Big Data

Hoe kunt u ervoor zorgen dat data de grondslag vormen voor alle beslissingen die u neemt? Hoe krijgt u een beter beeld van wat er zich buiten het bedrijf afspeelt en een sneller overzicht van wat er zich binnen het bedrijf afspeelt? Capgemini kan u de helpende hand bieden bij het beheren van uw informatielandschap.

Bevordering bedrijfsresultaten

We leven in een snel veranderende en complexe wereld, waarin steeds meer mensen en apparaten met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat een veelheid aan nieuwe digitale voetafdrukken. De resultaten van ons onderzoek ‘The Deciding Factor: Big Data and the Insight Centric Business’ laten zien dat we ons nu op een omslagpunt bevinden. Big data heeft op technologisch niveau nieuwe mogelijkheden gecreëerd om inzichten te verkrijgen uit data.

Om goed te kunnen gedijen, moeten organisaties alle beschikbare data verwerken en hieruit de gegevens destilleren die specifieke inzichten opleveren om een beter bedrijfsresultaat neer te kunnen zetten. Hiervoor is een kosteneffectief beheer van enorme hoeveelheden gegevens nodig. Daarnaast moet er worden beschikt over vaardigheden om het juiste soort inzichten op de juiste manier te verkrijgen.

Uw data onder controle

Capgemini brengt toonaangevende experts op het gebied van datatechnologie samen met zakelijke expertise en branchekennis. Zo helpen we u om meer waarde uit zowel bedrijfsgegevens als externe data te halen. We weten welke mogelijkheden de nieuwe sets van big data bieden en helpen u om deze in goede banen te leiden, zodat u de concurrentie altijd een stap voor blijft. We kunnen u ook helpen om uw big data onder controle te houden en uw informatielandschap zo te transformeren dat het u constant waarde oplevert en dat de plaats waar informatie wordt beheerd, is gebaseerd op de geleverde waarde.

We werken direct samen met de technische teams van de meest innovatieve beginnende softwarebedrijven uit de sector ter bevordering van een consistenter beheerde benadering van het ecosysteem van big data.

We bieden onder andere de volgende specifieke oplossingen:

 • Anomalous Behavior Detection: Smoort IT-veiligheidsrisico’s in de kiem door onmiddellijke vaststelling van verdacht gedrag.
 • Business Data Lake: Pakt de uitdagingen van uw bedrijf op het gebied van informatie aan met onze geavanceerde informatiemanagementoplossing.
 • Cyberbeveiliging: Beschermt uw digitale eigendommen.
 • Data Warehouse Optimization: Optimaliseert de verhouding tussen de waarde uit data en kosten voor opslag.
 • Enterprise Data Hub Accelerator: Snellere verwerking waarbij ook het potentieel van big data voor het leveren van concrete voordelen voor de business worden benut.
 • In-Memory-oplossingen: Maakt direct gebruik van data om flexibeler in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.

 

We passen een aantal basisprincipes toe die van wezenlijk belang zijn voor het realiseren van waarde uit uw investering:

 • Begin uw avontuur op het gebied van inzichten met inachtneming van uw technologische en bedrijfsachtergrond
 • Richt het nieuwe datalandschap zo in dat het klaar is voor een stroom aan data van verbonden mensen en verbonden dingen (‘internet der dingen’)
 • Zorg voor voor een algemene set aan vaardigheden en algemene houding ten aanzien van datawetenschap
 • Ontsluit Data- en Insights-as-a-Service
 • Introduceer het rendement uit de investering in inzichten als cruciale KPI van het bedrijf
 • Wordt heer en meester over de governance, beveiliging en privacy van uw gegevensbronnen
 • Deel inzichten over operationele processen met uw medewerkers zodat ze deze kunnen benutten

Deze principes moeten ingekapseld worden in een continue verbetercyclus, omdat inzichten moeten worden teruggekoppeld ter verbetering van analysemodellen en bedrijfsprocessen. Deze zullen op hun beurt ervoor zorgen dat data kwalitatief beter en completer worden om de analyses in de toekomst nog verder te verbeteren.

Transformatie van uw informatielandschap

We hebben al veel projecten op het gebied van big data tot een goed einde gebracht:

 • We hebben een internationaal opererend arbeidsbureau geholpen om hun inzicht in de lokale arbeidsmarkten te verbeteren, zodat ze werkzoekenden kunnen koppelen aan passende vacatures. De gebruikers stonden perplex van de accuratesse van onze ‘proof of concept’.
 • Een internationaal telecombedrijf kreeg beter inzicht in netwerkgebruik en zag nieuwe commerciële mogelijkheden door transformatie op basis van big data.
 • Big Data en voorspellende analyses hebben HMRC geholpen om afbetalingen van schulden sneller te verwerken.

Download nu ons onderzoek ‘The Deciding Factor: Big Data and the Insight Centric Business‘.

 

Bronnen

Met big data naar diepgaande inzichten – Combineer innovatie en flexibel informatiebeheer voor een optimale klantbeleving

In deze whitepaper bespreken wij big data en de mogelijkheden die dat biedt voor twee specifieke functies in de onderneming: de Chief Information Officer (CIO) en de Chief Marketing Officer (CMO).