Skip to Content

Betydande konkurrensfördelar för ”data masters” i framtiden

Capgemini
Oct 27, 2023

Nordiska företags insikter kring AI, i kombination med studier och forskning, tecknar en tydlig bild av framtidens ”data masters”. För att inte bli omsprungen av konkurrenter som insett vikten av att arbeta datadrivet menar Anil Agarwal, vd för Capgemini i Norden, att det är dags att vakna till.

En omvärld med säkerhetspolitisk oro och efterdyningar av den globala pandemin ställer krav på dagens företag att snabbt kunna anpassa sig till plötsliga förändringar. Att arbeta strategiskt med data för att kunna vara proaktiv blir därför allt viktigare, och enligt Anil Agarwal har företag som på ett tydligt sätt använder data i sina affärer och affärsmodeller en stor fördel jämfört med de som inte gör det.

– Studier från Capgemini Research Institute har visat att dessa företag, så kallade ”data masters”, redovisar 22 procent högre lönsamhet jämfört med genomsnittet, vilket är ett kvitto på att det datadrivna arbetssättet är rätt väg att gå.

Från cloud till avancerad dataanalys

Capgemini arbetar med det senaste inom cloud, data och AI. Den 21 mars lanserar de boken The Future of Data – How Nordic companies scale and transform with data and AI , med syftet att bland annat visa fördelarna som kommer med en datastrategi som anpassas till affärsmålen.

– ”Data masters” är företag som har rätt datagrund och besitter den kompetens som behövs för att organisationen gemensamt ska kunna använda den information som deras data omvandlats till.

”Framtiden tillhör de som börjar nu”

I boken berättar elva nordiska företag, bland annat Northvolt, Essity och Telia Division X, om sina insikter kring data och AI och detta kombineras sedan med aktuell forskning. Rickard Sandberg, chef för forskningscentret Center for Data Analytics på Handelshögskolan i Stockholm, är en av medförfattarna. Han har granskat forskningen och även analyserat företagens insikter. Han konstaterar att framtiden tveklöst tillhör de som börjar nu och att resten riskerar att hamna efter.

– I dag lägger data och AI grunden till en total transformation och används till allt från att ta över repetitiva arbetsuppgifter och sänka kostnader till att kunna lägga ekonomiska framtidsprognoser, mäta hållbarhet eller höja säkerheten. Att det bara är ett av sex svenska företag som aktivt arbetar med det i dag är förvånansvärt.

Anil Agarwal menar att stora företag kanske har mest att tjäna på att komma igång med arbetet att bli ”data masters”, men att det också kan vara ett sätt för startups att nå snabb framgång.

– Våra insikter är tänkt att hjälpa företag att bli, och förbli, ”data masters”.

Den här artikeln publicerades först på Dagens Industri (DI) den 14 mars 2023 .

Experts

Anil Agarwal

CEO, Capgemini Nordics and Global Sales Officer, Northern, and Central Europe
Embarking on a digital transformation journey is increasingly necessary for companies that want to stay ahead of competitors and offer a better service to clients. As CEO of Nordics, Capgemini, Anil Agarwal understands the value of becoming a digital-first enterprise. Through his 10-year tenure, he has worked in many roles and in the process gained insights into almost every level of the firm.

Rickard Sandberg

Associate Professor Applied Mathematics and Statistics. Head of Center for Data Analytics, Stockholm School of Economics.
Rickard is heading the Center of Data Analytics and has a PhD in Econometrics/Mathematical Statistics. He has many competencies and is one of the leading experts in Sweden on statistical analysis. He has been working with data in research, teaching, and externally for more than 20 years. He is also largely interested in predictive analytics and forecasting and has worked with the cost calculation of Sweden’s storage of nuclear waste among other things. Among external collaborations, Rickard has supported organizations like Klarna, Zettle, H&M, Vattenfall, and Swedbank.