Skip to Content
Capgemini_Bård_Karlsen-1150x700
Competence

Lever ut gründerdrømmen med Capgemini Engineering 

Author: Kejtil Hamnes

– Noe av det beste med å jobbe i et av verdens største IT-konsulentselskaper, er muligheten til å skape sin egen drømmejobb, sier Bård Karlsen. Han er leder for norske enheten av Capgemini Engineering, en enhet som han selv har vært med å starte opp. 

– Jeg fattet tidlig interesse for teknologi og det å finne ut hvordan ting funker, sier Bård Karlsen, leder i den rykende ferske enheten Capgemini Engineering. 

Den nye enheten setter kompetanse innen fag som digitale ingeniørsystemer og operasjonell teknologi sammen for å hjelpe kunder med å akselerere reisen mot intelligent industri, også kjent som den fjerde industrielle revolusjonen. 

Les mer om Capgemini Engineer her

Startet eget selskap 

Det var interessen for teknologi som gjorde at Bård Karlsen søkte seg inn studiet i web-kommunikasjon ved NITH. Det skulle vise seg å være et godt utgangspunkt for en karriere som har vært over gjennomsnittet omfangsrik. 

–  Allerede under studiene var jeg med på å starte et eget selskap sammen med to andre. Det gikk fint i flere år, og vi lærte utrolig mye. Men etterhvert måtte vi erkjenne at vi ikke traff markedet godt nok. Vi leide oss til slutt ut som konsulenter. Jeg var blant annet innleid som databaseadministrator i IT-avdelingen til Stavanger kommune, forteller Bård. 

Deretter gikk veien videre til fast stilling i Stavanger-selskapet Delfi Data, hvor han jobbet med drift og vedlikehold på systemsiden i små- og mellomstore bedrifter. 

– Der fikk jeg raskt mer ansvar mot kunder og oppdaget at jeg også har en interesse for ledelse. Det var også grunnen til at jeg takket ja da ErgoGroup (nå Evry) kom på banen og tilbød meg en prosjektlederstilling. 

Etter noen måneder i ny jobb, fikk han spørsmålet som skulle sette konsulentkarrieren på pause.

Bård Karlsen er blitt gründer på nytt. Den norske Capgemini Engineering-enheten teller allerede 13 ansatte, et tall som skal mangedobles i løpet av de neste årene. Foto: Elisabeth Tønnessen 

Utviklet seg videre i utenlandstjeneste for Hæren 

Bård Karlsen hadde nemlig kombinert jobben som prosjektleder med et verv i innsatsstyrken til Heimevernet. Da Hæren spurte om han var klar for utenlandstjeneste, var han aldri i tvil om hva han skulle svare. 

– De femten månedene i Afghanistan har hatt enorm betydning for meg i positiv forstand. Jeg jobbet mye med ledelse, prosjekter og vokste mye som person på de to kontingentene jeg var ute, slår han fast. 

I 2014 var han tilbake i moderlandet, klar for å fortsette IT-karrieren. Nå i Capgemini. 

– De neste tre årene jobber jeg med kombinasjonen prosjektledelse og tilbudsledelse. Arbeidsdagene bestod av å hanke inn nye oppdrag, reforhandle avtaler og å få ulike team til å jobbe bra sammen, forteller Karlsen. 

Gründer på nytt – som fast ansatt 

Vi hopper frem til 2021. Etter syv år i Capgemini, hvorav de tre siste som leder for prosjektlederteamet i Stavanger, er Bård Karlsen i ferd med å oppfylle gründerdrømmen på nytt. Forskjellen fra sist er at han gjør det som fast ansatt i et av verdens største IT-konsulentselskap – og at han denne gangen virkelig kjenner markedet. 

– Jeg gikk ut av teamlederstillingen for å bidra under reforhandlingen av flere av våre hovedavtaler med norske industriselskaper. Underveis i en av disse forhandlingene videreutviklet vi en moderne leveransemodell for mer agil produksjon. Vi så at timingen var perfekt for å satse for fullt på Capgemini Engineering også i Norge, forklarer han. 

Capgemini Norden gir grønt lys for opprettelsen av en norsk Capgemini Engineering-enhet, og Bård Karlsen har ansvaret for å bygge den. 

– Noe av det beste med å jobbe i et av verdens største IT-konsulentselskap er muligheten til å skape sin egen drømmejobb, og det er jeg et godt eksempel på. Nå er jeg på mange måte gründer igjen, smiler han. 

Les også: Her skaper du akkurat den karrieren du ønsker

Engineering-enheten forener IoT, kunstig intelligens, skytjenester og moderne IT-systemer med den fysiske verdenen. – Målet er å bli ledende på industri 4.0 i Norge, sier Bård Karlsen. Foto: Elisabeth Tønnessen

Capgemini Engineering bli ledende på Industri 4.0 i Norge 

Globalt jobber det over 52 000 mennesker i Capgemini Engineering. Bård Karlsen gleder seg til å ønske mange nyansatte velkommen til de norske kontorene i tiden som kommer. 

– Per i dag (januar 2022, red.anm.) er vi 13 ansatte, men vi regner med å runde 100 i løpet av de nærmeste årene. Her setter vi kompetanse og fag fra flere bransjer sammen til et verdiforslag som er både relevant og etterlengtet. Engineering, Research & Development (ER&D) er det området i outsourcing-markedet som har hatt størst prosentvis vekst globalt den siste tiden. Digitale ingeniørsystemer (Digital Engineering) og operasjonell teknologi (Intelligent Operations) er de to områdene som vi starter med i Norge og som er sentrale i det som omtales som den fjerde industrielle revolusjonen, forklarer Karlsen. 

– IoT, kunstig intelligens, skytjenester og moderne IT-systemer smelter sammen med den fysiske verden, og resultatet er smarte fabrikker og intelligent industri. Vi skal hjelpe kundene våre med å øke oppetiden, redusere vedlikeholdskostnader, tilby moderne sikkerhet og sikre effektive produksjonsprosesser. 

– Utgangspunktet vårt kunne ikke vært bedre, blant annet har vi allerede et sterkt team på digital kontinuitet, domeneforståelse og ingeniører med IT-kunnskap. Vi skal ble ledende på Industri 4.0 i Norge, slår Bård Karlsen fast. 

Bård Karlsen ser etter folk med engasjement og gjennomføringskraft – og et stort ønske om å lære nye ting og utfordre seg selv og andre. Foto: Elisabeth Tønnessen 

Vil du være med på reisen? 

Har du lyst til å være med Capgemini Engineering helt fra starten – og på den måten spille en viktig rolle i utviklingen av Industri 4.0 i Norge? Bård Karlsen hører gjerne fra deg: 

– I hovedsak er vi på jakt etter ingeniører med interesse for IT, og selvsagt utviklere og arkitekter med interesse for industri. Du kan gjerne ha jobbet med industri, prosessteknologi eller fabrikksystemer tidligere, sier han. 

– Like viktig er det at du har vilje og driv. At du er opptatt av å lære nye ting, og liker å utfordre både deg selv og andre. Da er dette verdens beste plass å være, avslutter Bård Karlsen. 

Jobbe med Industri 4.0 i Capgemini Engineering? Send e-post till Bård Karlsen

Digitalisering og automatisering er prosessene som vil løfte industrien til neste steg: den fjerde industrielle revolusjon – Industri 4.0. 

  • Avansert digital teknologi er en forutsetning for å overvåke produktene og kunne utføre automatisk service og vedlikehold. 
  • Digital teknologi er også en forutsetning for en tettere kobling mellom bedriftene og kundene, som igjen er nødvendig for å oppnå rett kunnskap for å skape bedre produkter og for å skape de rette tjenestene rundt produktene. Det er en forutsetning for «Servitization» (tjenestegjøring), at man kjøper tilgang og bruk, i stedet for produkter. Dette har økende viktighet for høykostland fordi det hevdes at dette vil skape nye underleverandør-arbeidsplasser samtidig som høyinntektsmarkeder i økende grad etterspør tjenester, heller enn produkter. 
  • Avansert digital teknologi vil også være nødvendig for å sikre grønne og bærekraftige produksjonsprosesser, i tillegg til å sikre bærekraftighet i produkters livsløp. 
  • Digitaliseringen og automatiseringen omfatter blant annet Big Data, analyse, Internet of Things, skytjenester, robotisering, sensorer, og mye mer. Hele spennet av IKT-systemer og avanserte digitale teknologier legger til rette for den fjerde industrielle revolusjon. 
  • Kilde: Tekna.no*