Skip to Content

Elektrobränslebolaget Liquid Wind belönas med Capgeminis hållbarhetspris

30 Nov 2023
Brand logo

Stockholm, 30 november 2023 – Igår genomfördes Capgemini Nordic Sustainability Tech Award, en årligt återkommande utmärkelse som ska uppmärksamma nordiska företag och organisationer som arbetar med innovativa och tekniska lösningar för att begränsa klimatförändringarnas effekter på miljö och samhälle. I Sverige tilldelades elektrobränslebolaget Liquid Wind utmärkelsen för sitt sätt att omvandla förnybar el till flytande bränsle för att sjöfartssektorn ska kunna påskynda omställningen till fossilfria drivmedel. Till övergripande nordisk vinnare utsågs det norska clean-energybolaget Vow.

Capgemini Nordic Sustainability Tech Award är öppen för alla företag och organisationer i Norden som utvecklar och arbetar med tekniska lösningar med inverkan mot klimatförändringarna och som syftar till att minska koldioxidutsläppen. Nomineringarna utvärderades av en oberoende jury. Bedömningen baserades på fem nyckelkriterier: Skalbarhet och användbarhet, Ledarskap inom teknik, påverkan på växthusgaser (GHG), övrig miljöpåverkan och lönsamhet. Fyra vinnare utsågs, en från varje nordiskt land. Därtill utsågs en totalvinnare för hela Norden.

Elektrobränsleproducent svensk vinnare

I Sverige tilldelades utmärkelsen till elektrobränslebolaget Liquid Wind som genom sitt sätt att omvandla förnybar el från exempelvis vindkraft och biogen koldioxid från skogen till flytande bränsle kan erbjuda sjöfartssektorn en möjlighet att påskynda omställningen till fossilfria drivmedel. Det gjordes med motiveringen: Den svenska vinnaren av Capgemini Nordic Sustainability Tech Award har som mål att minska beroendet av fossila bränslen och gör stora framsteg inom elektrobränsleproduktion. Detta kommer att påskynda övergången till koldioxidneutral sjöfart och minska de globala koldioxidutsläppen.

“Jag är hedrad över att få ta emot Capgemini Nordic Sustainability Tech Award och får representera Liquid Wind-teamet. Det känns fantastiskt att bli erkänd som ett innovativt teknikföretag som skapar en hållbar framtid.”, säger Claes Fredriksson, CEO på Liquid Wind.

Övriga finalister från Sverige var Purply och Sally R.

”Att påskynda övergången till nettonollutsläpp har aldrig varit mer angeläget och det vi gör idag kan vara avgörande för framtiden. För företag kommer smart användning av teknik och en innovativ affärsstrategi vara nyckeln för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål”, säger Anil Agarwal, nordisk vd för Capgemini och fortsätter: Vi är hedrade över att få uppmärksamma Liquid Wind, som med effektiv återvinningsteknik av förnybara energikällor skapar möjligheter att ställa om till fossilfria drivmedel. Capgemini har som ansvarsfullt företag åtagit sig att arbeta för en klimatpositiv framtid och därför är det viktigt att vi fortsätter att synliggöra och samarbeta med likasinnade företag, så att vi tillsammans kan agera för att skydda vårt samhälle och vår planet.”

Prisceremonin samlade de nordiska länderna i ett hybridevent på Nobelmuseet i Stockholm, hotell Amerikalinjen i Oslo, och restaurang Nolla i Helsingfors.

Övriga nordiska pristagare i Capgemini Nordic Sustainability Tech Award var:

Danmark: Algiecel

Med en innovativ teknik för koldioxidavskiljning omvandlar den danska vinnaren av Capgemini Nordic Sustainability Tech Award utsläpp till värdefulla biobaserade produkter. Den disruptiva lösningen som fångar in och omvandlar av industrins CO2 kommer att förvandla utsläpp till intäkter och påskynda övergången till en mer hållbar framtid.

Övriga finalister från Danmark var Gaiup, och Shark Solutionsv

Finland: Infinited Fiber

Detta företag har tagit ett planetärt perspektiv och skapat en sann cirkulär process i en bransch i akut behov av hållbar transformation. Den finska vinnaren av Capgemini Nordic Sustainability Tech Award använder en patenterad teknik och ansvarsfull kemi för att skapa verkligt värde för både människa och planet.

Övriga finalister från Finland var: Carbo Culture och Hycamite

Norge: Vow

Den norska vinnaren av Capgemini Nordic Sustainability Tech Award hjälper industrier att minska sitt beroende av fossil energi och petroleumprodukter genom att omvandla avfall till ren energi. Med en mycket skalbar lösning och teknik har de en viktig roll i att påskynda det gröna skiftet och driva förändringen mot en bättre morgondag.

Vow utsågs även till nordisk totalvinnare med motiveringen:

Med en passion för att förebygga föroreningar möjliggör den nordiska vinnaren av Capgemini Nordic Sustainability Tech Award 2023 industrins utfasning av fossila bränslen och materialåtervinning på global nivå. De har varit framgångsrika i att utveckla ett smart sätt att omvandla avfallsprodukter till värdefulla resurser, vilket skapar effekt som spänner över flera branscher.

Övriga finalister från Norge var Amogy och Kyoto – Heatcube

Juryn 1 bestod av näringslivsprofiler från hela Norden:

  • Annika Ramsköld, Vice President Corporate Sustainability Vattenfall
  • Anna Mossberg, Board Professional, investor and advisor
  • Ingvild Myhre, Professional Board Member
  • Jaakko Hirvola, CEO at Technology Industries of Finland
  • Karl-Henrik Sundström, Chairman of the Board at Boliden, Mölnlycke and Climate Leadership Coalition (CLC) and board member of Vestas and NXP
  • Natascha Friis Saxberg, CEO of Denmark IT Industry Association
  • Nikolai Astrup, Member of the Norwegian Parliament
  • Viveka Hirdman-Ryrberg, Board professional former Head of Sustainability, Investor AB
  • Øystein E. Søreide, CEO Abelia

För mer information om Sustainability Tech Awards 2023, besök: www.sustainabilitytechaward.capgemini.com/

Om Capgemini

Capgemini är världsledande när det gäller att hjälpa kunder att driva och utveckla sina verksamheter genom den potential och de möjligheter som skapas av teknik. Koncernen har som ledstjärna att med teknikens hjälp frigöra mänsklig energi som kan användas till att bygga en hållbar och inkluderande framtid. Organisationen präglas av mångfald och ansvar och har 360 000 medarbetare i över 50 länder. Med 55 års erfarenhet och djup branschexpertis är Capgemini en trygg partner som kan hantera hela bredden av kundernas affär, från strategi till drift, och alltid i takt med den senaste utvecklingen för innovationsområden som molnet, data, AI, uppkopplade enheter, mjukvara, digital ingenjörskonst och nya plattformar. Koncernen rapporterade globala intäkter på 22 miljarder Euro för 2022.

Get the Future You Want | www.capgemini.com


[1] Disclaimer: Jurymedlemmar med intressekonflikt i ett nominerat företag inte deltagit i diskussionerna eller omröstningsprocessen för det specifika landet eller den nordiska övergripande utmärkelsen. För mer information om hur Capgemini hanterar intressekonflikter, besök vår policy för intressekonflikter.