Healthcare

Digitale løsninger til gavn for patienter og personale

Dansk sundhedsvæsen står med en kæmpe udfordring, som udfordrer både medarbejdere og ledelse: at sikre tilstrækkeligt personale til at udføre sine kerneopgaver. Der er et stigende fokus på nære, fleksible og sammenhængende behandlingsforløb, hvor patienten inddrages, hvilket vanskeliggøres af, at antallet af varme hænder og dermed den kliniske tid falder. Derfor er der behov for nye redskaber og perspektiver for at imødekomme patienternes behov med de nuværende ressourcer.

Intelligente digitale løsninger kan bidrage til at styrke kvaliteten i sundhedsvæsenet ved både at reducere tidsforbrug, fjerne opgaver fra personalet samt sikre patientcentrerede behandlingsforløb. Det er dog essentielt, at de digitale løsninger ikke står alene, men at man forstår disse som en del af en større helhed, så man omfavner alle aspekter af udfordringen og skaber en bæredygtig løsning med værdi for både medarbejdere og patienter.

I Capgemini Danmark Healthcare sektor ser vi sundhedsvæsnet som et samlet økosystem, hvor en række involverede enheder på tværs af sektorer bidrager til vellykkede behandlingsforløb.

 

I Capgemini Danmark råder vi over knap 100 konsulenter med erfaring inden for kliniske arbejdsgange, sundheds IT, og de teknologier der anvendes for at skabe sammenhængende løsninger inden for centrale sundhedsmyndigheder, regioner og den primære sektor. Vi har desuden et stort internationalt netværk af specialister. Dette betyder at vi kan hente assistance fra vores internationale kollegaer, hvis vi har kompetencer som ikke umiddelbart er tilgængelige i Danmark, og inddrage denne i løsningen af opgaver. Alene i Skandinavien er vi 300 sundheds IT-konsulenter med en bred vifte af kompetencer.

Capgemini tilbyder vores kunder en række produkter og løsninger, som vi enten har udviklet selv, eller hvor vi fungerer som implementeringspartner. Læs mere forneden.