Ga direct naar inhoud

Spoorweginfrastructuur en -vervoer

capgemini-engineering

De snelle verstedelijking en overgang naar duurzaam vervoer leiden tot een grotere vraag naar spoorwegvervoer tussen belangrijke stedelijke knooppunten en aansluiting op multimodale lokale vervoersnetwerken.

Om deze positieve ontwikkeling gestalte te geven, moeten diverse uitdagingen worden overwonnen. Er moet veel gebeuren: het elektriciteitsnet moet worden vergroot, er moeten groene alternatieven worden gevonden voor diesel, de infrastructuur moet worden uitgebreid, er moeten geavanceerde technologieën worden geïntegreerd in de verouderde operationele systemen van leveranciers, autonome en verbonden treinen moeten worden geïntegreerd, passagiers moeten gebruik kunnen maken van realtime informatie en connectiviteit, het aantal dienstonderbrekingen moet worden gereduceerd, er moet een betrouwbare dienstregeling komen en er moet Mobility as a Service worden aangeboden.

Om deze transitie te doen slagen, moeten alle actoren in de spoorwegsector innovatieve technologieën gaan gebruiken en complexe digitale transformatieprogramma’s doorvoeren, en moeten zij samenwerkingsverbanden aangaan in digitale en technologische ecosystemen.

Innovation conference 2023

Capgemini is platinum sponsor van de Innovation Conference 2023 voor de spoorwegsector.

“Vervoer over het spoor is de meest milieuvriendelijke vervoersmethode en het bevorderen van digitale transformatie is van groter politiek belang […] dan ooit. Onze sector past zich voortdurend aan de veranderende behoeften en verwachtingen van eindgebruikers aan om de aantrekkelijkheid en concurrentiekracht van het spoorwegvervoer te vergroten.”


Bron: Unife

Wat we doen

Geoptimaliseerde engineering voor rijdend materieel
Fabrikanten in de spoorwegsector moeten snel vaststellen of er ontwerpwijzingen nodig zijn en nagaan wat het effect daarvan is op de systeemfunctionaliteit en -prestaties. Ze moeten ervoor zorgdragen dat op systeemniveau alle vereisten worden geïdentificeerd, en moeten erop toezien dat deze voldoen aan het conceptontwerp.

Capgemini versnelt en optimaliseert de engineering voor rijdend materieel, van ontwerp, validatie en verificatie tot tests en inbedrijfstelling. Onze dienstverlening omvat de volledige levenscyclus, en wij maken gebruik van geïndustrialiseerde uitbestede engineeringdiensten en slimme en digitale engineeringmethoden en -tools.

Besturings- en seingevingssystemen
Omdat spelers in de spoorwegsector moeten zorgdragen voor grotere betrouwbaarheid en betere prestaties, is het van cruciaal belang dat de softwaregestuurde transformatie in goede banen wordt geleid door middel van ontwikkeling en integratie van kritieke autonome treingeleidingssystemen.

Wat betreft het rijdend materieel en de infrastructuur behelst dit voor alle marktsegmenten besturing en seingeving in de trein en seingeving langs het spoor, en beslaat dit de volledige levenscyclus, van ontwerp, integratie, validatie en verificatie tot tests en inbedrijfstelling van kritieke autonome besturings- en seingevingssystemen.

Klik hier voor meer info

Moderne infrastructuur en verkeersbeheer
Omdat de infrastructuur- en vervoersprocessen steeds efficiënter moeten worden, is het van cruciaal belang dat de systemen via digitale data-engineering worden gecontroleerd en gemonitord.

Capgemini biedt geavanceerde systemen, tools en processen voor het monitoren van infrastructuren en verkeer.

Intelligente productie en toeleveringsketen
In een context waarin productontwikkeling aanzienlijk minder tijd en geld moet gaan kosten, biedt Capgemini fabrikanten in de spoorwegsector geavanceerde tools en processen die hen in staat stellen gebruik te maken van de revolutionaire concepten van Industry 4.0. 

Intelligente ondersteuning en diensten
OEM’s moeten hun klanten beter verbonden en handigere reisdiensten aanbieden op basis van een intelligente, gepersonaliseerde en contextuele reiservaring.

Gebruikmakend van haar uitgebreide digitale expertise en middelen levert Capgemini intelligente en transformatieve diensten voor grotere efficiëntie op de lange termijn.

Als gevolg van de snel veranderende markt- en consumenteneisen moeten spelers in de spoorwegsector hun producten en diensten snel kunnen aanpassen.

Overal ter wereld zien fabrikanten en exploitanten zich gesteld voor uitdagingen op het gebied van ontwerp, aanleg en exploitatie van steeds ingewikkeldere spoorwegproducten en -systemen, en hiervoor is een uitstekende samenwerking tussen de verschillende disciplines op de diverse locaties vereist.

Capgemini begeleidt spelers in de spoorwegsector met de allernieuwste digitale oplossingen zoals digitale tweelingen of 5G-connectiviteit, waardoor de spoorwegsector sneller, efficiënter en veiliger wordt en in staat wordt gesteld de uitdagingen in de sector op schaal aan te pakken.

Client Stories

Mobility

Maak kennis met onze experts

Andrew Hawthorn

Chief Solution Architect, High-Integrity Systems