Retailbankieren

Bancaire diensten die voldoen aan de verwachtingen van retailklanten

Financieel-technologische bedrijven maken het traditionele retailbanken lastig om de steeds hogere verwachtingen van klanten aan gepersonaliseerde en naadloos op elkaar aansluitende diensten bij te blijven benen.

In de retailbankoplossingen van Capgemini is ingebouwd dat klanten zoals zij wensen eenzelfde beleving via alle kanalen hebben en dat banken beschikken over de benodigde bruikbare bedrijfsinformatie. Wij leveren ontwerp- en implementatieoplossingen voor het bankbedrijf die de operationele kosten verlagen, de risico’s en de nalevingsaspecten effectief beheren, de servicekwaliteit verhogen en de klantervaring maximaliseren. Hierdoor kunnen banken de TCO verlagen, de operationele efficiëntie en flexibiliteit verbeteren en beschikken over een duurzaam en toekomstbestendig IT-platform.

Stuur voor meer informatie over de retailbankoplossingen van Capgemini een e-mail naar banking@capgemini.com of neem contact op met een expert.