Skip to Content

Topplederen er også IT-arbeider

Capgemini
Oct 13, 2023

Tross energikrise, krig i Ukraina og historisk høye inflasjonstall står cloud computing og cybersikkerhet helt øverst på prioriteringslisten hos norske og europeiske virksomheter. Det viser rapport fra Capgemini Research Institute.

I rapporten, som omfatter svar fra ledere i 2000 større virksomheter fordelt over 15 land, forventer hele 44 prosent å øke cloud-investeringene i 2023 og årene fremover.

Også her hjemme har «skyen» blitt omfavnet som begrep i ledergruppene. Men det halter likevel med toppledelsens erkjennelse av at den digitale transformasjonen ikke er et IT-prosjekt, men en fundamental forandring av forretningsmodellen.

I en tid der «cloud» og «data» står høyt på virksomheters agenda, opplever mange at skyen har økt i kompleksitet de siste årene. Jungelen av tjenester og muligheter gjør det krevende å velge rett, for å hente ut mest mulig forretningsverdi.

Ny teknologi – nye utfordringer

ChatGPT og ulike copiloter har skapt stort engasjement det siste året, og er gode eksempler på at ny teknologi endrer måten vi jobber på. Med skyen som fundament er det lettere å ta i bruk ny teknologi som generativ kunstig intelligens.

Likevel er det ofte vanskelig å finne besparelser eller strategisk verdi ved kun å løfte datasenteret til skyen eller ta i bruk ny teknologi uten en god plan. Flere virksomheter som startet med dette som mål har blitt skuffet.

Fra kompleksitet i kjelleren til kompleksitet i skyen

IT-drift i skyen er ikke nødvendigvis billigere og smartere. En nordisk virksomhet kan tjene som eksempel på dette.

For å redusere kompleksiteten og unngå «legacy» i datasenteret migrerte de majoriteten til skyen, og fokuserte på mer desentralisert IT med low-code og smarte brukerstyrte applikasjoner. Få år senere ser virksomheten med bekymring på økt kompleksitet i skyen. Over 1000 små og store cloud-initiativ, som alle lever uten en felles styring, har drevet kostnadene opp.

Fordi skytilgangen ikke var forankret i et kompetansesenter med fokus på skyøkonomi, ble det skapt utallige desentraliserte småprosjekter – uten sentral styring, gjenbruk eller fokus på god skyøkonomi. Isolert sett var initiativene kanskje smarte og bidro i et lite hjørne av virksomheten, men i et større perspektiv vil de aldri kunne levere verdi, som burde være utgangspunktet for enhver digital skydrevet endringsreise.

Eksempelet viser hvordan innføring av teknologi kan øke kompleksiteten – og kostnadene. Derfor er det avgjørende for norske virksomheter å sette forretningsverdi foran teknologibegeistring.

Toppledelsen må tidlig på banen

En ubehagelig sannhet for mange som er i gang med digital transformasjon er at uten aktiv innvolvering fra toppledelsen er avkastningen ofte lav. Verdiskaping i skyen krever at forretningsmodeller revurderes og moderniseres, og at virksomheten samarbeider på helt nye måter.

Samtidig er det i digitaliseringsprosjekter en typisk utfordring å sikre at digitale fremskritt faktisk treffer i hverdagen og påvirker arbeidsvaner. Det handler om kultur. Og det er en jobb som krever løpende tilpasninger og tett oppfølging fra toppen.

Rammer og retning

Toppledelsen må engasjere seg fra start, sette seg ved bordenden og vurdere de strategiske mulighetene som skyen utvilsomt er en katalysator for. De skal sette rammene og retningen for den digitale transformasjonen i virksomheten, så forretningsenhetene får et tydelig direktiv for bruk av sin «kunstneriske frihet».

Norske virksomheter opererer i en ekstremt omskiftelig verden, og det er viktigere enn noen gang at det klassiske skillet mellom IT og forretning begraves en gang for alle.


Innlegget ble først publisert i Dagens Perspektiv 9. oktober 2023