Services voor naleving van Basel III

Capgemini biedt een complete, holistische benadering en domeinexpertise, zodat bedrijven beter scoren dan het minimumvereiste, verwachtingen van aandeelhouders worden overtroffen en kostbare fouten uitblijven.

Uitdagingen op het gebied van naleving

Door de invoering van Basel III via de zogeheten Final US Rules treden risicogerelateerde vraagstukken op het gebied van naleving en wetgeving opnieuw op de voorgrond. Banken hebben al aanzienlijke kapitaalbedragen gestoken in de naleving van Basel II en hetzelfde wordt verwacht ten aanzien van Basel III. Deze kosten lopen nog verder op als andere wetgeving, zoals de Amerikaanse Dodd-Frank (DFAST, CCAR) en Sarbanes-Oxley, erbij wordt betrokken. Het voldoen aan wet- en regelgeving brengt ook vele uitdagingen met zich mee, zoals op het gebied van gegevens, technologie, modellering en naleving.

Stevige basis

Leg een stevige basis om te voldoen aan Basel III

Onze gedegen zakelijke kennis van Basel III en ervaring met talrijke implementaties hebben ervoor gezorgd dat we tools konden bouwen die uw initiatief op het gebied van Basel III een impuls kunnen geven:

  • De bedrijfscriteria voor Basel III helpen u om complexe wet- en regelgeving op het gebied van risicobeheersing om te zetten in praktische maatregelen. Ons vergelijkingsdocument van de US Final Rule Basel III met die van Basel II helpt u om uw bedrijfscriteria aan te scherpen, testcases op te stellen en hiaten op te sporen.
  • De referentiearchitectuur voor Basel III biedt een sjabloon om alle onderdelen van een oplossing voor Basel III in kaart te brengen, te ontwerpen en te implementeren. Dit omvat het verzamelen, samenvoegen en integreren van gegevens alsook klantbeheer, productmanagement en bedrijfsservices. Naast onze services voor Basel III levert Capgemini ook aanverwante diensten om banken te helpen bij het bouwen van een complete oplossing:
  • De kaders voor gegevenskwaliteit en datagovernance bieden klanten een op gegevenskwaliteit beproefde methode om de belangrijkste risico-indicatoren te meten en te evalueren.
  • Het kader voor metadata helpt u bij het verkrijgen van consistente en transparante gegevens vanaf bronsystemen tot aan eindrapportages toe.
  • Het kader voor gegevensanalyse biedt u een versnelde profiel- en kwaliteitscontrole van essentiële data-elementen en omvat modelrapportages voor validering.
  • De services voor de ontwikkeling van een risicomodel maken gebruik van onze gedegen kennis van risicostuurfactoren en risicomodelleringstechnieken om financiële instellingen te helpen hun doelstellingen op het gebied van risicomanagement na te streven.
  • De sjablonen en richtlijnen voor de validering van modellen omvatten methodes en algoritmes die zijn ontworpen om de kosten voor kredietscoretools zo laag en betaalbaar mogelijk te houden.
  • Onze oplossing voor een stresstest helpt u om problemen in uw portfolio op te sporen door het effect van volatiele marktomstandigheden op de blootstellingscategorieën te meten.
  • De sjablonen voor rapportage en analyse geven u de mogelijkheid om echte wereldrapporten te raadplegen en de rapporten te selecteren die het beste bij uw wensen aansluiten.

Gedegen kennis op het gebied van naleving

Laat de Accelerated Solutions Environment van Capgemini u helpen om zoveel mogelijk waarde te halen uit uw compliance met Basel III

Onze gepatenteerde ondersteunende omgeving en ons gepatenteerd ondersteunend proces, in combinatie met onze gedegen kennis van consultancy en technologie voor financiële dienstverlening, bieden een krachtige methode om naleving om te zetten in concurrentievoordeel. We hebben zowel binnen als buiten de VS waardevolle relaties opgebouwd met toezichthouders op banken. Dit maakt Capgemini de ideale partner om u door de toezichtsprocedure te loodsen.

Door te leunen op onze internationale ervaring met de implementatie van meer dan 100 programma’s voor Basel I, II en III kunnen we u helpen voorkomen dat er kostbare fouten worden gemaakt. Capgemini benut het bestaande intellectuele eigendom, waaronder criteria, modellen met referentiegegevens, scorekaartsjablonen, modelrapportages en andere accelerators om ervoor te zorgen dat u sneller aan de eisen voldoet. Onze samenwerking met u kan uw bedrijfsprocessen verbeteren. Dit leidt op zijn beurt tot een hogere omzet, betere prijsstelling, minder afschrijvingen, meer geautomatiseerde rapportages en een effectiever portfoliobeheer.

Neem contact op

Ga er vandaag al mee aan de slag en neem contact met ons op via businessinfo@capgemini.com of benader een van onze experts.

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens