

Vi ser att många svenska kunder framgångsrikt drivit igenom besparingsprogram under och efter sommaren. Tillsammans har vi lyckats arbeta smartare genom att bland annat driva automatisering. Det har bidragit till starka resultat. Dessutom harmånga exportbolag påverkats positivt av den svaga kronan. Men det är tydligt att besparingarna inte räcker. Förutom att utmana vilka investeringar som är viktigast och att ständigt se över hur vi styr och arbetar mer effektivt bör vi gemensamt fokusera hur ny teknik och AI kan leda till effektivare sälj- och marknadsföringsprocesser och i slutändan en bättre kundupplevelse.

Trots dagens utmaningar ser jag att våra kunder behöver vår samlade expertis mer än någonsin. Förutom konsultens roll att navigera i en stormig o omvärld, är det min bestämda uppfattning att tekniken fortsatt är en av de viktigaste acceleratorerna för att skapa en positiv förändring. Oavsett om det gäller att öka effektiviteten, fördjupa hållbarhetsarbetet eller med hjälp av AI generera mer intäkter.

Meet the author

Caroline Segerstéen Runervik

CEO of Capgemini Nordics