Beheer van activa

Het beheer van activa is van wezenlijk belang voor beleggingsmaatschappijen. Beheerders worden in toenemende mate gevraagd om ook midofficefuncties te bieden, waaronder de rapportage van prestaties en attributieanalyse, risicobewaking en verslaglegging over nalevingsaspecten.

Van oudsher worden de diensten op het gebied van het beheer van activa geleverd door hierin gespecialiseerde derden. De afgelopen jaren hebben bewaarnemers en prime brokers belangrijke administratieve taken op zich genomen, zoals portfoliobeheer, aandeelhoudersdiensten, naleving en verslaglegging.

Tegenwoordig moeten beheerders van activa:

 • Compliancevereisten en wettelijke voorschriften naleven
 • Aanvullende beleggingsbehoeften ondersteunen, waaronder complexe fondsstructuren, kredietderivaten en vastgoed.
 • Omgaan met verwerving van portefeuilles en fusies
 • Referentiegegevens beheren
 • Flexibele rapportage bieden

Bij Capgemini werken we met klanten en productiebedrijven om te komen tot oplossingen die voldoen aan de specifieke bedrijfsbehoeften.

Onze oplossingen voor het beheer van activa

Als ervaren partner bieden we een gedegen kennis van marktleidende boekhoudsystemen voor fondsbeheer, zoals InvestOne, IMpower, InvesTier, Xamin, MFACT, NTAS en Netik InterView.

Met ons pakket aan tools voor beheer van activa kunt u:

 • Uw IT-toepassingen analyseren en een routekaart voor uw organisatie opstellen voor het vernieuwen van uw verouderde toepassingen. We kunnen u helpen met belangrijke beslissingen rondom het laten bouwen of aanschaffen van oplossingen en met de keuze en integratie van het pakket.
 • Uw verouderde toepassingen transformeren en via herinrichting van bedrijfsprocessen en service-oriëntatie een flexibele en responsieve IT-infrastructuur bouwen.
 • Snel inspringen bij onderbreking van de workflow door gebruik te maken van verwerking van uitzonderingen (exception handling) en het implementeren van volautomatische verwerking.
 • Gedeelde klantinformatie beheren   alsook prestatiemetingen, via de inzet van een ondernemingsbrede data-infrastructuur.
 • Op wettelijke voorschriften inspelen  via het inrichten van dashboards voor nalevingsaspecten en het opnemen van eerlijke waarderingsmethoden in de waardering van de portefeuille.
 • Gegevens van portefeuilles overzetten om de verworven portefeuilles te integreren en een naadloze gebruiksomgeving te creëren.
 • De operationele efficiëntie verbeteren via dynamische desktops en verbeterde zakelijke rapportages.
 • De operationele kosten terugdringen door het uitbesteden van de processen op het gebied van de boekhouding van fondsen, fondsbeheer en diensten aan beleggers. Ons goed opgeleide team zal u helpen om de steeds terugkerende werkzaamheden te laten afnemen en de efficiëntie te verbeteren.

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens