Het is niet de bedoeling om onderliggende technologische problemen of gebreken in applicaties op te lossen; het streven is simpelweg om de uitvoering van processen te maximaliseren, ondanks eventuele tekortkomingen in systemen. Dus ook al lopen er op de werkvloer (nog) geen glimmende robots rond die je welkom heten, spullen voor je dragen of klusjes voor je uitvoeren, ze kunnen op dit moment het routinematige werk binnen een organisatie al versnellen. Op elk moment van de dag.