Ga direct naar inhoud
Climate AI

De tijd dringt om klimaatverandering een halt toe te roepen. AI kan daarbij helpen.

De afgelopen twintig jaar was er officieel sprake van 7.348 grote natuurrampen, waarbij 1,23 miljoen mensen om het leven kwamen, 4,2 miljard mensen werden getroffen en de wereldwijde economische schade ongeveer 2,97 biljoen dollar bedroeg. De kosten voor het menselijk leven en onze gezondheid, voor overheden en economieën, en voor de industrie zijn de pan uit gerezen en het wordt er allemaal niet beter op. In 2019 was sprake van de hoogste CO2-uitstoot ooit in de menselijke geschiedenis. Het is aan de grote productiebedrijven, die verantwoordelijk zijn voor ruwweg 50% van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, om in actie te komen. We wilden weten of AI daarbij zou kunnen helpen.

In het nieuwste rapport van het Capgemini Research Institute, Climate AI: How artificial intelligence can power your climate action strategy, hebben we een enquête gehouden onder 800 leidinggevenden uit de sector en 300 experts op het gebied van AI en klimaatverandering. Daarnaast interviewden we ruim 40 leidinggevenden uit de sector en deskundigen. We ontdekten dat op AI gebaseerde use cases bedrijven de afgelopen twee jaar al hebben geholpen om hun broeikasgasuitstoot met 13% te verminderen en hun energie-efficiëntie met 11% te verbeteren. Afgaand op de expertise van onze start-up-partner right. based on science schatten we dat, in 2030, op AI gebaseerde use cases organisaties kunnen helpen met het behalen van 11 tot 45% van de ‘emissie-intensiteit’-doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, afhankelijk van de schaal waarop AI binnen alle uiteenlopende sectoren wordt toegepast. Kijken we bijvoorbeeld naar de auto-industrie, dan kunnen op AI gebaseerde use cases mogelijk voorzien in 8 procentpunten van de voor 2030 vereiste afname van 37% (ruim een vijfde dus), zoals vastgesteld in de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Maar ondanks de vele use cases voor klimaatactie blijkt het opschalen ervan lastig: slechts 3% van de use cases is volledig opgeschaald. En hoewel 67% van de organisaties klimaatactie bestempeld heeft als een strategische prioriteit, heeft slechts 13% de mogelijkheden van AI benut voor hun klimaatvisie en deze oplossingen opgeschaald. We noemen deze groep ‘klimaat AI-voorlopers’.

Willen organisaties het volledige potentieel van AI inzetten voor klimaatactie, dan moeten zij volgens ons:

  • De negatieve gevolgen van AI voor het klimaat tegengaan.
  • Hun medewerkers bewust maken van de urgentie rondom klimaatverandering en uitleggen hoe AI een wezenlijk verschil kan maken.
  • De technologische basis leggen voor op AI gebaseerde maatregelen tegen klimaatverandering.
  • Specifieke use cases opschalen.
  • Samenwerken met het ecosysteem dat de strijd aangaat tegen klimaatverandering.
  • Gebruikmaken van AI voor het gerichter terugdringen van hun scope 3-emissies.

De tijd dringt om klimaatverandering een halt toe te roepen en bedrijven in alle sectoren moeten dringend actie ondernemen om hun uitstoot te verminderen. Mits efficiënt ingezet, kan AI daarbij helpen.