Skip to Content

Arendalsuka former fremtiden

Capgemini
Sep 7, 2023

I 2023 var vi igjen tilstede på demokratifestivalen i Arendal. Ikke fordi vi må, men fordi vi bryr oss.

Arendalsuka er Norges største demokratiske møteplass for alle som vil lytte, debattere og være med å løse samfunnsutfordringer. Slik som Capgemini. Sammen skaper vi rom for dialog og samarbeid. Det gir nye muligheter – både for Norge og vår egen virksomhet.

Arendalsuka er på mange måter en stor dugnad for å belyse samfunnets utfordringer – og muligheter. De mulighetene skal vi gripe og være med å skape fremtidsrettede løsninger som sikrer vekst, velferd og arbeidsplasser. Digitalisering var et sentralt tema i årets arrangement, og flere arrangementer og debatter kastet lys over utfordringer og muligheter knyttet til den raske teknologiske utviklingen.

I Arendal lanserte Abelia rapporten Omstillingsbarometeret . Den måler Norges evne til omstilling relativt til andre land. Blant de 22 landene ligger Norge midt i feltet, og bak flere av våre nordiske naboland.

Øystein Refsnes og Digitaliseringsdirektoratet, Skatteetaten, BankID BankAxept i samtale om eID og digital inkludering
Debattinnslagene med Capgemini ble avsluttet på full skute på torsdag, der Øystein Refsnes hadde invitert inn Digitaliseringsdirektoratet, Skatteetaten og BankID BankAxept til en samtale om eID og digital inkludering. Foto: Otto Backer Solberg

Norge taper kampen om de klokeste hodene. Norsk næringsliv ligger etter i bruk av avansert teknologi. Norge utdanner færre med spisskompetanse innen teknologi, enn naboene våre. Tilgangen på risikokapital er dårlig, og motivasjonen for å starte bedrift er lav.

Rapporten er urovekkende lesning, kunnskap og teknologi har vært – og er fortsatt – en forutsetning for omstilling. Det blir ikke noe grønt skifte uten et digitalt skifte. Arendalsuka 2023 fremhevet betydningen av digitalisering som en kritisk faktor for samfunnsutvikling og økonomisk vekst. Norge må bli verdensledende på data og digital teknologi skal vi beholde det velferdssamfunnet vi har i dag.

Og her kommer vi inn i bildet. På Arendalsuka viste vi at Capgemini er en tydelig aktør innenfor teknologi og digital transformasjon som bryr seg om samfunnsutviklingen. Vi tror nemlig ikke bare på gode resultater for enhver pris. Gode hensikter er vel så viktig, og uten en god hensikt i bunn – blir det ikke langsiktig lønnsomhet.

Det handler om et godt og solid verdigrunnlag .

Meet Our Author