Ga direct naar inhoud
OCAP-client-story-key-visual
Client Stories

Ocap zet technologie en data in voor hergebruik van co2

Klant: OCAP, a Linde Group company
Region: Netherland
Sector: Energy and utilities

OCAP ging de samenwerking aan met Capgemini, om grip te krijgen op de distributie van hergebruikte CO2 en invulling te geven aan haar missie: het voorkomen van onnodige uitstoot.

Powering positive change

De uitdaging van de klant:

OCAP wilde de distributie van hergebruikte CO2 naar glastuinders op afstand kunnen monitoren, meten en controleren, met behulp van toekomstvaste technologie. Zo wil de organisatie gestalte geven aan haar missie: het terugdringen van overmatig gebruik van aardgas in de sector en het verlagen van de CO2 -uitstoot. 

De oplossing:

OCAP ging de samenwerking aan met Capgemini Engineering, voor de ontwikkeling en implementatie van MyOCAP: een innovatief platform dat de organisatie volledige controle geeft over haar distributie van CO2.

De voordelen:

  • Betrouwbare monitoring en controle van de CO2 -distributie van OCAP
  • Besparingen in kosten en tijd, omdat handmatig uitlezen van meters op locatie niet langer nodig is
  • Hierdoor ook minder fouten in facturatie
  • Een oplossing die klanten van OCAP waardevolle inzichten verschaft over hun eigen consumptie van CO2.

Glastuinders hebben CO2 nodig om hun gewassen te laten groeien. Tot voor kort produceerden ze zelf wat ze nodig hadden. Dat deden ze met een boiler, of met een gecombineerde installatie voor warmte en energie waarmee ze warmte voor de kas opwekten en CO2 voor de planten. Die installatie werd ook in de zomer gebruikt, puur voor de CO2, omdat in de zomer geen warmte nodig is. Dat was zonde van de energie.

OCAP – onderdeel van de Linde Groep – is opgericht om werk te maken van het hergebruik van CO2 in de glastuinbouwsector en glastuinders te helpen hun gebruik van aardgas terug te dringen – en zelfs om de omslag te maken naar duurzame energie, zoals aardwarmte en restwarmte. OCAP maakt gebruik van twee bronnen van CO2 in de regio Rotterdam. Deze CO2 wordt opgewaardeerd en via een uitgestrekt netwerk van pijpleidingen getransporteerd naar meer dan 600 klanten in Nederland.

Voor OCAP is het van groot belang om de distributie van CO2 op een effectieve manier te meten, monitoren en controleren. Daarvoor had de organisatie een platform nodig, dat op basis van data inzicht biedt in al die factoren en die het mogelijk maakt om de eigen performance te monitoren – bijvoorbeeld als het gaat om de hoeveelheid afgevangen, voorkomen of bespaarde CO2. OCAP benaderde Capgemini Engineering om een digitaal ecosysteem te ontwikkelen, onderhouden en ondersteunen dat dat alles mogelijk maakt.

Een digitaal ecosysteem voor echte resultaten

OCAP ging de samenwerking aan met Capgemini Engineering, voor de ontwikkeling van een robuust, toekomstvast platform omtrent de distributie van hergebruikte CO2. Dat platform werd MyOCAP. MyOCAP verzamelt data over de CO2 -distributie naar – en het CO2 -gebruik van – de klanten van OCAP. Die data levert het platform terug aan OCAP en haar klanten, al naar gelang de toepassing. Vergelijk het met een smartphone, die je elke week vertelt hoe het staat met je datagebruik en andere gebruikersstatistieken.

Voor medewerkers van OCAP biedt het platform veel functionaliteit. MYOCAP monitort de CO2 -opbrengst en biedt ondersteuning bij de gecontroleerde distributie van CO2 naar klanten. Dit laatste is overigens normaalgesproken alleen nodig in de zomer, als de vraag naar CO2 hoger is dan het systeem van hergebruik kan bieden.

Ook het distributieproces zelf wordt gemonitord. Medewerkers van OCAP kunnen in real time de distributie van CO2 door het stelsel van pijpleidingen volgen, vanuit de controlekamer in de Botlek, Rotterdam. Deze procesmonitoring stelt ze ook in staat cruciale factoren als druk, temperatuur en doorstroming in de gaten te houden, zodat lekkages tijdig worden opgespoord en de veiligheid in het hele distributienetwerk wordt geborgd.

Sinds de lancering van MyOCAP hebben OCAP en Capgemini Engineering niet stilgezeten. Het platform wordt continu verbeterd. De technologische vooruitgang staat immers nooit stil en de behoeften, wensen en eisen vanuit OCAP en haar klanten veranderen constant. Door nieuwe functionaliteiten toe te voegen, blijft MyOCAP beantwoorden aan nieuwe omstandigheden en ondersteunt het de groei van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de web-API die communiceert met lokaal bij de klant geïnstalleerde meetapparatuur, om data te vergaren over de CO2 -consumptie van die klant, of nieuwe rapportagemogelijkheden. Op deze manier blijven de partners werken aan een oplossing die steeds effectiever is en een steeds grotere bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat én aan de missie van OCAP en de glastuinbouwsector.

Een groenere toekomst voor de tuinbouw

MyOCAP heeft al met al aanzienlijke voordelen – en niet alleen voor OCAP zelf. Dankzij de jaarlijkse levering door OCAP van 0,6 megaton CO2  aan glastuinbouw, bespaart de sector elk jaar 0,3 miljard m3 aan gas. En omdat OCAP dankzij het platform in staat is het distributienetwerk automatisch te monitoren en controleren, zijn handmatige controles niet meer nodig. Het is bijvoorbeeld niet meer nodig om bij klanten langs te gaan om meterstanden op te nemen. Als je bedenkt dat OCAP meer dan 600 klanten heeft, dan kun je je voorstellen dat dat enorm veel tijd en geld scheelt. Bij handmatige meteropnames kan bovendien altijd wat verkeerd gaan, wat ook gevolgen kan hebben voor de facturering. Dankzij MyOCAP kan dat niet meer gebeuren. Dat is prettig voor de klant, die bovendien meer inzicht krijgt in de eigen consumptie van CO2.

MyOCAP zorgt ervoor dat de glas- en tuinbouwsector meer grip krijgt op haar CO2 -consumptie. Dankzij de grotere efficiëntie van die consumptie en het strategische inzicht, verbetert de concurrentiepositie van de Nederlandse sector. Het milieu profiteert bovendien ook. MyOCAP stelt OCAP beter in staat invulling te geven aan haar missie en visie: hergebruik en herverdeling van CO2, om onnodig gebruik van energie en onnodige uitstoot te voorkomen.

De glas- en tuinbouwsector wil in 2040 volledig duurzaam zijn. Om dat mogelijk te maken, is een externe bron van CO2 nodig waarmee de sector in haar behoefte kan voorzien. OCAP en Capgemini Engineering zijn vastbesloten hun partnership voort te zetten, en zo miljoenen kubieke meters aan gas te besparen – en de uitstoot van CO2 in de glas- en tuinbouwsector met honderden tonnen terug te dringen.