Skip to Content

Riktige valg avgjør om offentlige og private skyløsninger er bærekraftige

Capgemini
September 13, 2021

Både offentlige og private skyløsninger kan være bærekraftige, men ikke uten videre. Et balansert klimaregnskap krever dedikert innsats i egne datasentre og kunnskap om hva som er bærekraftige løsningsvalg tilknyttet offentlige skytjenester.

Studier viser at skybaserte løsninger kan gi stor uttelling i karbonregnskapet, det vil si å bidra til redusert CO2-utslipp. Leverandører av offentlig sky (public cloud) legger ned store ressurser i å redusere energiforbruk og veilede kundene sine i klimavennlig skyatferd.

Det samme gjør også virksomheter som fra sin egen infrastruktur leverer tjenester til kundene sine (private cloud) og tilbyr samlokalisering av IT-infrastruktur ved datasentre (colocation). Basefarm er en slik virksomhet

Det er lett å rette pekefingeren mot velkjente utslippskilder så som biler, petroleumsproduksjon, fabrikker og lufttransport.

IT-karbonavtrykk får mer oppmerkomhet

Karbonavtrykket fra IT har lenge vært mindre påaktet. Denne situasjonen er i ferd med å endre seg. Presset øker på CIO-ene (chief information officer) for å levere IT-tjenester med nullutslipp av klimagasser, som ofte blir oppgitt i CO2-ekvivalenter.

– Mange har allerede gjort og fortsetter å gjøre en betydelig innsats for å endre forretningsprosesser og innarbeide nullutslippsmål som en samfunnsansvarlig (CSR) strategi for virksomheten. Noen deler av virksomheter kan ha et større potensial for bærekraft enn andre. Men, uansett har alle noe å hente, sier Tobias Flood, Managing Architect i Capgemini Norway.

Både offentlige og private skytjenester innebærer helt grunnleggende at flere deler på ressurser.

Deler på infrastruktur og energiforbruk

Offentlige skytjenester blir som standard levert til flere kunder fra samme infrastruktur. Det er altså ikke egen infrastruktur for hver kunde, men en deling på infrastruktur. Det vil være mer bærekraftig sammenlignet med om det skulle bli produsert og brukt energi til infrastruktur som er dedikert hver enkelt kunde – noe som er situasjonen for virksomheter som selv eier og driver sin infrastruktur.

Private skytjenester produserer også ofte tjenester på samme infrastruktur for flere kunder, selv om mange kunder har behov for helt adskilte systemer.

Et tredje alternativ er colocation ved datasentre hvor kundene selv står for sine egne IT-tjenester. Her vil colocation-kundene ofte eie og drive en del av infrastrukturen for eksempel egne servere og noe nettverksteknologi, men deler på store, kostbare investeringer til bygninger, fysisk sikkerhet, døgnbemannet vektertjeneste og driftsovervåking, brannslukningsutstyr, strømforsyning med strømaggregatdrevet nødsystem og kraftig internett-tilgang fra flere leverandører.

Basefarm pådriver i klimaallianse

– Det er store forskjeller på colocation datasentre, også på bærekraft. Basefarm er blant pådriverne for alliansen Climate Neutral Data Centre Pact. Gjennom langsiktig arbeid på europeisk nivå bereder vi i Basefarm grunnen for å gjøre hele denne bransjen til en foregangsindustri for klimanøytralitet og bærekraft, sier Petter M. Tømmeraas, Senior Vice President Data Center Services i Basefarm.

Det forplikter naturligvis Basefarm sterkt. Ved å delta i alliansen må selskapet blant annet bruke 100 prosent karbon-nøytral energi, gjenbruke varme i lokal infrastruktur og å gjenbruke og reparere servere. Basefarm må hvert halvår dokumentere gjennomføring av målene i samsvar med Climate Neutral Data Centre Pact.

En rapport fra International Data Corporation (IDC) slår fast at det med skybaserte tjenester er mulig å eliminere utslipp av 1 milliard tonn CO2 fra 2021 til 2024. Dette tilsvarer utslippene fra 218 millioner biler gjennom et helt år!

Skyen er fysisk og krever energi

– Hver eneste lille databit som passerer gjennom Internett krever energi på reisen og til lagring. Noen oppfatter kanskje nettskyen som en usynlig kraft utenfor rekkevidden av hva vi kan forstå. Realiteten er at alt er knyttet til energikrevende, fysisk forflytning, lagring og databehandling på servere og store datasentre over hele verden, sier Flood.

Markedet forventer eksponentiell vekst i mengde data og databehandling. Dette stiller selskaper og deres CIO-er overfor en åpenbar utfordring i forhold til grønn IT. De må også forholde seg aktivt til hva som vil gi det minste klimamessige fotavtrykket. Vil tjenesteproduksjon i deres egne systemer være det beste eller offentlige skytjenester, private skytjenester eller colocation?

– Dette krever solid kompetanse på egenskapene for de ulike valgmulighetene i en bredde som er vanskelig å ha i eget hus for virksomheter flest. Det er dessverre ikke lett å velge riktig ut fra enkle kriterier. Måten applikasjoner blir kodet, skytjenester konsumert og infrastruktur blir utnyttet er av stor betydning for klimaregnskap og bærekraft, sier Flood. Tømmeraas legger til:
– Det er lett å dra parallellen fra fordelene ved ressursdeling i skyen og til ressursutnyttelse hos Basefarm og Capgemini. Begge virksomheter jobber for mange aktører og har derfor større kompetansebredde og -dybde enn enkeltbedrifter.

Han understreker at bærekraft står høyt på dagsorden til alle typer fremoverlente datasentre. En tommelfingerregel vil derfor være at eksterne tjenesteytere vil drive mer bærekraftig enn tradisjonell maskindrift «i kjelleren» til vanlige virksomheter.

Bærekraft alltid på kjøreplanen

Tiltak vil normalt inkludere et stødig løp med utskifting av alle typer infrastruktur inkludert bygningsmessige. Det vil også omhandle oppsett og oppdatering av programvare.

Skytjenester og colocation – hvilke valg er mest bærekraftige?

For å gjøre riktige klimavalg i nettskyen er det nødvendig med inngående kompetanse på alt fra programmering, via provisjonering av skytjenester, til innkjøp og oppsett av infrastruktur hos seg selv eller i colocation datasentre.

For å gi en pekepinn, har både Capgemini og Basefarm utviklet sin egen bærekraftskalkulator. Intensjonen med verktøyet er å tilføre grunnleggende innsikt i virksomheters karbonfotavtrykk.

RENE ENERGIKILDER ER I TIDEN: Et element har større innvirkning på klimanøytral IT-drift enn andre: Mengde utslipp av klimagassen CO2 per kilowatt-time. Driver datasentre med energi fra kullkraftverk blir klimaregnskapet dårlig. Å erstatte kull med fornybare energikilder er med andre ord en åpenbar og særdeles god idé.


Tobias Flood
Managing Solutions Architect
Capgemini Norway.
Hver eneste lille databit som passerer gjennom Internett krever energi på reisen og til lagring. Oppmerksomheten rundt dette gir seg utslag i mer klimavennlige IT-løsninger, sier Tobias Flood, Managing Solutions Architect i Capgemini Norway.


Ferdinand Mailand
Lead Architect Data Center Services,
Basefarm
Jeg har jobbet i datasenterbransjen i over 10 år i ulike roller i Data Center Management, Coromatic hvorav de siste 3 årene som Service Delivery Manager og Lead Architect for datasenterenheten i Basefarm.