7 Basisprincipes voor data en inzichten

Bij het benutten van big data en geavanceerde analyse en het uitgroeien tot een inzichtgestuurde organisatie zijn er allerlei aspecten om rekening mee te houden. We hebben 7 Basisprincipes opgesteld om waarde uit big data en analyse te genereren en om bovendien inzichten centraal te stellen binnen uw onderneming.

Alle organisaties kennen een reeks beslissingsmomenten. Met de snel toenemende hoeveelheid informatie groeit ook de behoefte van organisaties om de beschikbare data snel te kunnen verwerken, integreren en analyseren, zodat de data worden vertaald in inzichten die als input dienen voor alle beslissingen.

Als u uw mensen tijdig de nodige inzichten verschaft, kunt u de besluitvorming verbeteren en uw organisatie transformeren. Om dit te bereiken, moet u de data goed benutten. Dit geldt niet alleen voor uw interne bedrijfsgegevens, maar ook voor de groeiende stroom big data van nieuwe interne en externe bronnen. Bovendien moet u kijken naar de manier waarop data worden beheerd en geraadpleegd, en naar uw bedrijfscultuur en de benadering van het datagebruik binnen uw organisatie. Dit zijn geen eenvoudige processen.

Op weg naar een inzichtgestuurde onderneming

We hebben onze 7 Basisprincipes opgesteld als een heldere aanpak voor de transformatie naar een inzichtgestuurde onderneming. We zien dat onze klanten concrete waarde uit data genereren wanneer ze deze principes in de praktijk brengen.

Principle 1: Embark on the journey to insights, within your business and technology context
Het vertrekpunt bestaat uit uw doelstellingen voor digitaal zakendoen. Ontwerp uw routekaart voor het benutten van nieuwe gegevensbronnen op basis van de bijdrage van deze bronnen aan uw doelstellingen. Bovendien dient uw traject te worden bepaald door het uitgangspunt, niet alleen qua volwassenheid van het datalandschap maar ook ten aanzien van de technologie.

Principe 2: Bereid uw datalandschap voor op de verwachte stroom aan data van verbonden mensen en dingen
Er zijn veel nieuwe technologieën beschikbaar voor het vastleggen en beheren van de datastroom. Uw nieuwe datalandschap moet bestaan uit een combinatie van deze technologieën, geselecteerd om voor elke specifieke dataset de juiste oplossing qua kosten, flexibiliteit en snelheid te bieden, zodat wordt voorzien in de behoefte van de onderneming aan inzichten.

Principe 3: Zorg voor een goede governance, beveiliging en privacy van uw gegevensbronnen
U kunt beter géén inzichten hebben dan inzichten die gebaseerd zijn op onbetrouwbare gegevens. Bovendien kunnen programma’s mislukken en ondernemingen reputatieschade oplopen indien data niet veilig worden verwerkt met voldoende aandacht voor privacy-aspecten. Om succesvol te kunnen zijn, moet een organisatie de processen voor het genereren van waarde uit data laten uitrijpen en industrialiseren.

Principe 4: Ontwikkel een ondernemingsbrede cultuur voor datawetenschap
Datawetenschap ontsluit nieuwe inzichten. Een goed begrip van de manier waarop waarde wordt gecreëerd uit data moet in de bedrijfscultuur worden geïntegreerd. Alleen door deze cultuur overal binnen de organisatie in te bedden en alle beslissingen systematisch op betere informatie te laten stoelen, kan de transformatie naar een inzichtgestuurde organisatie succesvol verlopen.

Principe 5: Bouw een platform voor Insights-as-a-Service
In alle organisaties neemt de vraag van businessgebruikers naar informatie- en datagestuurde inzichten hand over hand toe. Om optimaal van deze vraag te profiteren, moeten de businessgebruikers het gevoel krijgen dat ze snel over deze inzichten kunnen beschikken, waar en wanneer ze hier behoefte aan hebben. Het einddoel is het inrichten van een krachtig platform dat deze inzichten ‘op afroep’ beschikbaar stelt.

Principe 6: Maak inzichtgestuurde waarde een essentiële KPI voor de business
Meet de metingen. Pas een datawetenschappelijke analyse toe op uw datawetenschap, zodat duidelijk wordt waar u waarde toevoegt en waar niet. Wanneer data uitgroeien tot een van uw waardevolste bezittingen, moet u deze ook als zodanig behandelen: neem data op in uw KPI’s en bedrijfsevaluaties.

Principe 7: Geef uw mensen aan de operationele kant toegang tot inzichten
Alle functies van een organisatie worden dagelijks geconfronteerd met een reeks beslissings- en handelingsmomenten, zowel op micro- als op macroniveau. In supply chain, financiën, inkoop, marketing en vele andere onderdelen van de onderneming is het essentieel dat u uw teams aan de operationele kant de beschikking geeft over realtime inzichten.

Profiteer van onze expertise en ons intellectueel leiderschap

We zien dat organisaties die deze principes toepassen, waarde beginnen te genereren uit zowel gestructureerde als ongestructureerde interne en externe data. Onze toonaangevende experts in datatechnologie beschikken over diepgaande domeinexpertise en werken samen met klantorganisaties aan effectieve oplossingen, uiteenlopend van internationale oplossingen voor ondernemingen uit de Fortune 500 tot individuele oplossingen voor kleinere bedrijven.

Maak een analyse aan de hand van de 7 Basisprincipes

Capgemini Insights & Data heeft een 7 Basisprincipes-app ontwikkeld voor het beoordelen van de volwassenheid van uw organisatie op weg naar een inzichtgestuurde onderneming. Samen met uw Capgemini-contactpersoon beantwoordt u in deze app een aantal eenvoudige vragen op basis van de 7 Principes (Context, Landschap, Governance, Cultuur, Platform, Waarde en Inzichten), zodat een momentopname ontstaat van de huidige status van uw organisatie. Uitgaande van dit dashboard kunnen we een duidelijke richting bepalen en een aantal vervolgstappen definiëren waarmee uw organisatie de beschikking krijgt over een inzichtgestuurde cultuur en architectuur.

Meer informatie

Met een goede aanpak en de juiste technieken kan ook uw organisatie beter gebruikmaken van inzichten.

Voor meer informatie over onze unieke aanpak op basis van de 7 Basisprincipes en de voordelen voor uw organisatie, of om een ‘inzichtenanalyse’ te maken met onze app, kunt u contact opnemen met uw accountmanager bij Insights & Data of u kunt een mail sturen naar insights@capgemini.com

Gerelateerde diensten