Skip to Content
Web-Banner-UK-Case-Story
Client story

Offentlige Cloud – sådan moderniserede UK deres indenrigsministerie

I Danmark er digitaliseringen af den offentlige sektors kontakt med virksomheder og borgere helt i top.

EU-Kommissionens årlige eGovernment Benchmark 2020 fremhæver bl.a., hvordan vi ligger langt fremme, når det kommer til digital borgerservice, selvbetjening, NemID og digital post.

Vender vi blikket mod de bagvedliggende systemer og IT-infrastrukturen, der understøtter agiliteten, så er investeringsvilligheden ikke fulgt med. Derfor oplever offentlige myndigheder, ministerier og styrelser i dag at stå med en forældet IT-infrastruktur. Håndtering af legacy IT vil i de kommende år presse den offentlige sektor på resurser til vedligehold og drift – og det vil væsentligt fordyre kritiske udviklingsprojekter. Samtidig vil behovet for at tage springet over i en moderne, agil og skalerbar digital infrastruktur blive mere og mere presserende.

Læs eksemplet på, hvordan Capgemini har hjulpet Storbritanniens indenrigsministerie, Home Office – der er en af de største og mest komplekse offentlige institutioner i Storbritannien, med at træde ud af fortidens IT-infrastruktur og over i et cloudbaseret univers, der 100 procent understøtter den moderne, digitale transformation.

Læs hele vores case study med Storbritanniens Indenrigsministerie her

Meet our experts

Henrik Fugmann

Director of Public Services & Defense
As the Director for Public Sector services in Denmark, Henrik Fugmann leads a team committed to helping public organizations advance their digital transformations to provide better service for Danish citizens. In addition to being a member of the Danish senior management team, Henrik represents Capgemini at Danish Industry (DI) and The Danish ICT Industry Association (ITB).