Skip to Content

SKI-godkendt til at hjælpe det offentlige

Capgemini Danmark leverer til den offentlige sektor på SKI 17.13 SKI 02.15, SKI 02.17 samt SKI 02.18. Som global leder indenfor konsulent- og teknologiydelser samt digital transformation, er Capgemini på forkant med innovation inden for blandt andet Cloud, Digital Transformation og Platforme.

Vi har igennem de sidste 30 år i Danmark leveret en række ydelser og løsninger til den offentlige sektor, bl.a. til SkatteministerietKøbenhavns Kommune, Rigspolitiet, Digitaliseringsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, Domstolsstyrelsen og Energinet. Med bund i mere end 50 års arv og ekspertise hjælper vi offentlige organisationer til forretningsmæssige resultater med løsninger fra strategi til drift.

Capgemini er repræsenteret på fire konsulentrammeaftaler SKI 17.13, 02.15, 02.17 og 02.18 med konkurrencedygtige timepriser på konsulentyderser inden for en lang række områder. De fire rammeaftaler adskiller sig lidt fra hinanden, og vi har forsøgt at redegøre for, hvordan de adskiller sig med nedenstående beskrivelser:

SKI 17.13 – Management Consulting

 • På aftalen kan offentlige virksomheder rekvirere managementkonsulentydelser. Capgemini tager ansvar for at lede og gennemføre et løsningsforslag på en given opgave eller problemstilling, der hidrører en af de nedenfor nævnte delaftaler:
  • Strategi- og organisationsudvikling
  • Forretningsprocesser og effektivisering
  • Analyser/Evalueringer

Aftaler på SKI 17.13 gennemføres som miniudbud. Se mere på ski.dk

SKI 02.15: It-rådgivning og deraf afledte opgaver

Med 02.15 rammeaftalen kan offentlige virksomheder foretage direkte tildeling og dermed anskaffe sig rådgivningsbistand fra it-specialister. Disse specialister spænder bredt lige fra it-arkitekter, programledere, testmanagers til f.eks. DevOps specialister m.v. Konsulentbistanden leveres på timebasis og i henhold til den opgavebeskrivelse, som kunden har udarbejdet i forbindelse med tildelingsprocessen, der er beskrevet på SKI’s hjemmeside. Opgaverne kan løses af enkeltindivider eller i teams, hvilket er op til kunden at definere. Der er også mulighed for at konsulenten eksekverer på den opgave, der har været rådgivet omkring.

SKI 02.17: Udførende konsulenter på timebasis

SKI 02.17 er en ren konsulentrammeaftale for anskaffelse af konsulentbistand på timebasis. Også her kan kunden foretage en direkte tildeling efter den proces som SKI har beskrevet.

SKI 02.18: It-løsninger og -projekter

 • Med rammeaftale 02.18 kan alle offentlige organisationer købe komplette it-løsninger og -projekter. Det brede sortiment tilbyder software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv. Afgrænsningen ligger alene i, at sortimentet funktionelt og indholdsmæssigt ligger indenfor rammerne af de offentlige referencemodeller FORM og STORM og indenfor de teknologiområder og kundesegmenter, som er defineret af SKI.

På SKI rammeaftalerne kan Capgemini bl.a. hjælpe dig med følgende:

 • It-relaterede strategier
 • It-sikkerhed, business continuity og it-compliance
 • It-arkitektur
 • It-governance
 • DevOps
 • Projekt- og programledelse
 • Databehandling
 • Test & kvalitetssikring
 • Udvikling af ny funktionalitet (web-portaler, CRM, selvbetjeningsløsninger m.fl.)
 • Tilpasning af eksisterende systemer
 • Automatisering og robotics
 • Analytics og BI
 • SAP
 • CRM
 • Strategi- og organisationsudvikling
 • Forretningsprocesser og effektivisering
 • Analyser/Evalueringer

Kontakt os gerne for en drøftelse af, om vi kan hjælpe dig videre med dit it-projekt. Vi deltager gerne i et afklaringsmøde og er ikke bange for at sige nej, hvis vi ikke mener, at vi kan gøre en forskel – på konkurrencedygtige vilkår.

Meet our Expert

Henrik Fugmann

Director of Public Services & Defense
As the Director for Public Sector services in Denmark, Henrik Fugmann leads a team committed to helping public organizations advance their digital transformations to provide better service for Danish citizens. In addition to being a member of the Danish senior management team, Henrik represents Capgemini at Danish Industry (DI) and The Danish ICT Industry Association (ITB).