Insights & Data voor de publieke sector

Het sneller en kosteneffectiever leveren van betere overheidsdiensten door het ontsluiten van de waarde in uw data. Online transacties en mobiele en verbonden apparaten genereren grote hoeveelheden data. Capgemini biedt ondersteuning aan overheden om deze gegevens in te zetten om hun burgers centraal te stellen bij overheidsdiensten.

De druk om kosten terug te brengen en diensten te verbeteren is hoger dan ooit. De gegevens en inzichten die uit data kunnen worden verkregen, kunnen hiervoor de handvatten bieden. Ze stellen overheden in staat om inzicht te krijgen in de behoeften van hun burgers, fraude en fouten in hun systemen tegen te gaan en hun werkzaamheden te verbeteren.

Het ontsluiten van deze inzichten is echter lastig. Bestaande infrastructuren voor gegevensanalyse zijn star en processen verlopen traag.

Tegelijkertijd biedt de nieuwe bigdata- en analysetechnologie het vooruitzicht om tegen een zeer schappelijke prijs deze data te benutten. Het uitvoeren van deze transitie gaat echter niet over één nacht ijs. De transitie moet op een veilige en betrouwbare manier plaatsvinden, zonder dat de organisatorische integriteit hierbij in het geding komt.

De benadering van Capgemini op het gebied van inzichten en data stelt overheden en overheidsinstanties in staat om effectieve en beveiligde digitale overheidsdiensten te bieden en zo sneller en preciezer in te spelen op de behoeften van klanten en burgers.

We helpen de publieke sector om betere inzichten en meer waarde te ontlenen aan hun gegevens. Onze oplossingen zijn geschikt voor diverse soorten publieke organisaties, waaronder:

  • Gemeenten en provincies: We helpen lokale en regionale overheden bij het beheersen van de kosten, het optimaliseren van de dienstverlening, het slim beheren van de infrastructuur en het opbouwen van kaders voor prestatiemanagement die voor alle belanghebbenden waarde opleveren.
  • Belastingdienst en uitkeringsinstanties: We gebruiken geavanceerde technieken wat betreft voorspellende analyses om fraude op te sporen en we maximaliseren de belastinginning door geoptimaliseerde en kosteneffectieve programma’s voor klantcontacten.
  • Openbare veiligheid: In samenwerking met onze softwarepartners Palantir en SAS implementeren we geavanceerde analysetechnieken om uiteenlopende projecten voor openbare veiligheid te ondersteunen.
  • Zorg: We formuleren antwoorden op alle informatie-uitdagingen in de zorgsector, zoals het beheer van kerngegevens, de uitwisseling van patiëntengegevens en het inzichtelijk maken van klinische prestaties.
  • Defensie: We maken de complexe logistiek van het traceren van gegevens en gegevensbeveiliging helder om tot de beste resultaten te komen.
  • Onderwijs: We helpen bij het optimaliseren van lesprogramma’s en lesresultaten om zo veel mogelijk waarde te creëren met de beschikbare middelen.

Capgemini weet dat elk onderdeel van de publieke sector zijn eigen, specifieke uitdagingen kent op het gebied van informatiebeheer. Onze experts op deze deelgebieden kunnen u alle benodigde hulp en adviezen leveren.

Het vertrekpunt van dit avontuur op het gebied van verbetering is ons aanbod aan ‘Intelligence Enterprise’. Volgens deze methode organiseren we een aantal focusinterviews en workshops om u te helpen bij het prioriteren van de informatiebehoeften en -uitdagingen binnen uw organisatie.

Op basis van een duidelijke visie werken we aan het ontwikkelen en plannen van een specifiek op elke organisatie toegesneden routekaart. Hierbij kiezen we op zorgvuldige wijze een benadering voor het maken van een selectie en planning uit ons gamma van effectieve, in de praktijk bewezen BIM-oplossingen, waaronder onze accelerators, innovatieve werkkaders, branchspecifieke best practices en leveringservaring. Samen staan deze elementen garant voor snelle implementatie en een snel rendement.

Capgemini heeft samengewerkt met de meest uiteenlopende organisaties in de publieke sector. We hebben lokale overheden geholpen hun kosten te verlagen en de dienstverlening te optimaliseren. Nationale overheden hebben onze hulp ingeroepen om een oplossing te vinden voor de complexiteit van de logistiek bij defensie, de inning van belastingen en de zorgverstrekking.

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens